Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 71 | 1 | 77-105

Article title

Facial attractiveness: Variation, adaptiveness and consequences of facial preferences

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
This review embraces the following topics: intra- and inter-populational variation of facial preferences, relationship between facial attractiveness and mate value, biological and social effects of the perception of facial attractiveness, credibility of the adaptive perspective on facial preferences, and the phylogeny of facial attractiveness. Its main conclusions are as follows: (1) Many sources of inter-individual variation in assessments of facial attractiveness have been identified, e.g., the age, sex, biological quality, physiological state, personality, and living situation of the judge, as well as previously observed faces, physical similarity of the focal face to the judge's face, and acquaintance with and knowledge of the face owner. (2) Inter-populational consistency in perception of facial attractiveness is substantial and possesses both a biological and a cultural basis. (3) Facial attractiveness is a reliable cue to biological quality of the face owner, e.g., better parasite resistance, physical fitness, reproductive fitness, longevity, less mutational load, higher intelligence and better mental health. (4) Facially attractive people have more sexual partners, marry at a younger age, and remain single less frequently. Thereby, they have higher reproductive success than unattractive individuals. (5) As a whole, research supports the thesis that facial preferences are adaptive, that is, they evolved during the course of biological evolution because they assisted an individual in choosing a mate with good genes or a good personality.
PL
Takie kryteria atrakcyjności twarzy jak symetria, proporcjonalność, wyrazistość cech płciowych czy gładkość skóry opisują przeciętne preferencje w populacji, ale nie oznacza to, że wszyscy oceniają twarze tak samo i według tych samych kryteriów. Wewnątrzpopulacyjne zróżnicowanie gustu jest równie duże jak stopień zgodności sędziów w ocenie atrakcyjności twarzy. Co więcej, różnice pomiędzy dwoma ocenami atrakcyjności danej twarzy dokonanymi przez jedną osobę w jakimś odstępie czasu są również bardzo duże. Ocena atrakcyjności twarzy zależy od: 1) kontekstu, np. erotyczny, małżeński, społeczny; 2) właściwości biologicznych i psychicznych sędziego, np. wiek, płeć, jakość biologiczna, faza cyklu miesiączkowego, osobowość i stan psychiczny; 3) szeroko pojętych czynników ekologicznych, np. sytuacja życiowa, wygląd uprzednio oglądanych twarzy, podobieństwo ocenianej twarzy do twarzy sędziego, znajomość ocenianego.Istnieje znaczna zgodność w ocenie atrakcyjności twarzy między sędziami z różnych populacji. Jej przyczynami są: (1) jednolity dla wszystkich populacji ludzkich związek cech twarzy z pożądanymi cechami, np. gładka skóra sygnalizuje młodość, symetria - dobre geny, a wydatne usta kobiet - wysoki poziom estrogenu, a zatem płodność; (2) nie-zachodnie populacje pod wpływem zachodnich mediów przejmują zachodni standard atrakcyjności. Niektóre międzypopulacyjne różnice w preferencjach dla twarzy mają biologiczne wyjaśnienie, np. w populacjach silnie zapasożyconych i ze słabą opieką medyczną przykłada się większą wagę do wyglądu partnera, a kobiety preferują silniej zmaskulinizowane twarze mężczyzn (oznaka dobrych genów) niż w populacjach o ogólnie lepszej kondycji zdrowotnej.Przynajmniej niektóre kryteria oceny atrakcyjności twarzy są wrodzone, gdyż już kilkudniowe noworodki dłużej patrzą na te zdjęcia twarzy, które przez dorosłych są uważane za atrakcyjne. Odziedziczalność atrakcyjności twarzy jest wysoka, nie badano natomiast odziedziczalności preferencji dla twarzy. Atrakcyjność twarzy jest rzetelnym sygnałem jakości osobnika, a zatem i jego wartości partnerskiej dla obserwatora. Niska atrakcyjność twarzy związana jest z występowaniem szkodliwych mutacji, niską heterozygotycznością (mniejszą stabilnością rozwoju i odpornością), niższą długością życia i sprawnością fizyczną, oraz z wyższym ryzykiem problemów związanych z reprodukcją). Widok atrakcyjnej twarzy jest dla mózgu bodźcem nagradzającym i powoduje aktywację układu nagrody. Wartość nagradzającą mają tylko atrakcyjne twarze płci przeciwnej. Prezentacja twarzy przez 100 ms wystarcza do rzetelnej oceny jej atrakcyjności, a odróżnienie twarzy atrakcyjnej od nieatrakcyjnej jest możliwe nawet przy prezentacji podprogowej (13ms).Osobom o atrakcyjnych twarzach mimowolnie przypisuje się wiele pożądanych społecznie cech i niewiele cech negatywnych (próżność). Osoby te są generalnie lepiej traktowane niż osoby o mniej atrakcyjnych twarzach w rozmaitych sytuacjach prywatnych i zawodowych, przez znajomych i obcych. Jednak bycie atrakcyjnym ma też niepożądane następstwa (np. częstsze molestowanie seksualne, mniej przyjaciół swojej płci). To zróżnicowanie ocen i traktowania ma złożoną etiologię, na którą składają się mechanizmy biologiczne (np. nadmierna generalizacja) i społeczne (np. samospełniające się proroctwo). Konsekwencją tych faworyzujących i dyskryminujących postaw są zmiany osobowości ocenianych osób (uleganie stereotypom lub przeciwnie - ich kompensacja) oraz, głównie u kobiet, nieinwazyjne i inwazyjne modyfikacje twarzy podnoszące jej atrakcyjność.Osoby o wysokiej atrakcyjności twarzy mają więcej partnerów seksualnych, w młodszym wieku biorą ślub i rzadziej pozostają samotne. Konsekwencją tych zależności jest wyższy sukces reprodukcyjny osób atrakcyjnych niż nieatrakcyjnych. Taka selekcja płciowa mogła odegrać pewną rolę w ewolucji ludzkiej twarzy. W przypadku niektórych kryteriów preferencji dla twarzy (np. stopień maskulinizacji) przekonująco wykazano ich adaptacyjny charakter, co oznacza, że kryteria te zostały ukształtowane w procesie ewolucji i są korzystne (z reprodukcyjnego punktu widzenia) dla osób stosujących je przy ocenie atrakcyjności twarzy. W odniesieniu do innych kryteriów postrzegania atrakcyjności twarzy (np. przeciętność proporcji) sprawą otwartą pozostaje czy mają one wartość przystosowawczą czy też są jedynie objawem tendencyjności percepcyjnej. Wydaje się, że czynniki kulturowe mają znacznie mniejszy wpływ na postrzeganie atrakcyjności twarzy niż się powszechnie uważa. Nawet to co wydaje się przypadkową modą często daje się wyjaśnić zmianą sytuacji ekologicznej danej populacji. Preferencje dla twarzy symetrycznych, o typowych proporcjach, widocznych cechach płciowych i zdrowo wyglądającej skórze rodzaj ludzki przypuszczalnie odziedziczył po swych małpich przodkach. Natomiast preferencja mężczyzn dla bardzo młodo wyglądających kobiet oraz rezerwa kobiet w stosunku do mężczyzn o silnie zmaskulinizowanych twarzach to najprawdopodobniej już ludzkie nabytki ewolucyjne.

