Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 72 | 1 | 66-80

Article title

Two interpretations of human evolution: Essentialism and Darwinism

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Despite intensive studies of a large number of fossils discovered during the 20th century there is no consensus as to the interpretation of the process of hominin evolution. Some authors see as many as six genera and some 17 species, while others argue for a single lineage from Plio/Pleistocene until today. Such diversity of interpretations of the same facts indicates lack of a uniform theoretical basis underlying studies of human evolution. Debates can be resolved using basic principles of scientific inquiry - parsimony and falsification of null hypotheses. Hypothesis testing is now possible with respect to the evolution of basic hominin characteristics such as brain size, body size and the size of the dentition that have sample sizes of a few hundred individual data points each. These characters display a continuous change with time. Analyses of variance do not falsify the null hypothesis of the existence of only one species at any time - variances around regression lines on time do not differ from the variance observed in the single species of Homo sapiens - distributions of residuals are normal. Thus, splitting of the hominin lineage into coeval species can only be based on descriptive characteristics that are liable to errors of subjective judgment.
PL
Mimo bogactwa materiałów zgromadzonych w ubiegłym stuleciu, wśród autorów zajmujących się antropogenezą brakuje jednomyślności w rozumieniu tego procesu. Niektórzy z nich utrzymują, że w ciągu ostatnich 5 milionów lat istniało 17, lub nawet więcej gatunków homininów, inni twierdzą, że było ich znacznie mniej - może zaledwie 2, a nawet, że ewolucja człowieka przebiegła w obrębie jednej, niedzielącej się, linii rozwojowej. Różne są także interpretacje pojawienia się dwunożności i przyczyn wzrostu względnych rozmiarów mózgowia. Nadal toczą się spory o rolę neandertalczyków i pochodzenie ludzi o współczesnych cechach morfologicznych. Taka różnorodność interpretacji tej samej bazy faktograficznej wskazuje na słabość podstaw teoretycznych, jakimi posługują się zwolennicy rozmaitych koncepcji. Słabość ta wynika najprawdopodobniej z tego, że badacze antropogenezy rekrutują się spośród absolwentów wielu dyscyplin, zarówno humanistycznych jak i przyrodniczych (rzadko biologii) oraz stosują heterogeniczne paradygmaty i niejednolite definicje podstawowych pojęć, takich jak gatunek, gen czy specjacja. Przy tym, ze względu na światopoglądowe znaczenie wyjaśnienia naszego pochodzenia, istnieją uwarunkowania pozanaukowe - ideologiczne, którym różni autorzy ulegają świadomie lub podświadomie (ryc. 1).W tej sytuacji trzeba zmierzać do rozstrzygnięcia istniejących sporów stosując podstawowe zasady postępowania naukowego - falsyfikację hipotez w oparciu o odpowiednio liczne, jednolicie mierzone lub opisywane, materiały. Takie podejście jest możliwe w stosunku do licznych już obserwacji dotyczących podstawowych cech hominidów, takich jak wielkość mózgu, rozmiary ciała i uzębienia. Cechy te zmieniały się w ciągu ostatnich 3-4 milionów lat w sposób ciągły, nie wykazując rozszczepiania w procesach specjacji. Analiza wariancji rozkładów tych cech w poszczególnych okresach chronologicznych nie pozwala odrzucić hipotezy zerowej, stanowiącej, że rozkłady te nie różnią się wielkością wariancji wewnątrzgrupowej od rozkładu charakteryzującego pojedynczy, i jedyny żyjący obecnie, gatunekHomo sapiens(ryc. 2). Rozkład indywidualnych rozmiarów mózgów 210 homininów wokół linii ich regresji na czas geologiczny nie różni się istotnie od rozkładu normalnego. Podobnie, rozkłady wielkości ciała po usunięciu efektu czasu (datowania) nie odbiegają od normalności (ryc. 3). Wielkość uzębienia rozmaitych postulowanych gatunków homininów, z wyjątkiem masywnych australopiteków, waha się w granicach nie przekraczających różnic pomiędzy rozmaitymi populacjami człowieka współczesnego (ryc. 4).Nie da się zatem, w oparciu o te podstawowe cechy, sfalsyfikować hipotezy, że w ciągu ostatnich 3-4 milionów lat istniał w każdym momencie tylko jeden gatunek człowieka (lub jego przodka). Akceptacja hipotezy alternatywnej, o wielogatunkowości, może być rozważana tylko w oparciu o cechy bardziej szczegółowe, mierzone (opisywane) mniej obiektywnie, których próby mają mniejszą liczebność, a interpretacja wartości przystosowawczej nie zawsze jest jasna. Badania antropogenezy winny w tej sytuacji skoncentrować się na wyjaśnianiu ewolucji przystosowań ludzkich, a nie na formalnej opisowej klasyfikacji poszczególnych znalezisk.

