Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 72 | 1 | 45-65

Article title

Current status and future directions of research on facial attractiveness

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the present paper was to evaluate the current state of knowledge on the perception of facial attractiveness and to assess the opportunity for research on poorly explored issues regarding facial preferences. A theoretical framework of research problems was proposed, within which the current state of knowledge on each topic was estimated. The analysis proved that a disproportional amount of research concerned several topics, while many other topics were addressed by few studies, the results of which being sometimes contradictory. Next, possible obstacles to more comprehensive research are discussed. This leads to the conclusion that the obstacles do not severely hinder investigations of most poorly studied problems. The results of the author's recent studies on some of these topics are also briefly reported. In spite of thousands of studies conducted, facial attractiveness research may be regarded as rather poorly progressed, although prospects for it are good.
PL
Badania atrakcyjności fizycznej przeprowadzone w latach 60. ubiegłego wieku wykazały dużą zgodność w ocenie atrakcyjności twarzy przez osoby pochodzące z tej samej lub z różnych populacji. Wynikało z nich również, że cecha ta ma znaczenie dla łączenia się ludzi w pary. Od tego czasu nastąpił lawinowy wzrost liczby badań nad atrakcyjnością fizyczną. Opublikowano tysiące prac o atrakcyjności twarzy, a każdego roku pojawia się kilkadziesiąt nowych. Może to sugerować, że tematyka ta została już dobrze zbadana. W przedstawianej pracy podjęto próbę (1) oszacowania aktualnego stanu wiedzy na temat postrzegania atrakcyjności twarzy, (2) wskazania zagadnień niewystarczająco zbadanych oraz (3) ocenę możliwości i kierunków dalszych badań.Wynik oceny atrakcyjności zależy od sposobu rozumienia przez osobę oceniającą (sędziego) pojęcia "atrakcyjność". Badania nad atrakcyjnością powinny więc dotyczyć nie tylko cech osób ocenianych, lecz również różnorakich cech sędziego oraz sposobu, w jaki pojmuje on pojęcie atrakcyjności. Opis preferencji dla twarzy powinien obejmować nie tylko ich typowy charakter, ale także ich międzyosobnicze i międzypopulacyjne zróżnicowanie, wewnątrzosobniczą i wewnątrzpopulacyjną zmienność w czasie, oraz ich nietypowe formy. Wyjaśnienia preferencji dla twarzy powinny być dokonywane na kilku płaszczyznach: fizjologicznej, ontogenetycznej, filogenetycznej i funkcjonalnej. Należy uwzględnić konsekwencje postrzegania atrakcyjności twarzy, zarówno biologiczne (sukces reprodukcyjny), jak i społeczne (dotyczące nie-reprodukcyjnych aspektów relacji międzyludzkich).Oceny poziomu aktualnego stanu wiedzy o każdym z powyższych zagadnień dokonywano na podstawie trzech kryteriów: liczby badań dotyczących danego problemu, zgodności wyników między tymi badaniami oraz zgodności wyników empirycznych z teoretycznymi przewidywaniami. Analiza wykazała, że nieproporcjonalnie duża liczba badań dotyczyła kilku zagadnień, podczas gdy wiele innych poruszono w nielicznych pracach, których wyniki są czasami sprzeczne. Trzy zagadnienia można uznać za dobrze zbadane: ocenę atrakcyjności w kontekście partnerskim, preferencje młodych osób dorosłych (studentów) oraz krótkotrwałe skutki społeczne atrakcyjności (tab. 1). Wśród słabo zbadanych kwestii, za najważniejsze trzeba uznać: wyjaśnienia filogenetyczne preferencji, zmienność międzypopulacyjną preferencji, odziedziczalność atrakcyjności twarzy oraz preferencji, ekologiczne i psychologiczne uwarunkowania zmienności preferencji, przyczyny wewnątrzosobniczej zmienności preferencji, długotrwałe konsekwencje społeczne atrakcyjności, nietypowe formy preferencji, preferencje dla twarzy w kontekstach nie-reprodukcyjnych, zmiany ontogenetyczne preferencji oraz względne znaczenie cech twarzy dla jej atrakcyjności (tab. 1).Warto zwrócić uwagę na kilka czynników potencjalnie ograniczających możliwości badań nad powyższymi zagadnieniami. Istnieją przeszkody natury zasadniczej (związane z "nieuchwytnością" samego zjawiska), etycznej, czasowej, finansowej oraz metodologicznej. Analiza doprowadziła do wniosku, że badania nad większością słabo poznanych, jak dotąd, zagadnień nie są poważnie ograniczane przez żadną z tych przeszkód. Ograniczenia natury czasowej, finansowej oraz etycznej mają znaczenie dla badań preferencji w populacjach odizolowanych od kultury zachodniej oraz badań długotrwałych konsekwencji społecznych atrakcyjności. Ograniczenia te nie są jednak na tyle poważne, by wykluczały tego rodzaju badania. Jedynie wyjaśnienia filogenetyczne atrakcyjności twarzy oraz preferencji dla twarzy, z przyczyn zasadniczych, muszą pozostać spekulatywne. Zatem, pomimo tysięcy opublikowanych prac, badania nad atrakcyjnością twarzy należy uznać za dość słabo zaawansowane, natomiast perspektywy dalszego rozwoju tej dziedziny wydają się dobre.