Publisher

Year

Volume

71

Issue

1

Pages

77-105

Physical description

Contributors

 • Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań

References

 • Aharon I., N. Etcoff, D. Ariely, C. F. Chabris, E. O'Connor, H. C. Breiter, 2001,Neuron,32, 537-551
 • Apicella C. L., A. C. Little, F. W. Marlowe, 2007,Perception,36, 1813-1820
 • Aronson E., 1999,The social animal, Worth Publishers, New York
 • Bailenson J. N., P. Garland, S. Iyengar, N. Yee, 2006,Polit. Psychol.,27, 373-385
 • Bailey J. M., K. M. Kirk, G. Zhu, M. P. Dunne, N. G. Martin, 2000,J. Pers. Soc. Psychol.,78, 537-545
 • Baker B. W., M. G. Woods, 2001,Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg.,16, 108-120
 • Barber N., 2001,J. Nonverbal Behav.,25, 261-272
 • Barelds-Dijkstra P., D. P. H. Barelds, 2008,Body Image,5, 99-108
 • Bereczkei T., P. Gyuris, P. Koves, L. Bernath, 2002,Pers. Indiv. Differ.,33, 677-690
 • Bereczkei T., P. Gyuris, G. E. Weisfeld, 2004,Proc. R. Soc. Lond. B.,271, 1129-1134
 • Bereczkei T., G. Hegedus, G. Hajnal, 2008, Proc. R. Soc. Lond. B (in press)
 • Berry D. S., 1991,J. Pers. Soc. Psychol.,61, 298-307
 • Berry D. S., J. L. F. Wero, 1993,J. Pers.,61, 497-520
 • Bleske-Rechek A., M. W. Remiker, J. P. Baker, 2008,Pers. Indiv. Differ.,45, 420-424
 • Borkenau P., A. Liebler, 1992,J. Pers. Soc. Psychol.,62, 645-657
 • Bressan P., M. Bertamini, A. Nalli, A. Zanutto, 2008 (in press), Arch. Sex. Behav.
 • Brewer G., J. Archer, J. Manning, 2007,J. Evol. Psychol.,5, 29-38
 • Bronstad P. M., R. Russell, 2007,Perception,36, 1674-1681
 • Buckingham G., L. M. DeBruine, A. C. Little, L. L. M. Welling, C. A. Conway, B. P. Tiddeman, B. C. Jones, 2006,Evol. Hum. Behav.,27, 381-389
 • Burt D. M., R. W. Kentridge, J. M. M. Good, D. I. Perrett, B. P. Tiddeman, L. G. Boothroyd, 2007,Proc. R. Soc. Lond. B.,274, 2779-2784
 • Burt D. M., D. I. Perrett, 1997,Neuropsychologia,35, 685-693
 • Buss D. M., 1989, Behav.Brain Sci.,12, 1-49
 • Buss D., 1999,Evolutionary psychology: The new science of the mind, Allyn & Bacon, Boston
 • Byrne D., W. Griffith, 1973,Annu. Rev. Psychol.,24, 317-336
 • Cardenas R. A., L. J. Harris, 2007,Evol. Hum. Behav.,28, 96-105
 • Casey R. J., J. M. Ritter, 1996,J. Appl. Dev. Psychol.,17, 495-518
 • Cash T. F., D. W. Cash, J. W. Butters, 1983,Pers. Soc. Psychol. Bull.,9, 351-358
 • Cash T. F., K. Dawson, P. Davis, M. Bowen, C. Galumbeck, 1989,J. Soc. Psychol.,129, 349-255
 • Choe K. S., A. P. Sclafani, J. A. Litner, G. P. Yu, T. Romo, 2004,Arch. Facial Plast. Surg.,6, 244-252
 • Clark A., 2004,Evol. Hum. Behav.,25, 113-124
 • Collins S. A., C. Missing, 2003,Anim. Behav.,65, 997-1004
 • Conway C. A., B. C. Jones, L. M. DeBruine, A. C. Little, J. Hay, L. L. M. Welling, D. I. Perrett, D. R. Feinberg, 2008,Soc. Neurosci.,3, 89-95
 • Cooper P. A., S. S. Geldart, C. J. Mondloch, D. Maurer, 2006,Dev. Sci.,9, 530-543
 • Cornwell R. E., L. Boothroyd, D. M. Burt, D. R. Feinberg, B. C. Jones, A. C. Little, R. Pitman, S. Whiten, D. I. Perrett, 2004,Proc. R. Soc. Lond. B.,271, 635-640
 • Cornwell R. E., M. J. Law Smith, L. G. Boothroyd, F. R. Moore, H. P. Davis, M. Stirrat, B. Tiddeman, D. I. Perrett, 2006,Philos. Trans. R. Soc. Lond. B.,361, 2143-2154