Keywords

Publisher

Year

Volume

72

Issue

1

Pages

66-80

Physical description

Contributors

 • Biological Anthropology and Comparative Anatomy Research Unit, University of Adelaide, Adelaide 5005

References

 • Ackermann R. R., J. Rogers, J. M. Cheverud, 2006,Identifying the morphological signatures of hybridization in primate and human evolution,J. Hum. Evol.,51, 632-45
 • Albrecht G. H., J. M. Miller, 1993,Geographic variation in Primates: A review with implications for interpreting fossils, [in:]Species, Species Concepts, and Primate Evolution, W. H. Kimbel & L. Martin (eds.), Plenum Press, New York, pp. 123-61
 • Bielicki T., 1969,Niektóre związki zwrotne w procesie ewolucji Hominidae,Mat. i Prace Antrop.,77, 3-60
 • Brace C. L., 1967,The Stages of Human Evolution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ
 • Brace C. L., 1981,Tales of the phylogenetic woods: The evolution and significance of evolution trees,Am. J. of Phys. Anthropol.,56, 411-29
 • Brace C. L., 1995,Trends in the evolution of human tooth size, [in:]Aspects of Dental Biology: Palaeontology, Anthropology, and Evolution, J. Moggi-Cecchi (ed.), Int. Inst. for the Study of Man, Florence, pp. 437-46
 • Brace C. L., P. E. Mahler, 1971,Post-Pleistocene changes in the human dentition,Am. J. Phys. Anthropol.,34, 191-204
 • Brace C. L., S. L. Smith, K. D. Hunt, 1991,What big teeth you had grandma! Human tooth size, past and present, [in:]Advances in Dental Anthropology, M. A. Kelley & C. S. Larsen (eds.), Wiley-Liss, New York, pp. 33-57
 • Brown P., T. Sutkina, M. J. Morwood, R. P. Soejono, E. Jatmiko, et al., 2004,A new smallbodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia,Nature,431, 1055-61
 • Brumm A., F. Aziz, G. D. van den Burgh, M. J. Morwood, M. W. Moore, et al., 2006,Early stone technology on Flores and its implications for Homo floresiensis,Nature,441, 624-28
 • Calcagno J., 1989,Mechanisms of Human Dental Reduction, A Case Study from Post- Pleistocene Nubia,Univ. of Kansas Publ. in Anthropology,18, Lawrence, Kansas
 • Conroy G. C., 2002,Speciosity in the early Homo lineage: Too many, too few, or just about right?J. Hum. Evol.,43, 759-66
 • Carruthers P., A. Chamberlain (eds.), 2000,Evolution and the human mind, Cambridge Univ. Press, Cambridge
 • Cela-Conde C. J., F. J. Ayala, 2007,Human evolution. Trails from the past, Oxford Univ. Press, Oxford
 • Cope D. A., M. G. Lacy, 1992,Falsification of a single species hypothesis using the coefficient of variation: A simulation approach,Am. J. Phys. Anthropol.,89, 359-78
 • Cope, D. A., M. G. Lacy, 1996,The CV as a tool for assessing the taxonomic composition of fossil sample,Am. J. Phys. Anthropol., Suppl.22, 89
 • Darwin C., 1859 [1952],The origin of species by means of natural selection, Encyclopaedia Britannica, Chicago
 • Delson E., I. Tattersall, J. A. van Couvering, A. S. Brooks, 2000,Brief introduction to human evolution and prehistory, [in:]Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2nd ed., E. Delson, I. Tattersall, J. A. Couvering, A. S. Brooks (eds.), Garland Publishing, New York, pp. xvii-xxii
 • De Miguel C., M. Henneberg, 1999,Variation in hominid body size estimates: Do we know how big our ancestors were?,Persp. Hum. Biol.,4(1), 65-80
 • De Miguel C., M. Henneberg, 2001,Variation in hominid brain size: How much is due to method?,Homo,52, 2-56
 • De Queiroz K., M. J. Donoghue, 1988,Phylogenetic systematics and the species problem,Cladistics,6, 61-75
 • Eckhardt R. B., 2000,Human paleobiology, Cambridge Univ. Press, Cambridge