Publisher

Year

Volume

72

Issue

1

Pages

45-65

Physical description

Contributors

 • Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland

References

 • Apicella C. L., A. C. Little, F. W. Marlowe, 2007,Facial averageness and attractiveness in an isolated population of hunter-gatherers,Perception,36, 1813-20
 • Attwood A. S., I. S. Penton-Voak, M. R. Munafò 2009,Effects of acute nicotine administration on ratings of attractiveness of facial cues,Nicotine Tob. Res.,11, 44-48
 • Auger T. A., P. K. Turley, 1999,The female soft tissue profile as presented in fashion magazines during the 1900s: A photographic analysis,Int. J. Orthod. Orthognath. Surg.,14, 7-18
 • Barber N. 2001,Mustache fashion covaries with a good marriage market for women,J. Nonverbal Behav.,25, 261-72
 • Baudouin J. Y., G. Tiberghien 2004,Symmetry, averageness, and feature size in the facial attractiveness of women,Acta Psychol.,117, 313-32
 • Bronstad P. M., J. H. Langlois, R. Russell 2008,Computational models of facial attractiveness judgments,Perception,37, 126-42
 • Chatterjee A., A. Thomas, S. E. Smith, G. K. Aguirre 2009,The neural response to facial attractiveness,Neuropsychology,23, 135-43
 • Conway C. A., B. C. Jones, L. M. DeBruine, A. C. Little, J. Hay, et al. 2008,Integrating physical and social cues when forming face preferences: Differences among low and highanxiety individuals,Soc. Neurosci.,3, 89-95
 • Cooper P. A., S. S. Geldart, C. J. Mondloch, D. Maurer 2006,Developmental changes in perceptions of attractiveness: A role of experience?Dev. Sci.,9, 530-43
 • Cornwell R. E., D. I. Perrett 2008,Sexy sons and sexy daughters: the influence of parents' facial characteristics on offspring,Anim. Behav.,76, 1843-53
 • Cunningham M. R., 1986,Measuring the physical in physical attractiveness: Quasi experiments on the sociobiology of female facial beauty,J. Pers. Soc. Psychol.,50, 925-35
 • Cunningham M. R., A. P. Barbee, C. L. Pike, 1990,What do women want: Facialmetric assessment of multiple motives in the perception of male facial physical attractiveness,J. Pers. Soc. Psychol.,59, 61-72
 • Cunningham M. R., A. R. Roberts, A. P. Barbee, P. B. Druen, C. H. Wu, 1995,"Their ideas of beauty are, on the whole, the same as ours": Consistency and variability in the crosscultural perception of female physical attractiveness,J. Pers. Soc. Psychol.,68, 261-79
 • DeBruine L. M. 2005,Trustworthy but not lust-worthy: Context-specific effects of facial resemblance,Proc. R. Soc. Lond. B,272, 919-22
 • Diener E., B. Wolsic, F. Fujita, 1995,Physical attractiveness and subjective well-being,J. Pers. Soc. Psychol.,69, 120-29
 • Dobzhansky T., 1973,Nothing in biology makes sense except in the light of evolution,Am. Biol. Teacher,35, 125-29
 • Eagly A. H., R. D. Ashmore, M. G. Makhijani, L. C. Longo, 1991,What is beautiful is good, but …: A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype,Psychol. Bull.,110, 109-28
 • Ebner N. C. 2008,Age of face matters: Agegroup differences in ratings of young and old faces,Behav. Res. Methods,40, 130-36
 • Feingold A., 1988,Matching for attractiveness in romantic partners and same-sex friends: A meta-analysis and theoretical critique,Psychol. Bull.,104, 226-35
 • Feingold A., 1992,Good-looking people are not what we think,Psychol. Bull.,111, 304-341
 • Fink B., P. J. Matts 2008,The effects of skin colour distribution and topography cues on the perception of female facial age and health,J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.,22, 493-98
 • Frost P. 2006,European hair and eye color: A case of frequency-dependent sexual selection?,Evol. Hum. Behav.,27, 85-103