 • Cross J. F., J. Cross, 1971,Dev. Psychol.,5, 433-439
 • Cunningham M. R., 1986,J. Pers. Soc. Psychol.,50, 925-935
 • Cunningham M. R., A. P. Barbee, C. L. Pike, 1990,J. Pers. Soc. Psychol.,59, 61-72
 • Cunningham M. R., A. R. Roberts, A. P. Barbee, P. B. Druen, C. H. Wu, 1995,J. Pers. Soc. Psychol.,68, 261-279
 • Davis C., B. Shuster, M. Dionne, G. Claridge, 2001,J. Soc. Clin. Psychol.,20, 147-160
 • DeBruine L. M., 2002,Proc. R. Soc. Lond. B.,269, 1307-1312
 • DeBruine L. M., 2004a,Proc. R. Soc. Lond. B.,271, 2085-2090
 • DeBruine L. M., 2004b,Evol. Hum. Behav.,25, 142-154
 • DeBruine L. M., 2005a,Proc. R. Soc. Lond. B.,272, 919-922
 • DeBruine L. M., 2005b,Horm. Behav.,47, 379-383
 • Dematté M. L., R. Ősterbauer, C. Spence, 2007,Chem. Senses,32, 603-610
 • Diener E., B. Wolsic, F. Fujita, 1995,J. Pers. Soc. Psychol.,69, 120-129
 • Dion K. K., E. Berscheid, E. Walster, 1972,J. Pers. Soc. Psychol.,24, 285-290
 • Donaghue N., N. Smith, 2008,Sex Roles,58, 875-882
 • Eagly A. H., R. D. Ashmore, M. G. Makhijani, L. C. Longo, 1991,Psychol. Bull.,110, 109-128
 • Edler R., P. Agarwal, D. Wertheim, D. Greenhill, 2006,Eur. J. Orthod.,28, 274-281
 • Etcoff N., 1999,Survival of the prettiest: The science of beauty, Anchor Books, New York
 • Farina A., E. H. Fischer, S. Sherman, W. T. Smith, T. Groh, P. Mermin, 1977,J. Abnorm. Psychol.,86, 510-517
 • Faure J. C., C. Rieffe, J. C. Maltha, 2002,Eur. J. Orthod.,24, 1-7
 • Feinberg D. R., B. C. Jones, L. M. DeBruine, F. R. Moore, M. J. Law Smith, R. E. Cornwell, B. P. Tiddeman, L. G. Boothroyd, D. I. Perrett, 2005,Evol. Hum. Behav.,26, 398-408
 • Feinberg D. R., L. M. DeBruine, B. C. Jones, A. C. Little, 2008,Evol Hum Behav,29, 233-241
 • Feingold A., 1988,Psychol. Bull.,104, 226-235
 • Feingold A., 1990,J. Pers. Soc. Psychol.,59, 981-993
 • Feingold A., 1992,Psychol. Bull.,111, 304-341
 • Fink B., N. Neave, H. Seydel, 2007,Am. J. Hum. Biol.,19, 82-87
 • Fisher M. L., 2004,Proc. R. Soc. Lond. B., (Suppl.)271, S283-S285
 • Folstad I., A. J. Karter, 1992,Am. Nat.,139, 603-622
 • Ford C. S., F. A. Beach, 1951, Harper, New York
 • Frost P., 1994,Percept. Mot. Skills,79, 507-514
 • Gabriel M. T., J. W. Critelli, J. S. Ee, 1994,J. Pers.,62, 143-155
 • Gangestad S. W., D. M. Buss, 1993,Sociobiol.,14, 89-96
 • Gangestad S. W., G. J. Scheyd, 2005,Ann. Rev. Anthropol.,34, 523-548
 • Gangestad S. W., R. Thornhill, R. A. Yeo, 1994,Ethol. Sociobiol.,15, 73-85
 • Gerald M. S., C. Waitt, A. C. Little, E. Kraiselburd, 2007,Int. J. Primatol.,28, 1-7
 • Gottschall J., 2007,Evol. Psychol.,5, 347-357
 • Graziano W. G., L. Jensen-Campbell, L. Shebilski, S. Lundgren, 1993,J. Pers. Soc. Psychol.,65, 522-531
 • Griffiths R. W., P. R. Kunz, 1973,Soc. Biol.,20, 448-453
 • Harris J. R., 2006,Med. Hypotheses,66, 1053-1059
 • Hazlett R. L., R. Hoehn-Saric, 2000,Evol. Hum. Behav.,21, 49-57
 • Henderson J. J. A., J. M. Anglin, 2003,Evol. Hum. Behav.,24, 351-356
 • Hess U., S. Brody, J. Van Der Schalk, A. H. Fischer, 2007,Pers. Indiv. Differ.,43, 1991-1997
 • Hinsz V. B., 1989,J. Soc. Pers. Relationships,6, 223-229
 • Hönekopp J., 2006,J. Exp. Psychol.,32, 199-209
