Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1998 | 58 | 9-20

Article title

Forma ładu gospodarczego a rozwój społeczno-gospodarczy

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przez ład gospodarczy rozumie się wewnętrznie zgodny całokształt budowy i funkcjonowania struktur gospodarki narodowej. Dział polityki gospodarczej obejmujący ten obszar nazywany jest polityką ładu gospodarczego. Ład gospodarczy włącznie ze zdecentralizowanym planowaniem aktywności gospodarczej jest podstawowym ładem gospodarki rynkowej, dla którego typową jest rynkowo zdeterminowana koordynacja ex post. W praktyce mamy do czynienia z różnymi modyfikacjami podstawowej formy ładu. Modyfikacje ładu mają na celu dostosowanie konkretnej formy ładu do istniejących oraz zmieniających się uwarunkowań rozwoju gospodarczego. Transformacja systemowa w Polsce polega nie tylko na przekształcaniu gospodarki scentralizowanej w gospodarkę zdecentralizowaną. Chodzi także o opracowanie i wdrożenie takich modyfikacji podstawowego ładu gospodarki rynkowej, które zapewniając szybki rozwój gospodarczy, mogłyby odpowiadać oczekiwaniom społecznym. Taką zmodyfikowaną formą ładu gospodarki rynkowej może być społeczna gospodarka rynkowa oparta na prywatnej własności, w której państwo bierze na siebie określone zobowiązania i realizuje je z pełnym poszanowaniem mechanizmów gospodarki rynkowej. Społeczna gospodarka rynkowa istniejąca w RFN obejmuje trzy podstawowe obszary działalności państwa: pobudzanie konkurencji, stabilizację rozwoju gospodarczego i warunków życia społeczeństwa oraz redystrybucję dochodów. Doświadczenie wykazuje, że pod presją różnych sił społeczno- politycznych dochodzi do wysokiej redystrybucji dochodów i powstawania zahamowań rozwoju gospodarczego, co jest sprzeczne z założeniami twórców społecznej gospodarki rynkowej.

Keywords

Year

Volume

58

Pages

9-20

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-afdafb61-d967-42e3-bfaa-894b1ca21b0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.