 • Gangestad S. W., A. J. Cousins 2001,Adaptive design, female mate preferences, and shifts across the menstrual cycle,Annu. Rev. Sex Res.,12, 145-85
 • Gangestad S. W., G. J. Scheyd 2005,The evolution of human physical attractiveness,Ann. Rev. Anthropol.,34, 523-48
 • Glasenberg A. N., D. R. Feinberg, B. C. Jones, A. C. Little, L. M. DeBruine, in press,Sexdimorphic face shape preference in heterosexual and homosexual men and women, Arch. Sex. Behav.
 • Halberstadt J., G. Rhodes 2003,It's not just average faces that are attractive: Computermanipulated averageness makes birds, fish, and automobiles attractive,Psychon. Bull. Rev.,10, 149-56
 • Hazlett R. L., R. Hoehn-Saric 2000,Effects of perceived physical attractiveness on females' facial displays and affect,Evol. Hum. Behav.,21, 49-57
 • Henderson J. J. A., J. M. Anglin 2003,Facial attractiveness predicts longevity,Evol. Hum. Behav.,24, 351-56
 • Hildebrandt K. A., H. E. Fitzgerald, 1979,Facial feature determinants of perceived infant attractiveness,Infant Behav. Dev.,2, 329-39
 • Hill K., A. M. Hurtando, 1996,Aché life history: The ecology and demography of a foraging people, Aldine de Gruyter, New York
 • Hönekopp J. 2006,Once more: Is beauty in the eye of the beholder? Relative contributions of private and shared taste to judgments of facial attractiveness,J. Exp. Psychol.,32, 199-209
 • Hönekopp J., J. Bartholome, G. Jansen 2004,Facial attractiveness, symmetry, and physical fitness in young women,Hum. Nat.,15, 147-67
 • Hume D. K., R. Montgomerie 2001,Facial attractiveness signals different aspects of ‘quality’ in women and men,Evol. Hum. Behav.,22, 93-112
 • Iaria G., C. J. Fox, C. T. Waite, I. Aharon, J. J. S. Barton 2008,The contribution of the fusiform gyrus and superior temporal sulcus in processing facial attractiveness: Neuropsychological and neuroimaging evidence,Neuroscience,155, 409-22
 • Johnston V. S., R. Hagel, M. Franklin, B. Fink, K. Gramm er 2001,Male facial attractiveness - evidence for hormone-mediated adaptive design,Evol. Hum. Behav.,22, 251-67
 • Johnston V. S., J. C. Oliver-Rodriguez, 1997,Facial beauty and the late positive component of event-related potentials,J. Sex Res.,34, 188-98
 • Johnstone R. A., 1994,Female preferences for symmetrical males as a by-product of selection for mate recognition,Nature,372, 172-75
 • Jokela M. 2009,Physical attractiveness and reproductive success in humans: evidence from the late 20th century United States,Evol. Hum. Behav.,30, 342-50
 • Jones B. C., L. M. DeBruine, A. C. Little, C. A. Conway, D. R. Feinberg 2006,Integrating gaze direction and expression in preferences for attractive faces,Psychol. Sci.,17, 588-91
 • Jones B. C., L. M. DeBruine, D. I. Perrett, A. C. Little, D. R. Feinberg, et al. 2008,Effects of menstrual cycle phase on face preferences,Arch. Sex. Behav.,37, 78-84
 • Jones B. C., A. C. Little, L. Boothroyd, L. M. Debruine, D. R. Feinberg, et al. 2005a,Commitment to relationships and preferences for femininity and apparent health faces when progesterone level is high,Horm. Behav.,48, 283-90
 • Jones B. C., A. C. Little, L. Boothroyd, D. R. Feinberg, R. E. Cornwell, et al. 2005b,Women's physical and psychological condition independently predict their preference for apparent health in faces,Evol. Hum. Behav.,26, 451-57
 • Jones B. C., A. C. Little, D. R. Feinberg, I. S. Penton-Voak, B. P. Tiddeman, et al. 2004,The relationship between shape symmetry and perceived skin condition in male facial attractiveness,Evol. Hum. Behav.,25, 24-30