 • Hönekopp J., J. Bartholomé, G. Jansen, 2004,Hum. Nat.,15, 147-167
 • Hönekopp J., U. Rudolph, L. Beier, A. Liebert, C. Muller, 2007,Evol. Hum. Behav.,28, 106-111
 • Hosoda M., E. F. Stone-Romero, G. Coats, 2003,Personnel Psychol.,56, 431-462
 • Hume D. K., R. Montgomerie, 2001,Evol. Hum. Behav.,22, 93-112
 • Iliffe A. H., 1960,Br. J. Psychol.,51, 267-273
 • Jackson L. A., J. E. Hunter, C. N. Hodge, 1995,Soc. Psychol. Q.,58, 108-122
 • Jacobsen T., R. I. Schubotz, L. H. Hofel, D. Y. Cramon, 2006,NeuroImage,29, 276-285
 • Jedlicka D., 1980,J. Soc. Psychol.,112, 295-299
 • Jefferson Y., 1996,J. Gen. Orthod.,7, 7-25
 • Jennions M. D., M. Petrie, 1997,Biol. Rev.,72, 283-327
 • Johnston V. S., R. Hagel, M. Franklin, B. Fink, K. Grammer, 2001,Evol. Hum. Behav.,22, 251-267
 • Johnston V. S., J. C. Oliver-Rodriguez, 1997,J. Sex. Res.,34, 188-198
 • Johnstone R. A., 1997,Behav. Ecol. Sociobiol.,40, 51-59
 • Jones B. C., L. M. DeBruine, A. C. Little, R. P. Burriss, D. R. Feinberg, 2007a,Proc. R. Soc. Lond. B.,274, 899-903
 • Jones B. C., L. M. DeBruine, A. C. Little, D. R. Feinberg, 2007b,J. Evol. Psychol.,5, 119-129
 • Jones B. C., L. M. DeBruine, D. I. Perrett, A. C. Little, D. R. Feinberg, M. J. Law Smith, 2008,Arch. Sex. Behav.,37, 78-84
 • Jones B. C., A. C. Little, L. Boothroyd, L. M. DeBruine, D. R. Feinberg, M. J. Law Smith, R. E. Cornwell, F. R. Moore, D. I. Perrett, 2005a,Horm. Behav.,48, 283-290
 • Jones B. C., A. C. Little, L. Boothroyd, D. R. Feinberg, R. E. Cornwell, L. M. DeBruine, S. C. Roberts, I. S. Penton-Voak, M. J. Law Smith, F. R. Moore, H. P. Davis, D. I. Perrett, 2005b,Evol. Hum. Behav.,26, 451-457
 • Jones B. C., D. I. Perrett, A. C. Little, L. Boothroyd, R. E. Cornwell, D. R. Feinberg, B. P. Tiddeman, S. Whiten, R. M. Pitman, S. G. Hillier, D. M. Burt, M. R. Stirrat, M. J. Law Smith, F. R. Moore, 2005c,Proc. R. Soc. Lond. B.,272, 347-354
 • Jones B. T., B. C. Jones, A. P. Thomas, J. Piper, 2003,Addiction,98, 1069-1075
 • Jones D., 1996,Physical attractiveness and the theory of sexual selection, Museum of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor
 • Kalick S. M., L. A. Zebrowitz, J. H. Langlois, R. M. Johnson, 1998,Psychol. Sci.,9, 8-13
 • Kanazawa S., J. L. Kovar, 2004,Intelligence,32, 227-243
 • Kelly D. J., P. C. Quinn, A. M. Slater, K. Lee, A. Gibson, M. Smith, L. Ge, O. Pascalis, 2005,Dev. Sci.,8, F31-F36
 • Kendrick K. M., M. R. Hinton, K. Atkins, 1998,Nature,395, 229-230
 • Kenrick D. T., S. E. Gutierres, 1980,J. Pers. Soc. Psychol.,38, 131-140
 • Kenrick D. T., D. R. Montello, S. E. Gutierres, M. R. Trost, 1993,Pers. Soc. Psychol. Bull.,19, 195-199
 • Kissler J., K. H. Bäuml, 2000,Acta Psychol.,104, 145-166
 • Kniffin K. M., D. S. Wilson, 2004,Evol. Hum. Behav.,25, 88-101
 • Koehler N., G. Rhodes, L. W. Simmons, 2002,Anim. Behav.,64, 233-238
 • Koehler N., G. Rhodes, L. W. Simmons, L. A. Zebrowitz, 2006,Soc. Cogn.,24, 641-656
 • Kościński K., 2007,Anthropol. Rev.,70, 45-79
 • Kranz F., A. Ishai, 2006,Curr. Biol.,16, 63-68
 • Krebs J. R., N. B. Davies, 1993,An introduction to behavioural ecology, Blackwell Science Ltd, Oxford
 • Lacreuse A., J. Martin-Malivel, H. S. Lange, J. G. Herndon, 2007,Anim. Cogn.,10, 105-115