 • Eldredge N., S. J. Gould, 1972,Speciation and punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism, [in:]Models in paleobiology, T. Schopf (ed.), Freeman Cooper, San Francisco, pp. 85-120
 • Eldredge N., J. Cracraft, 1980,Phylogenetic Patterns and the Evolutionary Process, Columbia Univ. Press, New York
 • Frayer D., 1978,The Evolution of the Dentition in Upper Paleolithic and Mesolithic Europe,Univ. of Kansas Publ. in Anthropology,10, Lawrence, Kansas
 • Frisancho A. R., 1990,Anthropometric standards for the assessment of growth and nutritional status, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor
 • Genesis, 1611,The Holy Bible, Robert Barker, London
 • Gonzalez-Forero M., 2009,Removing ambiguity from the biological species concept,J. Theor. Biol.,256, 76-80
 • Henneberg M., 1988,Decrease of human skull size in the Holocene,Hum. Biol.,60, 395-405
 • Henneberg M., 1990,Brain size/body weight variability in Homo sapiens: Consequences for interpreting hominid evolution,Homo,39, 121-30
 • Henneberg M., 1997,The problem of species in hominid evolution,Persp. Hum. Biol.,3, 21-31
 • Henneberg M., 1998,Evolution of the human brain: Is bigger better?,Experim. Clin. Physiol. Pharmacol.,25, 745-49
 • Henneberg M., 2001,The gradual eurytopic evolution of humans: Not from Africa alone, [in:]Man: Past, present, and future, E. Indriati (ed.), Bigraf Publishing, Yogyakarta, Indonesia, pp. 42-52
 • Henneberg M., 2006,The rate of human morphological microevolution and taxonomic diversity of hominids,Studies in Historical Anthropology,4[2004], 49-59
 • Henneberg M., 2007,The mode and rate of human evolution and the recent Liang Bua finds, [in:]Recent advances of Southeast Asia paleoanthropology and archaeology, E. Indriati (ed.), Gadjah Mada University, Yogyakarta, pp. 24-29
 • Henneberg M., 2008,Darwinian interpretation of human evolution based on the evolution of body size and brain size, [in:]Ksiega jubileuszowa, stulecie Zakladu Antropologii Uniwersytetu Jagiellonskiego 1908-2008, K. Kaczanowski (ed.), Plus Publishers, Kraków, pp. 71-85
 • Henneberg M., G. Brush, 1994,Similum, a concept of flexible synchronous classification replacing rigid species in evolutionary thinking,Evol. Theor.,10, 278
 • Henneberg M., A. Budnik, M. Pezacka, A. E. Puch, 1985,Head size body size and intelligence intraspecific correlation in Homo sapiens species,Homo,36, 207-18
 • Henneberg M., C. de Miguel, 2004,Hominins are a single lineage: Brain and body size variability does not reflect postulated taxonomic diversity of hominins,Homo,55, 21-37
 • Henneberg M., J. Schofield, 2008,The Hobbit Trap, Wakefield Press, Adelaide
 • Henneberg M., J. F. Thackeray, 1995,A singlelineage hypothesis of hominid evolution,Evol. Theor.,13, 31-38
 • Henneberg M., A. Thorne, 2004,Flores human may be pathological Homo sapiens,Before Farming,4, 2-4
 • Hennig W., 1966,Phylogenetic Systematics, Univ. of Illinois Press, Illinois
 • Henry A. G., B. Wood, 2007,Whose diet? An introduction to the hominin fossil record, [in:]Evolution of the human diet, P. S. Ungar (ed.), Oxford Univ. Press, Oxford, pp. 11-28
 • Hershkovitz I., L. Kornreich, Z. Laron, 2007,Comparative skeletal features between Homo floresiensis and patients with primary growth hormone insensitivity (Laron Syndrome),Am. J. Phys. Anthropol.,134, 198-208
 • Holliday T. W., 2003,Species concepts, reticulation, and human evolution,Curr. Anthropol.,44, 653-60
 • Hunt K. D., 2003,The single species hypothesis: Truly dead and pushing up bushes, or still twitching and ripe for resuscitation?,Hum. Biol.,75, 485-502
