Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 70 | 1 | 3-13

Article title

Assessment of the BMI, WHR and W/Ht in pre- and postmenopausal women

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The main goal of this study was to determine whether and how values of the BMI, WHR and W/Ht indicators change in pre- and postmenopausal women. The tested group consisted of 10,216 women aged 25-95 years. Data were collected during the national campaign "Fighting Obesity", organized by Hand-Prod Company between 2000-2002 across Poland, when adult women voluntarily filled in a questionnaire and participated in anthropometric measurements. The BMI, WHR and W/Ht values were calculated based on these measurements. The values of the BMI, WHR and W/Ht change with age. However, in each age group postmenopausal women have higher BMI, WHR and W/Ht than premenopausal women. Thus, the results obtained indicate that hormonal changes occurring in the climacterium period cause an increase in the analyzed index values. The BMI used herein is characterized by high accuracy in indicating obesity. Moreover, the WHR and W/Ht are also used as adiposity indicators, which may be useful in assessment of the risk of disease or death caused by hypertension, cardiac diseases, diabetes, or even cancers. However, they should not be used only in relation to obese women, because even a slight increase in visceral obesity, with body mass within normal limits, may contribute to unfavorable changes in the woman's metabolic profile, which in turn, may present a risk of illness.
PL
Głównym celem niniejszej pracy było określenie czy i w jaki sposób zmieniają się wartości wskaźników BMI, WHR oraz W/Ht u kobiet przed menopauzą i po menopauzie. Badaną grupę stanowiło 10.216 kobiet w wieku 25-95 lat. Dane zebrano podczas ogólnopolskiej akcji "Walczymy z Otyłością", organizowanej przez Firmę Hand-Prod w latach 2000-2002 na terenie całej Polski, podczas której zgłaszające się dorosłe kobiety dobrowolnie wypełniały ankietę, i którym wykonano pomiary wysokości, masy ciała, obwodu pasa oraz bioder. Na podstawie wykonanych pomiarów określono wskaźnik BMI, WHR oraz W/Ht.Niedowagę stwierdzono u 1,0% kobiet. Częstość występowania nadwagi w badanej grupie wynosiła 38,4%, natomiast otyłości 27,9% (ryc. 1 i 2). Prawidłowe wartości (poniżej predysponujących do wystąpienia chorób powiązanych z otyłością) dla WHR stwierdzono u 32% kobiet, zaś dla W/Ht u 22%. Stwierdzono pozytywne korelacje pomiędzy analizowanymi parametrami (BMI-WHR R=0,29, p<0,05; BMI-W/Ht R=0,79, p<0,05; WHR-W/Ht R=0,64, p<0,05). Zaobserwowano, że nawet wśród kobiet o prawidłowej masie ciała niemal połowa charakteryzowała się WHR≥0,8 oraz W/Ht≥05, zaś wśród kobiet z nadwagą oraz otyłych częstości te istotnie rosły (tab. 1).Do obliczenia wieku menopauzy wykorzystano metodę "status quo", która umożliwia wyeliminowanie błędu, jakim obarczone jest badanie retrospektywne. Wykorzystując analizę probitową, określono procent kobiet w każdej grupie wiekowej, które przestały miesiączkować, co najmniej 12 miesięcy przed poddaniem się badaniu. średnia probitowa wieku postmenopauzalnego dla kobiet po menopauzie naturalnej wynosi 51,74 lata (chi2= 6513,59, df =1, p<0,00).Chcąc zbadać, czy i w jaki sposób wraz z menopauzą zmieniają się u kobiet wartości parametrów morfologicznych określonych na podstawie wskaźników: BMI, WHR oraz W/Ht, w pierwszej kolejności przeanalizowano zmiany tych parametrów z wiekiem. W tym celu zastosowano analizę regresji, która wykazała, że wartości wszystkich wskaźników istotnie rosną z wiekiem (tab. 2 i 3). Następnie w celu zaobserwowania zmian wskaźnika BMI w grupach kobiet przed menopauzą i po menopauzie, przeprowadzono analizę wariancji. Uzyskane wyniki wskazują, iż zmiany wartości wskaźnika BMI, WHR oraz W/Ht, w grupach kobiet przed menopauzą i po menopauzie, istotnie się różnią (tab. 4). Kobiety, które nadal miesiączkują mają wskaźniki BMI (wartość testu F=648,62 df=1, p<0,001), WHR (F=164.64 df=1, p<0.001) oraz W/Ht (F=18.24, df=1, p<0.01) niższe niż kobiety, znajdujące się w okresie pomenopauzalnym. Wartości współczynników zmienności wskazują na znaczną zmienność tej cechy, zarówno w grupie kobiet przed menopauzą, jak i po menopauzie. Jednakże w każdej grupie wiekowej kobiety po menopauzie mają wskaźniki BMI, WHR oraz W/Ht wyższe niż kobiety przed menopauzą (ryc. 3-5).Zmiany hormonalne zachodzące w okresie klimakterium powodują wzrost wartości wskaźników BMI, WHR oraz W/Ht. Niezależnie od wieku kalendarzowego menopauza przyczynia się do zmian w rozkładzie tkanki tłuszczowej u kobiet. Wykorzystany w niniejszej pracy wskaźnik BMI charakteryzuje się wysoką dokładnością w predykowaniu otyłości. Wskaźniki WHR oraz W/Ht, jako indykatory otłuszczenia, mogą być użyteczne do oceny ryzyka zachorowania lub śmierci z powodu nadciśnienia, chorób serca, cukrzycy a nawet nowotworów. Wskaźniki te powinny być wykorzystywane nie tylko w odniesieniu do kobiet otyłych, ponieważ nawet niewielki wzrost otyłości wisceralnej, przy masie ciała pozostającej w normie, może przyczyniać się do niesprzyjających zmian profilu metabolicznego kobiety, a tym samym stanowić ryzyko wystąpienia chorób.