 • Lander K., 2008,Anim. Behav.,75, 817-822
 • Langlois J. H., A. C. Downs, 1979,Child Dev.,50, 409-418
 • Langlois J. H., L. Kalakanis, A. J. Rubenstein, A. Larson, M. HaUam, M. Smoot, 2000,Psychol. Bull.,126, 390-423
 • Langlois J. H., J. M. Ritter, L. A. Roggman, L. S. Vaughn, 1991,Dev. Psychol.,27, 79-84
 • Langlois J. H., J. M. Ritter, R. J. Casey, D. B. Sawin, 1995,Dev. Psychol.,31, 464-472
 • Langlois J. H., L. A. Roggman, R. J. Casey, J. M. Ritter, L. A. Rieser-Danner, V. Y. Jenkins, 1987,Dev. Psychol.,23, 363-369
 • Langlois J. H., L. A. Roggman, L. A. Rieserdanner, 1990,Dev. Psychol.,26, 153-159
 • Law Smith M. J., D. I. Perrett, B. C. Jones, R. E. Cornwell, F. R. Moore, D. R. Feinberg, L. G. Boothroyd, S. J. Durrani, M. R. Stirrat, S. Whiten, R. M. Pitman, S. G. Hillier, 2006,Proc. R. Soc. Lond. B.,273, 135-140
 • Le Grand R., P. A. Cooper, C. J. Mondloch, T. L. Lewis, N. Sagiv, B. De Gelder, D. Maurer, 2006,Brain Cogn.,61, 139-158
 • Levy B., D. Ariely, N. Mazar, W. Chi, S. Lukas, I. Elman, 2008,Learn. Motiv.,39, 136-145
 • Lie H. C., G. Rhodes, L. W. Simmons, 2008,Evolution,62, 2473-2486
 • Lim J. Y., D. B. Giddon, 1991,J. Dent. Res.,70, 430
 • Lippa R. A., 2007,Arch. Sex. Behav.,36, 193-208
 • Little A. C., C. L. Apicella, F. W. Marlowe, 2007a,Proc. R. Soc. Lond. B.,274, 3113-3117
 • Little A. C., R. P. Burriss, B. C. Jones, S. C. Roberts, 2007b,Evol. Hum. Behav.,28, 18-27
 • Little A. C., D. M. Burt, I. S. Penton-Voak, D. I. Perrett, 2001,Proc. R. Soc. Lond. B.,268, 39-44
 • Little A. C., D. M. Burt, D. I. Perrett, 2006a,Pers. Indiv. Differ.,40, 973-984
 • Little A. C., D. M. Burt, D. I. Perrett, 2006b,Pers. Indiv. Differ.,41, 1107-1118
 • Little A. C., L. M. DeBruine, B. C. Jones, 2005,Proc. R. Soc. Lond. B.,272, 2283-2287
 • Little A. C., B. C. Jones, D. M. Burt, D. I. Perrett, 2007c,Biol. Psychol.,76, 209-216
 • Little A. C., B. C. Jones, L. M. DeBruine, 2008,Pers. Indiv. Differ.,45, 478-482
 • Little A. C., B. C. Jones, I. S. Penton-Voak, D. M. Burt, D. I. Perrett, 2002,Proc. R. Soc. Lond. B.,269, 1095-1100
 • Little A. C., I. S. Penton-Voak, D. M. Burt, D. I. Perrett, 2003,Evol. Hum. Behav.,24, 43-51
 • Little A. C., H. Mannion, 2006,Anim. Behav.,72, 981-987
 • Little A. C., D. I. Perrett, 2007,Br. J. Psychol.,98, 111-126
 • Luevano V. X., L. A. Zebrowitz, 2007,Evol. Psychol.,5, 15-27
 • Luxen M. F., F. J. R. Van De Vijver, 2006,J. Organizational Behav.,27, 241-255
 • Maganzini A. L., J. Y. K. Tseng, J. Z. Epstein, 2000,Angle Orthod.,70, 393-399
 • Maner J. K., D. T. Kenrick, D. V. Becker, A. W. Delton, B. Hofer, C. J. Wilbur, S. L. Neuberg, 2003,J. Pers. Soc. Psychol.,85, 1107-1120
 • Maner J. K., M. T. Gailliot, C. N. DeWall, 2007,Evol. Hum. Behav.,28, 28-36
 • Maple J. R., K. W. L. Vig, F. M. Beck, P. E. Larsen, S. Shanker, 2005,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,128, 690-696
 • Martin J. G., 1964,J. Soc. Psychol.,63, 59-63
 • Mathes E. W., A. Kahn, 1975,J. Psychol.,90, 27-30
 • McCabe V., 1984,Child Dev.,55, 267-276
 • McDonald P. R., A. M. Slater, C. A. Longmore, 2008,Perception,37, 1054-1060