 • Jones B. C., D. I. Perrett, A. C. Little, L. Boothroyd, R. E. Cornwell, et al. 2005c,Menstrual cycle, pregnancy and oral contraceptive use alter attraction to apparent health in faces,Proc. R. Soc. Lond. B,272, 347-54
 • Jones B. T., B. C. Jones, A. P. Thomas, J. Piper 2003,Alcohol consumption increases attractiveness ratings of opposite-sex faces,Addiction,98, 1069-75
 • Jones D., 1996,Physical attractiveness and the theory of sexual selection, Museum of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor
 • Kagian A., G. Dror, T. Leyvand, I. Meilijson, D. Cohen-Or, et al. 2008,A machine learning predictor of facial attractiveness revealing human-like psychophysical biases,Vis. Res.,48, 235-43
 • Kalick S. M., L. A. Zebrowitz, J. H. Langlois, R. M. Johnson, 1998,Does human facial attractiveness honestly advertise health? Longitudinal data on an evolutionary question,Psychol. Sci.,9, 8-13
 • Komori M., S. Kawamura, S. Ishihara 2009a,Averageness or symmetry: Which is more important for facial attractiveness?,Acta Psychol.,131, 136-42
 • Komori M., S. Kawamura, S. Ishihara 2009b,Effect of averageness and sexual dimorphism on the judgment of facial attractiveness,Vis. Res.,49, 862-69
 • Kościński K. 2007,Facial attractiveness: General patterns of facial preferences,Anthropol. Rev.,70, 45-79
 • Kościński K. 2008,Facial attractiveness: Variation, adaptiveness and consequences of facial preferences,Anthropol. Rev.,71, 77-105
 • Kranz F., A. Ishai 2006,Face perception is modulated by sexual preference,Curr. Biol.,16, 63-68
 • Langlois J. H., L. Kalakanis, A. J. Rubenstein, A. Larson, M. Hallam, et al. 2000,Maxims or myths of beauty,Psychol. Bull.,126, 390-423
 • Langlois J. H., J. M. Ritter, R. J. Casey, D. B. Sawin, 1995,Infant attractiveness predicts maternal behavior and attitudes,Dev. Psychol.,31, 464-72
 • Langlois J. H., L. A. Roggman, R. J. Casey, J. M. Ritter, L. A. Rieser-Danner, et al., 1987,Infant preferences for attractive face: Rudiments of a stereotype?,Dev. Psychol.,23, 363-69
 • Law Smith M. J., D. I. Perrett, B. C. Jones, R. E. Cornwell, F. R. Moore, et al. 2006,Facial appearance is a cue to oestrogen levels,Proc. R. Soc. Lond. B,273, 135-40
 • Le Grand R., P. A. Cooper, C. J. Mondloch, T. L. Lewis, N. Sagiv, et al. 2006,What aspects of face processing are impaired in developmental prosopagnosia?,Brain Cogn.,61, 139-58
 • Lie H. C., G. Rhodes, L. W. Simmons 2008,Genetic diversity revealed in human faces,Evolution,62, 2473-86
 • Lie H. C., L. W. Simmons, G. Rhodes, in press,Genetic dissimilarity, genetic diversity, and mate preferences in humans, Evol. Hum. Behav.
 • Little A. C., D. M. Burt, I. S. Penton-Voak, D. I. Perrett 2001,Self-perceived attractiveness influences human female preferences for sexual dimorphism and symmetry in male faces,Proc. R. Soc. Lond. B,368, 39-44
 • Little A. C., D. M. Burt, D. I. Perrett 2006,What is good is beautiful: Face preference reflects desired personality.Pers. Indiv. Differ.,41, 1107-18
 • Little A. C., B. C. Jones, I. S. Penton-Voak, D. M. Burt, D. I. Perrett 2002,Partnership status and the temporal context of relationships influence human female preferences for sexual dimorphism in male face shape,Proc. R. Soc. Lond. B,269, 1095-100
 • Little A. C., I. S. Penton-Voak, D. M. Burt, D. I. Perrett 2003,Investigating an imprintinglike phenomenon in humans: Partners and opposite-sex parents have similar hair and eye colour,Evol. Hum. Behav.,24, 43-51
 • López H. H., A. C. Hay, P. H. Conklin 2009,Attractive men induce testosterone and cortisol release in women,Horm. Behav.,56, 84-92
