PL EN


2016 | 268 | 175-186
Article title

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w sprawozdaniach finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
EN
Non-current assets held for sale in the financial statements of capital groups quated on Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obowiązek prezentacji aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży w sprawozdaniach finansowych podmiotów stosujących standardy międzynarodowe, pojawił się z momentem wejścia w życie MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana. W referacie przedstawiono najważniejsze zasady zawarte w MSSF 5 oraz wyniki badania dotyczącego prezentacji i ujawniania informacji dotyczących tego składnika w sprawozdaniach największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie.
EN
This article presents the most important rules related to presentation and disclosure of non-current assets held for sale included in IFRS 5 and the results of a study, conducted by the authors, on the presentation and disclosure of this component in the financial statements of the largest capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange.
Year
Volume
268
Pages
175-186
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Wydział Finansów i Zarządzania. Katedra Finansów i Rachunkowości
author
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydział Zarządzania. Katedra Organizacji i Zarządzania
References
  • Hońko S., Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 49 (105).
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2014.
  • Sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20 i mWIG-40.
  • Świderska G.K., red. (2012), Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2015 r., poz. 1893.
  • Voss G., Prewysz-Kwinto P. (2015), Assets Held for Sale and Discontinued Operations – Evaluation of Liquidity – Determination of Ratio – or Necessity of Adjustment?, “Eurasian Journal of Economics and Finance”, 3(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-af3aca20-99c6-4cff-b04a-71138a1758dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.