 • Jacob T., E. Indriati, R. P. Soejono, K. Hsü, D. Frayer, et al., 2006,Pygmoid Australomelanesian Homo sapiens skeletal remains from Liang Bua, Flores: Population affinities and pathological abnormalities,Proc. Natl. Acad. Sci.,103, 13421-26
 • Jolly C. J., 1993,Species, subspecies, and baboon systematics, [in:] W. H. Kimbel & L. Martin (eds.),Species, Species Concepts, and Primate Evolution, Plenum Press, New York, pp. 67-107
 • Jolly C. J., 2001,A proper study for mankind analogies from the papionin monkeys and their implications for human evolution,Yearb. Phys. Anthropol.,44, 177-204
 • Jolly C. J., T. Woolley-Barker, S. Beyene, T. Distotell, J. Phillips-Conroy, 1997,Intergeneric hybrid baboons,Int. J. Primatol.,18, 597-628
 • Jones S., R. D. Martin, D. R. Pilbeam, 2000,The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution, Cambridge Univ. Press, Cambridge
 • Kelley J., 1993,Taxonomic implications of sexual dimorphism in Lufengpithecus, [in:]Species, species concepts, and primate evolution, W. H. Kimbel & L. B. Martin (eds.), Plenum Press, New York, pp. 429-58
 • Kimbel W., Y. Rak, 1993,The importance of species taxa in paleoanthropology and an argument for the phylogenetic concept of the species category, [in:]Species, species concepts, and primate evolution, W. H. Kimbel & L. B. Martin (eds.), Plenum Press, New York, pp. 461-84
 • Lacruz R. S., F. R. Rozzib, T. G. Bromage, 2005,Dental enamel hypoplasia, age at death, and weaning in the Taung child,S. Afr. J. Sci.,101, 567-69
 • Larsen C. S., 2008,Our Origins: Discovering Physical Anthropology, W. W. Norton, New York
 • Lee M. S. Y., 2003,Species concepts and species reality: Salvaging a Linnean rank,J. Evol. Biol.,16, 179-88
 • Lieberman D. E., D. R. Pilbeam, B. A. Wood, 1996,Homoplasy and early Homo: An analysis of the evolutionary relationship of H. habilis sensu stricto and H. rudolfensis,J. Hum. Evol.,30, 97-120
 • Linnaeus C., 1758,Systema Naturae, Editio decimal, Laur Salvius, Holmiae
 • Manning A., M. S. Dawkins, 1998,An introduction to animal behaviour, 5th ed., Cambridge Univ. Press, Cambridge
 • Martin R. D., 2007,Problems with the tiny brain of the Flores hominid, [in:]Recent advances of Southeast Asia paleoanthropology and archaeology, E. Indriati (ed.), Gadjah Mada University, Yogyakarta, pp. 9-23
 • Martin R. D., A. M. MacLarnon, J. L. Phillips, L. Dussubieux, P. R. Williams, W. B. Dobyns, 2006a,Comment on "The brain of LB1, Homo floresiensis",Science,312, 999
 • Martin R. D., A. M. MacLarnon, J. L. Phillips, W. B. Dobyns, 2006b,Flores hominid: New species or microcephalic dwarf?,Anat. Rec.,288A, 1123-45
 • Mayr E., 1969,Principles of systematic zoology, McGraw-Hill, New York
 • Mayr E., 1995,Species, classification, and evolution, [in:]Biodiversity and Evolution. R. Arai, M. Kato, Y. Doi, (eds.), National Science Museum Foundation, Tokyo, pp. 3-12
 • Mathers K., M. Henneberg, 1995,Were we ever that big? Gradual increase in hominid body size over time,Homo,46, 141-73
 • Mayden R. L., 1997,A hierarchy of species concepts: the denouement in the saga of the species problem, [in:]Species, the Units of Biodiversity, M. F. Claridge, H. A. Dawah, M. R. Wilson (eds). Chapman and Hall, London, pp. 381-424
 • Meikle W. E., S. T. Parker, 1994,Naming our ancestors. An anthology of hominid Taxonomy, Waveland Press, Prospect Heights, Ill.
 • Mishler B. D., M. J. Donoghue, 1982,Species concepts: a case for pluralism,Syst. Zool.,31, 491-503
 • Mishler B. D., R. N. Brandon, 1987,Individuality, pluralism, and the phylogenetic species concept,Biol. & Philos.,2, 397-414