 • McKoy-White J., C. A. Evans, G. Viana, N. K. Anderson, D. B. Giddon, 2006,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,129, 17-23
 • Mehrabian A., J. S. Blum, 1997,Curr. Psychol.,16, 20-42
 • Mejia-Maidl M., C. A. Evans, G. Viana, N. K. Anderson, D. B. Giddon, 2005,Angle Orthod.,75, 953-958
 • Meyer D. A., M. W. Quong, 1999,Nature,397, 661-662
 • Mueller U., A. Mazur, 1997,Behav. Ecol.,8, 569-579
 • Mulhern R., G. Fieldman, T. Hussey, J. L. Leveque, P. Pineau, 2003,Int. J. Cosmet. Sci.,25, 199-205
 • Muller M. N., M. E. Thompson, R. W. Wrangham, 2006,Curr. Biol.,16, 2234-2238
 • Nguyen D. D., P. K. Turley, 1998,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,114, 208-217
 • O'Doherty J., J. Winston, H. Critchley, D. Perrett, D. M. Burt, R. J. Dolan, 2003,Neuropsychologia,41, 147-155
 • Oinonen K. A., D. Mazmanian, 2007,Biol. Psychol.,75, 136-145
 • Olson I. R., C. Marshuetz, 2005,Emotion,5, 498-502
 • Paunonen S. V., 2006,J Res Pers,40, 237-249
 • Peccei J. S., 2001,Evol. Anthropol.,10, 43-57
 • Penton-Voak I. S., S. Cahill, N. Pound, V. Kempe, S. Schaeffler, F. Schaeffler, 2007a,Evol. Hum. Behav.,28, 253-259
 • Penton-Voak I. S., J. Y. Chen, 2004,Evol. Hum. Behav.,25, 229-241
 • Penton-Voak I. S., A. Jacobson, R. Trivers, 2004,Evol. Hum. Behav.,25, 355-370
 • Penton-Voak I. S., A. C. Little, B. C. Jones, D. M. Burt, B. P. Tiddeman, D. I. Perrett, 2003,J. Comp. Psychol.,117, 264-271
 • Penton-Voak I. S., D. I. Perrett, D. L. Castles, T. Kobayashi, D. M. Burt, L. K. Murray, R. Minamisawa, 1999a,Nature,399, 741-742
 • Penton-Voak I. S., D. I. Perrett, J. W. Peirce, 1999b,Curr. Psychol.,17, 104-117
 • Penton-Voak I. S., D. I. Perrett, 2000,Evol. Hum. Behav.,21, 39-48
 • Penton-Voak I. S., N. Pound, A. C. Little, D. I. Perrett, 2006,Soc. Cogn.,24, 607-640
 • Penton-Voak I. S., A. C. Rowe, J. Williams, 2007b,J. Evol. Psychol.,5, 169-181
 • Perrett D. I., K. J. Lee, I. Penton-Voak, D. Rowland, S. Yoshikawa, D. M. Burt, S. P. Henzi, D. L. Castles, S. Akamatsu, 1998,Nature,394, 884-887
 • Peters M., G. Rhodes, L. W. Simmons, 2007,Anim. Behav.,73, 937-942
 • Peters M., G. Rhodes, L. W. Simmons, 2008,J. Evol. Biol.,21, 572-579
 • Pettijohn T. F., B. J. Jungeberg, 2004,Pers. Soc. Psychol. Bull.,30, 1186-1197
 • Pettijohn T. F., A. Tesser, 1999,Media Psychol.,1, 229-247
 • Pettijohn T. F., A. Tesser, 2005,J. Soc. Psychol.,145, 547-570
 • Platek S. M., R. L. Burch, I. S. Panyavin, B. H. Wasserman, G. G. Gallup, 2002,Evol. Hum. Behav.,23, 159-166
 • Platek S. M., S. R. Critton, R. L. Burch, D. A. Frederick, T. E. Myers, G. G. Gallup, 2003,Evol. Hum. Behav.,24, 81-87
 • Platek S. M., D. M. Raines, G. G. Gallup, F. B. Mohamed, J. W. Thomson, T. E. Myers, I. S. Panyavin, S. L. Levin, J. A. Davis, L. C. M. Fonteyn, D. R. Arigo, 2004,Evol. Hum. Behav.,25, 394-405
 • Provost M. P., C. Kormos, G. Kosakoski, V. L. Quinsey, 2006,Arch. Sex. Behav.,35, 305-312
 • Rand C. S., J. A. Hall, 1983,Soc. Psychol. Q.,46, 359-363
 • Rhodes G., 2006,Annu. Rev. Psychol.,57, 199-226
 • Rhodes G., J. Halberstadt, L. Jeffery, R. Palermo, 2005a,Soc. Cogn.,23, 205-217
 • Rhodes G., C. Hickford, L. Jeffery, 2000,Br. J. Psychol.,91, 125-140
 • Rhodes G., L. Jeffery, T. L. Watson, C. W. G. Clifford, K. Nakayama, 2003,Psychol. Sci.,14, 558-566
