Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 245 | 205-213

Article title

Wpływ zmian w interpretacji pojęcia kosztów reprezentacji na planowanie rozliczenia podatkowego

Content

Title variants

EN
The Influence of Changes in the Interpretation of Representation Costs Concept on Tax Planning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem dotyczy wielu obszarów jego funkcjonowania, w tym również aspektu zarządzania otoczeniem fiskalnym. Turbulentne otoczenie podatkowe, związane ze zmianami przepisów i ich interpretacjami, stanowi możliwość kształtowania skutecznej polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z reprezentacją na tle zmian rozumienia tego pojęcia może stanowić instrument planowania podatkowego w przedsiębiorstwie, co przy dostosowaniu elementów zarządzania podatkami do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa może wpływać na podniesienie efektywności działania jednostki gospodarczej.
EN
Enterprise management touches a great deal of areas, including the issue of the management of fiscal environment. Turbulent tax environment, connected with amendments to the regulations and their interpretations, constitutes the possibility of shaping an effective tax policy of an enterprise. The level of revenue generation, the classification of incurred expenses against tax deductible expenses, are the selected aspects of the tax policy of an enterprise. Another aspect in question is classifying representation expenses as tax deductible expenses. The alterations to the notion of representation result from the modification of law and the change of interpretation. The reaction of an enterprise to the possibility of classifying incurred expenses as tax deductible expenses, or the exclusion of incurred expenses from the expenses decreasing the taxable income, may, as a consequence, affect the profit after taxation, thus exerting an influence on the effectiveness of activity of a business entity.

Year

Volume

245

Pages

205-213

Physical description

Contributors

References

 • Białasiewicz M., Czerniachowicz B. (2008), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem [w:] S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Interpretacja ogólna Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów. Dz. Urz. MF 2013, nr 45.
 • Kulicki J., Sokół P. (1995), Podatki i prawo podatkowe, WN PWN, Warszawa.
 • Majchrzycka-Guzowska A. (1995), Finanse i prawo finansowe, WN PWN, Warszawa.
 • Nojszewska E. (2002), Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, SGH, Warszawa.
 • Poszwa M. (2007), Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szlęzak-Matusewicz J. (2013), Zarządzanie podatkami osób fizycznych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl (dostęp: 5.03.2015).
 • [www 2] http://www.radapodatkowa.pl/pl/swiadomy-podatnik (dostęp: 5.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-af3496df-c2cb-4ea6-a359-b5ae0c511d4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.