 • Mishler B. D., E. C. Theriot, 2000,The phylogenetic species (sensu Mishler and Theriot): Monophyly, apomorphy, and phylogenetic species concepts, [in:]Species concepts and phylogenetic theory: A debate, Q. D. Wheeler & R. Meier (eds.), Columbia Univ., pp. 44-54
 • Morwood M. J., R. P. Soejono, R. G. Roberts, T. Sutikna, C. S. M. Turney, et al., 2004,Archaeology and age of a new hominin from Flores in eastern Indonesia,Nature,431, 1087-91
 • Nelson G. J., N. I. Platnick, 1981,Systematics and biogeography: Cladistics and vicariance, Columbia Univ. Press, New York
 • Nixon, K. C., Q. D. Wheeler, 1990,An amplification of the phylogenetic species concept,Cladistics,6, 211-23
 • Obendorf P., C. E. Oxnard, B. J. Kefford, 2008,Are the small human-like fossils found on Flores human endemic cretins?,Proc. R. Soc. B,275, 1287-96
 • Platnick N. I., 1977a,Cladogram, phylogenetic trees, and hypothesis testing,Syst. Zool.,26, 438-42
 • Platnick N. I., 1977b,Monophyly and the origin of higher taxa: A reply to E. O. Wiley,Syst. Zool.,26, 355-57
 • Plavcan J. M., 1993,Catarrhine dental variability and species recognition in the fossil record, [in:]Species, species concepts, and primate evolution, W. H. Kimbel & L. B. Martin (eds.), Plenum Press, New York, pp. 239-93
 • Plavcan J. M., D. A. Cope, 2001,Metric variation and species recognition in the fossil record,Evol. Anthropol.,10, 204-22
 • Quintyn C., 2009,The naming of new species in hominin evolution: A radical proposal - a temporary cessation in assigning new names,Homo,60, 307-41
 • Rose K. D., T. Bown, 1993,Species concepts and species recognition in Eocene primates, [in:]Species, species concepts, and primate evolution, W. H. Kimbel & L. B. Martin (eds.), Plenum Press, New York, pp. 299-330
 • Samadi S., Barberouse A., 2009,Species: Towards new, well-grounded practices,Biol. J. Linn. Soc.,97, 217-22
 • Staley J. T., 2009,Universal species concept: Pipe dream or a step toward unifying biology?,J. Ind. Microbiol. Biotechnol.,36, 1331-36
 • Stanford C., J. S. Allen, C. S. Antón, 2009,Biological Anthropology, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ
 • Strzałko J., M. Henneberg, 1982,Hominization as a necessary effect of evolution of a nongenetic mode of hereditary transmission, [in:]Evolution and environment, V. Novak, J. Milkovsky (eds.), CSAV Press, Prague, pp. 367-76
 • Tattersall I., 1987,Species recognition in human palaeontology,J. Hum. Evol.15, 165-76
 • Tattersall I., E. Delson, J. A. van Couvering (eds.), 1988,Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, Garland Publishing, New York
 • Tobias P. V., 1988,Tooth material in the hominidae,J. Dent. Assoc. S. Afr.,43, 557-60
 • Velasco J. D. 2009,When monophyly is not enough: Exclusivity as the key to defining a phylogenetic species concept,Biol. Philos.,24, 473-86
 • Walker A., R. E. Leakey, 1993,The Nariokotome Homo erectus skeleton, Springer, New York
 • Weber J., A. Czarnetski, C. M. Pusch, 2005,Comment on "The brain of LB1, Homo floresiensis",Science,310, 236
 • White T. D., B. Asfaw, Y. Beyene, J. Haile- Selassie, C. O. Lovejoy, et al., 2009,Ardipithecus ramidus and the paleobiology of early hominins,Science,326, 64
 • Wolpoff M. H., 1968,"Telanthropus" and the single species hypothesis,Am. Anthrop.,72, 447-93
 • Wolpoff M. H., 1971,Competitive exlusion among Lower Pleistocene hominids: The single species hypothesis,Man,6, 601-14
 • Wood B., B. G. Richmond, 2000,Human evolution: taxonomy and paleobiology,J. Anat.,197, 19-60

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-008-0016-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.