Publisher

Year

Volume

70

Issue

1

Pages

3-13

Physical description

Contributors

 • Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
author
 • Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
 • Department of Biotechnology and Molecular Biology, Opole University, Kardynała B. Kominka 4, 45-035 Opole, Poland
 • Department of Women's Disease Prevention and Sexology, Medical University of Silesia, Medyków 12, 40-752 Katowice, Poland

References

 • Akohosi M., M. Soda, E. Nakashima, T. Tominaga, S. Ichamaru, S. Seto, K. Yano, 2002,The effects of body mass index on age at menopause,Int. J. Obes.,26, 961-968.
 • Ghayour-Mobarhan M., A. Taylor, D.J. Lamb, G.A. Ferns, 2007,Association between indices of body mass and antibody titers to heat-shock protein-60, -65 and -70 in healthy Caucasians,Int. J. Obes.,31, 197-200.
 • Hardy R., D. Kuh, M. Wadsworth, 2000,Smoking, body mass index, socioeconomic status and the menopausal transition in a British national cohort,Int. J. Epidem.,29, 845-851.
 • Hsieh S.D., H. Yoshinaga, T. Muto, 2003,Waist-to-height ratio, a simple and practical index for assessing central fat distribution and metabolic risk in Japanese men and women,Int. J. Obes.,27, 610-616.
 • Huang Z., W.C. Willett, J.E. Manson, B. Rosner, M.J. Stampfer, F.E. Speizer, G.A. Colditz, 1998,Body weight change, and risk for hypertension in women,Ann. Intern. Med.,128, 81-88.
 • Ijuin H., T. Douchi, T. Oki, K. Maruta, Y. Nagata, 1999,The contribution of menopause to changes in body-fat distribution,J. Obstet. Gynaecol. Res.,25, 367-372.
 • Juhaeri, Stevens J., D.W. Jones, D. Arnett, 2003,Association of aging and birth cohort with body mass index in a biethic cohort,Obes. Res.,11, 426-433.
 • Kaczmarek M., 2007a,The timing of natural menopause in Poland and associated factors,Maturitas,57, 139-153.
 • Kaczmarek M., 2007b,Variation in BMI in middle-aged Poles and associated demographic, social and lifestyle factors,Human Ecology,15, 91-99.
 • Kirchengast S., 1993,Anthropometric-hormonal correlation patterns in fertile and postmenopausal women from Austria,Ann. Hum. Biol.,20, 47-65.
 • Kirchengast S., K. Grosschmidt, J. Huber, G. Hauser, 1998,Body composition characteristics after menopause,HOMO,48, 285-295.
 • Kulikowski M., I. Tomaszewska, 1995,Okres przekwitania u kobiet — hormonalna terapia zastępcza,Polski Tygodnik Lekarski,L(44-47), 5-9.
 • Leite M.L.C., A. Nicolosi, 2006,Lifestyle correlates of anthropometric estimates of body adiposity in an Italian middle-aged and elderly population: A covariance analysis,Int. J. Obes.,30, 926-934.
 • Malinowski A., N. Wolański, 1988,Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, PWN Warszawa.