 • Madey S. F., M. Simo, D. Dillworth, D. Kemper, A. Toczynski, et al., 1996,They do get more attractive at closing time, but only when you are not in a relationship,Basic Appl. Soc. Psychol.,18, 387-93
 • Maple J. R., K. W. L. Vig, F. M. Beck, P. E. Larsen, S. Shanker 2005,A comparison of providers' and consumers' perceptions of facialprofile attractiveness,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,128, 690-96
 • Marcus D. K., M. R. Cunningham 2003,Do child molesters have aberrant perceptions of adult female facial attractiveness?,J. Appl. Soc. Psychol.,33, 499-512
 • Martin J. G., 1964,Racial ethnocentrism and judgment of beauty,J. Soc. Psychol.,63, 59-63
 • Mathes E. W., S. M. Brennan, P. M. Haugen, H. B. Rice, 1985,Ratings of physical attractiveness as a function of age,J. Soc. Psychol.,125, 157-68
 • McDonald P. R., A. M. Slater, C. A. Longmore 2008,Covert detection of attractiveness among the neurologically intact: Evidence from skin-conductance responses,Perception,37, 1054-60
 • McGovern R. J., M. C. Neale, K. S. Kendler, 1996,The independence of physical attractiveness and symptoms of depression in a female twin population,J. Psychol.,130, 209-19
 • Mehrabian A., J. S. Blum, 1997,Physical appearance, attractiveness, and the mediating role of emotions,Curr. Psychol.,16, 20-42
 • Muscarella F., M. R. Cunningham, 1996,The evolutionary significance and social perception of male pattern baldness and facial hair,Ethol. Sociobiol.,17, 99-117
 • Nakamura K., R. Kawashima, S. Nagumo, K. Ito, M. Sugiura, et al., 1998,Neuroanatomical correlates of the assessment of facial attractiveness,NeuroReport,9, 753-57
 • Nguyen D. D., P. K. Turley, 1998,Changes in the Caucasian male facial profile as depicted in fashion magazines during the twentieth century,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,114, 208-17
 • O'Doherty J., J. Winston, H. Critchley, D. Perrett, D. M. Burt, et al. 2003,Beauty in a smile: The role of medial orbitofrontal cortex in facial attractiveness,Neuropsychologia,41, 147-55
 • Parker L. L. C., I. S. Penton-Voak, A. S. Attwood, M. R. Munaf 2008,Effects of acute alcohol consumption on ratings of attractiveness of facial stimuli: Evidence of long-term encoding,Alcohol Alcohol.,43, 636-40
 • Paunonen S. V. 2006,You are honest, therefore I like you and find you attractive,J. Res. Pers.,40, 237-49
 • Pawłowski B., L. G. Boothroyd, D. I. Perrett, S. Kluska 2008,Is female attractiveness related to final reproductive success?,Coll. Antropol.,32, 457-60
 • Penton-Voak I. S., H. Y. Chang 2008,Attractiveness judgements of individuals vary across emotional expression and movement conditions,J. Evol. Psychol.,6, 89-100
 • Penton-Voak I. S., J. Y. Chen 2004,High salivary testosterone is linked to masculine male facial appearance in humans,Evol. Hum. Behav.,25, 229-41
 • Penton-Voak I. S., A. C. Little, B. C. Jones, D. M. Burt, B. P. Tiddeman, et al. 2003,Female condition influences preferences for sexual dimorphism in faces of male humans (Homo sapiens),J. Comp. Psychol.,117, 264-71
 • Penton-Voak I. S., D. I. Perrett 2001,Male facial attractiveness: Perceived personality and shifting female preferences for male traits across the menstrual cycle,Adv. Study Behav.,30, 219-56
 • Pettijohn T. F., B. J. Jungeberg 2004,Playboy playmate curves: Changes in facial and body feature preferences across social and economic conditions,Pers. Soc. Psychol. Bull.,30, 1186-97
 • Pettijohn T. F., A. Tesser, 1999,Popularity in environmental context: Facial feature assessment of American movie actresses,Media Psychol.,1, 229-47