 • Rhodes G., L. W. Simmons, M. Peters, 2005b,Evol. Hum. Behav.,26, 186-201
 • Rhodes G., A. Sumich, G. Byatt, 1999,Psychol. Sci.,10, 52-58
 • Rhodes G., S. Yoshikawa, A. Clark, K. Lee, R. McKay, S. Akamatsu, 2001,Perception,30, 611-625
 • Rikowski A., K. Grammer, 1999,Proc. R. Soc. Lond. B.,266, 869-874
 • Roberts M. L., K. L. Buchanan, M. R. Evans, 2004,Anim. Behav.,68, 227-239
 • Roberts S. C., A. C. Little, L. M. Gosling, B. C. Jones, D. I. Perrett, V. Carter, M. Petrie, 2005a,Biol. Lett.,1, 400-403
 • Roberts S. C., A. C. Little, L. M. Gosling, D. I. Perrett, V. Carter, B. C. Jones, I. Penton-Voak, M. Petrie, 2005b,Evol. Hum. Behav.,26, 213-226
 • Roney J. R., K. N. Hanson, K. M. Durante, D. Maestripieri, 2006,Proc. R. Soc. Lond. B.,273, 2169-2175
 • Roney J. R., Z. L. Simmons, 2008,Horm. Behav.,53, 14-19
 • Rubenstein A. J., L. Kalakanis, J. H. Langlois, 1999,Dev. Psychol.,35, 848-855
 • Sadr J., B. Duchaine, K. Nakayama, 2004,J. Vis.,4, 914
 • Saxton T. K., P. G. Cary, S. C. Roberts, 2006,Ethology,112, 1179-1185
 • Scarbrough P. S., V. S. Johnston, 2005,Evol. Hum. Behav.,26, 509-526
 • Scott I., V. Swami, S. C. Josephson, I. S. Penton-Voak, 2008,Evol. Hum. Behav.,29, 289-296
 • Seli E., A. Arici, 2002,Immunol. Allergy Clin. N. Am.,22, 407-433
 • Shackelford T. K., R. J. Larsen, 1997,J. Pers. Soc. Psychol.,72, 456-466
 • Shackelford T. K., R. J. Larsen, 1999,Evol. Hum. Behav.,20, 71-76
 • Shimojo S., C. Simion, E. Shimojo, C. Scheier, 2003,Nat. Neurosci.,6, 1317-1322
 • Shoup M. L., G. G. Gallup, 2008,Evol. Psychol.,6, 469-479
 • Sigall H., D. Landy, 1973,J. Pers. Soc. Psychol.,28, 218-224
 • Simpson J. A., S. W. Gangestad, M. Lerma, 1990,J. Pers. Soc. Psychol.,59, 1192-1201
 • Slater A., G. Bremner, S. P. Johnson, P. Sherwood, R. Hayes, E. Brown, 2000a,Infancy,1, 265-274
 • Slater A., P. C. Quinn, R. Hayes, E. Brown, 2000b,Dev. Sci.,3, 181-185
 • Slater A., C. Von Der Schulenburg, E. Brown, M. Badenoch, G. Butterworth, S. Parsons, C. Samuels, 1998,Infant. Behav. Dev.,21, 345-354
 • Snyder M., E. D. Tanke, E. Berscheid, 1977,J. Pers. Soc. Psychol.,35, 656-666
 • Soh J., M. T. Chew, H. B. Wong, 2005,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,127, 692-699
 • Soler C., M. Nunez, R. Gutierrez, J. Nunez, P. Medina, M. Sancho, J. Alvares, A. Nunez, 2003,Evol. Hum. Behav.,24, 199-207
 • Spuhler J. N., 1968,Eugen. Q.,15, 128-140
 • Stephan C. W., J. H. Langlois, 1984,Child Dev.,55, 576-585
 • Strzałko J., K. Kaszycka, 1988,Przegląd Antropol.,54, 7-17
 • Strzałko J., K. A. Kaszycka, 1992,Soc. Biol.,39, 170-176
 • Susanne C., 1977,Hum. Biol.,49, 573-580
 • Sutter R. E., P. K. Turley, 1998,Angle Orthod.,68, 487-496
 • Swami V., A. Furnham, C. Georgiades, L. Pang, 2007,Body Image,4, 97-101
 • Thorne F., N. Neave, A. Scholey, M. Moss, B. Fink, 2002,Neuroendocrinol. Lett.,23, 291-297
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, 1994,Psychol. Sci.,5, 297-302
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, 1999a,Trends Cogn. Sci.,3, 452-460
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, 1999b,Evol. Hum. Behav.,20, 175-201