 • Marti A., M.J. Moreno-Aliaga, J. Hebebrand, J.A. Martinem, 2004,Genes, lifestyles and obesity,Int. J. Obes.,28, 29-36.
 • Mataix J., M. López-Frias, E. Martinezde-Victoria, M. López-Jurado, P. Aranda, J. Llopis, 2005,Factors associated with obesity in an adult Mediterranean population: Influence on plasma profile,Am. Coll. Nutr.,24, 456-465.
 • Philips S.M., B.B. Sherwin, 1992,Variations in memory function and sex steroid hormones across the menstrual cycle,Psychoneuroendocrinology,17, 497-506.
 • Prado Martinez C., M.E. Diaz, E.M. Toledo, M.M. Carmenate, I. Wong, R. Moreno, 2003,Anthropology and style of life in middle age women,Coll. Anthrop.,27, 151-159.
 • Proper K.I., E. Cerin, W.J. Brown, N. Owen, 2007, Sitting time and socio-economic differences in overweight and obesity,Int. J. Obes.,31, 169-176.
 • Ren A., T. Okubo, K. Takahashi, 1995,Health status, health habits, utilization behaviour and health care utilization in an actively employed Japanese population,Occup. Med.,45, 186-192.
 • Skrzypczak M., A. Szwed, 2005,Assessment of the selected physiological parameters and the BMI in pre- and postmenopausal women,HOMO,56, 141-152.
 • Stathi A., J. McKenna, K.R. Fox, 2003,The experiences of older people participating in exercise referral schemes,J. Roy. Soc. Prom. Health,124, 18-23.
 • Szwed A., 2001,Biologiczne i kulturowe uwarunkowania klimakterium u kobiet, Monografie Instytutu Antropologii UAM 10, Poznań.
 • Van Pelt R.E., E.M. Evans, K.B. Schechtman, A.A. Ehsani, W.M. Kohrt, 2001,Waist circumference vs body mass index for prediction of disease risk in postmenopausal women,Int. J. Obes.,25, 1183-1188.
 • Wang W., L-J. Zhao, Y-Z. Liu, R.R. Recker, H-W. Deng, 2006,Genetic and environmental correlations between obesity phenotypes and age at menarche,Int. J. Obes.,30, 1595-1600.
 • Warenik-Szymankiewicz A., 1996,Klimakterium,Kliniczna Perinatologia i Ginekologia,16, 66-74.
 • Wen W., Y-T. Gao, X-O. Shu, G. Yang, H-L. Li, F. Jin, W. Zheng, 2003,Sociodemographic, behavioral, and reproductive factors associated with weight gain in Chinese women,Int. J. Obes.,27, 933-940.
 • WHO, 1996,Research on the menopause in the 1990s, WHO Technical Report Series 866, Geneva.
 • WHO, 2000,Obesity: Preventing and managing the global epidemic, WHO Technical Report Series 894, Geneva.
 • Wilsgaard T., B.K. Jacobsen, E. Arnesen, 2005,Determining lifestyle correlates of body mass index using multilevel analyses: The Tromsô study, 1979-2001,Am. J. Epidemiol.,162, 1179-1188.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-008-0004-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.