 • Pettijohn T. F., A. Tesser 2005,Threat and social choice: When eye size matters,J. Soc. Psychol.,145, 547-70
 • Platek S. M., R. L. Burch, I. S. Panyavin, B. H. Waserman, G. G. Gallup 2002,Reactions to children's faces: Resemblance affects males more than females,Evol. Hum. Behav.,23, 159-66
 • Provost M. P., C. Kormos, G. Kosakoski, V. L. Quinsey 2006,Sociosexuality in women and preference for facial masculinization and somatotype in men,Arch. Sex. Behav.,35, 305-12
 • Rhodes G. 2006,The evolutionary psychology of facial beauty,Annu. Rev. Psychol.,57, 199-26
 • Rhodes G., J. Halberstadt, G. Brajkovich 2001,Generalization of mere exposure effects to averaged composite faces,Soc. Cogn.,19, 57-70
 • Rhodes G., J. Halberstadt, L. Jeffery, R. Palermo 2005a,The attractiveness of average faces is not a generalized mere exposure effect,Soc. Cogn.,23, 205-17
 • Rhodes G., L. W. Simmons, M. Peters 2005b,Attractiveness and sexual behavior: Does attractiveness enhance mating success,Evol. Hum. Behav.,26, 186-201
 • Roberts S. C., J. Havlicek, J. Flegr, M. Hruskova, A. C. Little, et al. 2004,Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle,Proc. R. Soc. Lond. B, (Suppl.)271, S270-72
 • Roberts S. C., A. C. Little, L. M. Gosling, B. C. Jones, D. I. Perrett, et al. 2005a,MHC-assortative facial preferences in humans,Biol. Lett.,1, 400-3
 • Roberts S. C., A. C. Little, L. M. Gosling, D. I. Perrett, V. Carter, et al. 2005b,MHC-heterozygosity and human facial attractiveness,Evol. Hum. Behav.,26, 213-26
 • Roberts S. C., T. K. Saxton, A. K. Murray, R. P. Burriss, H. M. Rowland, et al. 2009,Static and dynamic facial images cue similar attractiveness judgements,Ethology,115, 588-95
 • Roney J. R., K. N. Hanson, K. M. Durante, D. Maestripieri 2006,Reading men's faces: Women's mate attractiveness judgments track men's testosterone and interest in infants,Proc. R. Soc. Lond. B,273, 2169-75
 • Roney J. R., Z. L. Simmons 2008,Women's estradiol predicts preference for facial cues of men's testosterone,Horm. Behav.,53, 14-19
 • Saxton T. K., P. G. Cary, S. C. Roberts 2006,Vocal and facial attractiveness judgments of children, adolescents and adults: The ontogeny of mate choice,Ethology,112, 1179-85
 • Saxton T. K., L. M. Debruine, B. C. Jones, A. C. Little, S. C. Roberts 2009a,Face and voice attractiveness judgments change during adolescence,Evol. Hum. Behav.,30, 398-408
 • Saxton T. K., A. C. Little, L. M. DeBruine, B. C. Jones, S. C. Roberts 2009b,Adolescents' preferences for sexual dimorphism are influenced by relative exposure to male and female faces,Pers. Indiv. Differ.,47, 864-68
 • Saxton T. K., A. C. Little, H. M. Rowland, T. Gao, S. C. Roberts, in press,Trade-offs between markers of absolute and relative quality in human facial preferences, Behav. Ecol.
 • Scarbrough P. S., V. S. Johnston 2005,Individual differences in women's facial preferences as a function of digit ratio and mental rotation ability,Evol. Hum. Behav.,26, 509-26
 • Scott I., V. Swami, S. C. Josephson, I. S. Penton-Voak 2008,Context-dependent preferences for facial dimorphism in a rural Malaysian population,Evol. Hum. Behav.,29, 289-96
 • Shoup M. L., G. G. Gallup 2008,Men's faces convey information about their bodies and their behavior: What you see is what you get.Evol. Psychol.,6, 469-79
 • Simpson J. A., S. W. Gangestad, M. Lerma, 1990,Perception of physical attractiveness: Mechanisms involved in the maintenance of romantic relationships,J. Pers. Soc. Psychol.,59, 1192-201
 • Slater A., C. Von der Schulenburg, E. Brown, M. Badenoch, G. Butterworth, et al., 1998,Newborn infants prefer attractive faces,Inf. Behav. Dev.,21, 345-54
