Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 289 | 218-226

Article title

Podobieństwa rynków pracy w grupie krajów UE-28

Content

Title variants

The similarity of labour markets in the EU-28 countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule uwagę skoncentrowano na grupowaniu rynków pracy w badanych krajach UE-28 w celu utworzenia jednorodnych klas. Procedura grupowania uwzględnia wewnętrzne zróżnicowanie rynków pracy. W badaniu zastosowano hierarchiczne metody aglomeracyjne i metodę k-średnich. Głównymi kryteriami decydującymi o przynależności rynków pracy krajów UE-28 do skupień są wskaźnik zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej.
EN
The paper focuses on the clustering of labor markets in the EU-28 countries in order to form homogeneous clusters. The clustering procedure of EU countries is based on intra and inter-group differences in labor markets. The agglomerative hierarchical clustering and k-means clustering methods were used in the paper. The main criteria for deciding on countries belonging to clusters are employment rate and economic activity rate.

Year

Volume

289

Pages

218-226

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E. (2011a), Pokolenie 50+ na europejskim rynku pracy - podsumowanie poszczególnych etapów badań, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E. (2011b), Metody ilościowe w finansach i rachunkowości. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Hartigan J.A., Wong M.A. (1979), A K-Means Clustering Algorithm, "Journal of the Royal Statistical Society", Series C (Applied Statistics), Vol. 28, No. 1.
  • Mojena R. (1997), Hierarchical Grouping Methods and Stopping Rules: An Evaluation, "Computer Journal", Vol. 20, No. 4.
  • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  • Strahl D. (red.) (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 22.06.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-af2e1731-ab37-4094-aa90-d3d0fa768fba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.