Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 277 | 107-114

Article title

Dąbrowa Górnicza w czasach Karola Adamieckiego

Authors

Title variants

EN
Dąbrowa Górnicza in the time of Charles Adamiecki

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dąbrowa Górnicza leży we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydarzenia polityczne zadecydowały, że od 1815 roku znajdowała się ona w Królestwie Polskim połączonym unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim. Na terenie samej osady odkryto złoża węgla kamiennego. W związku z tym powstały tutaj w I połowie XIX wieku kopalnie i powiązane z nimi huty cynku oraz żelaza. Do pracy w Dąbrowie Górniczej przybywało wielu ludzi. Wśród nich znalazł się także Karol Adamiecki senior – ojciec Karola Adamieckiego, późniejszego twórcy nauki organizacji pracy. Karol Adamiecki senior rozpoczął swoją karierę od praktyki górniczej, a zakończył na stanowisku inżyniera. Karol Adamiecki junior wzrastał w otoczeniu przemysłowego krajobrazu oraz wśród inteligencji technicznej, co z pewnością miało wpływ na jego późniejsze życie, a w szczególności prace wynalazcze.
EN
Dąbrowa Górnicza is located in the eastern part of Upper Silesian Coal Basin. Political events decided that 1815 Kingdom of Polish was combined by personal union with the Russian Empire. In Dąbrowa Górnicza were discovered deposits of coal. Therefore, there were e in the mid-nineteenth century mines and associated iron and zinc smelter. Many people were coming to work to Dąbrowa Górnicza. Among these was Charles Adamiecki senior − father Charles Adamiecki − later founder of the learning organization. Charles Adamiecki senior started his career from the free practice of mining and ended as an engineer. Charles Adamiecki junior grew in an environment of industrial landscape and among the technical intelligence, which certainly had an effect on his later life, and in particular, the work of inventive.

Year

Volume

277

Pages

107-114

Physical description

Contributors

  • Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

References

  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Górnicze Dąbrowskie, sygn. 98, 109.
  • Archiwum parafii pw. Trójcy Świętej w Będzinie, księga chrztów z roku 1866, akt nr 85.
  • Długoborski W. (red.), Dąbrowa Górnicza. Zarys rozwoju miasta, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976.
  • Gąsiorowska N., Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815-1830, Wydział Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1922.
  • Jaworska-Cygorijni K., Produkcja cynku z rud galmanowych w XIX wieku na ziemiach polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
  • Kurkiewicz W., Tatomir A., Żurawski W., Tysiąc lat dziejów Polski, LSW, Warszawa 1980.
  • Orłowski B. (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno- -przyrodniczych i techniki, Instytut Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-afd688df-ddbc-46a6-8311-d9b0613b6c63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.