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, 2006,Evol. Hum. Behav.,27, 131-144
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, R. Comer, 1995,Anim. Behav.,50, 1601-1615
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, R. Miller, G. Scheyd, J. K. McCullough, M. Franklin, 2003,Behav. Ecol.,14, 668-678
 • Thornhill R., K. Grammer, 1999,Evol. Hum. Behav.,20, 105-120
 • Thornhill R., A. P. Moller, 1997,Biol. Rev.,72, 497-548
 • Todrank J., D. Byrnes, A. Wrzesniewski, P. Rozin, 1995,Learn. Motiv.,26, 116-140
 • Tovee M. J., 1998,J. Biol. Educ.,32, 80-86
 • Udry J. R., 1965,Sociol. Soc. Res.,49, 330-342
 • Udry J. R., B. K. Eckland, 1984,Psychol. Rep.,54, 47-56
 • Umberson D., M. Hughes, 1987,Soc. Psychol. Q.,50, 227-236h
 • Van Duuren M., L. Kendell-Scott, N. Stark, 2003,Infant J. Behav. Dev.,27, 212-219
 • Volk A., V. L. Quinsey, 2002,Hum. Nat.,13, 437-455
 • Volk A. A., V. L. Quinsey, 2007,Evol. Psychol.,5, 1-14
 • Wade T. J., H. Abetz, 1997,Int. J. Psychol.,32, 35-42
 • Waitt C., A. C. Little, 2006,Int. J. Primatol.,27, 133-145
 • Waitt C., A. C. Little, S. Wolfensohn, P. Honess, A. P. Brown, H. M. Buchanansmith, D. I. Perrett, 2003,Proc. R. Soc. Lond. B., (Suppl.)270, S144-S146
 • Walster E., V. Aronson, D. Abrahams, L. Rottman, 1966,J. Pers. Soc. Psychol.,4, 508-516
 • Walton G. E., T. G. R. Bower, 1993,Psychol. Sci.,4, 203-205
 • Waynforth D., 1999,Evol. Hum. Behav.,20, 19-28
 • Waynforth D., 2007,Hum. Nat.,18, 264-271
 • Waynforth D., S. Delwadia, M. Camm, 2005,Evol. Hum. Behav.,26, 409-416
 • Weeden J., J. Sabini, 2005,Psychol. Bull.,131, 635-653
 • Welling L. L. M., C. A. Conway, L. M. DeBruine, B. C. Jones, 2007,J. Evol. Psychol.,5, 131-139
 • Welling L. L. M., B. C. Jones, L. M. DeBruine, 2008a,Pers. Indiv. Differ.,44, 161-170
 • Welling L. L. M., B. C. Jones, L. M. DeBruine, F. G. Smith, D. R. Feinberg, A. C. Little, E. A. S. Al-Dujaili, 2008b,Horm. Behav.,54, 703-708
 • Werheid K., A. Schacht, W. Sommer, 2007,Biol. Psychol.,76, 100-108
 • Weston E. M., A. E. Friday, R. A. Johnstone, F. Schrenk, 2004,Proc. R. Soc. Lond. B., (Suppl.)271, S416-S419
 • Willis J., A. Todorov, 2006,Psychol. Sci.,17, 592-598
 • Winston J. S., J. O'Doherty, J. M. Kilner, D. I. Perrett, R. J. Dolan, 2007,Neuropsychologia,45, 195-206
 • Wiszewska A., B. Pawlowski, L. G. Boothroyd, 2007,Evol. Hum. Biol.,28, 248-252
 • Zajonc R. B., P. K Adelmann, S. T. Murphy, P. M. Niendenthal, 1987,Motiv. Emotion,11, 335-346
 • Zebrowitz L. A., C. Andreoletti, M. A. Collins, S. Y. Lee, J. Blumenthal, 1998a,J. Pers. Soc. Psychol.,75, 1300-1320
 • Zebrowitz L. A., M. A. Collins, R. Dutta, 1998b,Pers. Soc. Psychol. Bull.,24, 736-749
 • Zebrowitz L. A., J. M. Fellous, A. Mignault, C. Andreoletti, 2003,Pers. Soc. Psychol. Rev.,7, 194-215
 • Zebrowitz L. A., J. A. Hall, N. A. Murphy, G. Rhodes, 2002,Pers. Soc. Psychol. Bull.,28, 238-249
 • Zebrowitz L. A., K. Olson, K. Hoffman, 1993,J. Pers. Soc. Psychol.,64, 453-466
 • Zebrowitz L. A., G. Rhodes, 2004,J. Nonverbal Behav.,28, 167-185
 • Zuckerman M., K. Miyake, C. S. Elkin, 1995,J. Res. Pers.,29, 253-272

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-008-0012-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.