 • Smith F. G., B. C. Jones, L. L. W. Welling, A. C. Little, J. Vukovic, et al. 2009,Waist-hip ratio predicts women's preferences for masculine male faces, but not perceptions of men's trustworthiness.Pers. Indiv. Differ.,47, 476-80
 • Soler C., M. Nunez, R. Gutierrez, J. Nunez, P. Medina, et al. 2003,Facial attractiveness in men provides clues to semen quality,Evol. Hum. Behav.,24, 199-207
 • Swaddle J. P., G. W. Reierson 2002,Testosterone increases perceived dominance but not attractiveness in human males,Proc. R. Soc. Lond. B,269, 2285-89
 • Theodoridou A., A. C. Rowe, I. S. Penton-Voak, P. J. Rogers 2009,Oxytocin and social perception: Oxytocin increases perceived facial trustworthiness and attractiveness,Horm. Behav.,56, 128-32
 • Thornhill R., S. W. Gangestad, R. Comer, 1995,Human female orgasm and mate fluctuating asymmetry,Anim. Behav.,50, 1601-15
 • Thornhill R., A. P. Møller, 1997,Developmental stability, disease and medicine,Biol. Rev.,72, 497-548
 • Tinbergen N., 1963,On aims and methods in ethology,Z. Tierpsychol.,20, 410-33
 • Turkkahraman H., H. Gokalp 2004,Facial profile preferences among various layers of Turkish population,Angle Orthod.,74, 640-47
 • Udry J. R., 1965,Structural correlates of feminine beauty preferences in Britain and the United States: A comparison,Sociol. Soc. Res.,49, 330-42
 • Valentine T., S. Darling, M. Donnelly 2004,Why are average faces attractive? The effect of view and averageness on the attractiveness of female faces,Psychon. Bull. Rev.,11, 482-87
 • Van den Berghe P. L., P. Frost, 1986,Skin color preference, sexual dimorphism, and sexual selection: A case of gene-culture co-evolution?,Ethnic Racial Stud.,9, 87-113
 • Walster E., V. Aronson, D. Abrahams, L. Rottman, 1966,The importance of physical attractiveness in dating behavior,J. Pers. Soc. Psychol.,4, 508-16
 • Waynforth D., S. Delwadia, M. Cam 2005,The influence of women's mating strategies on preference for masculine facial architecture,Evol. Hum. Behav.,26, 409-16
 • Webster M. A., D. Kaping, Y. Mizokami, P. Duhamel 2004,Adaptation to natural facial categories,Nature,428, 557-61
 • Welling L. L. M., L. M. DeBruine, A. C. Little, B. C. Jones 2009,Extraversion predicts individual differences in women's face preferences,Pers. Indiv. Differ.,47, 996-98
 • Welling L. L. M., B. C. Jones, L. M. DeBruine, C. A. Conway, M. J. Law Smith, et al. 2007,Raised salivary testosterone in women is associated with increased attraction to masculine faces,Horm. Behav.,52, 156-61
 • Welling L. L. M., B. C. Jones, L. M. DeBruine, F. G. Smith, D. R. Feinberg, et al. 2008,Men report stronger attraction to femininity in women's faces when their testosterone levels are high,Horm. Behav.,54, 703-8
 • Williams K. M., J. H. Park, M. B. Wieling 2009,The face reveals athletic flair: Better National National Football League quarterbacks are better looking,Pers. Indiv. Differ.,48, 112-16
 • Yehezkel S., P. K. Turley 2004,Changes in the African American female profile as depicted in fashion magazines during the 20th century,Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.,125, 407-17
 • Zebrowitz L. A., M. A. Collins, R. Dutta, 1998,The relationship between appearance and personality across the life span,Pers. Soc. Psychol. Bull.,24, 736-49
 • Zebrowitz L. A., K. Olson, K. Hoffman, 1993,Stability of babyfacedness and attractiveness across the life span,J. Pers. Soc. Psychol.,64, 453-66

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-008-0015-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.