Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1-11

Article title

Does human sexual dimorphism influence fracture frequency, types and distribution?

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
This study explores the hypothesis that the pattern of gender inequality in a community influences the frequency, patterns and distribution of fractures. As it is not possible to read gender relations from skeletons, it is - following several research results - assumed that the level of gender inequality is reflected in sexual dimorphism. Thus the study design consists in correlating a measure of sexual dimorphism with measures of frequencies, patterns and distribution of skeletal trauma between the two sexes. Nearly two hundreds individuals from two medieval Danish cemeteries have been examined (43 females/48 males from Jutland and 46 females/49 males from Funen). Sexual dimorphism was assessed by means of measurements on the pelvis and, in accordance with conventional wisdom, the level of sexual dimorphism was found to be lower in the Funen than in the Jutland sample. The fracture frequencies, patterns and distribution were estimated for the two skeletal samples. No significant difference between the fracture frequencies or types on the two sites was found, but the distribution of fractures between the sexes in Ribe was found to be significantly different. The study indicates a level of relationship between human sexual dimorphism, gender roles, and the distribution of fractures between the sexes. Studies of larger samples will help clarify this.
PL
W pracy poddano testowaniu hipotezę, że niejednakowy status obu płci w danej grupie ludzkiej odzwierciedla się w częstościach, rodzaju uszkodzeń i ich rozmieszczeniu na kościach mężczyzn i kobiet. Chociaż nie można orzekać o relacjach płci w społeczeństwie na podstawie materiałów szkieletowych, wyniki niektórych badań sugerują, że poziom nierówności płciowych znajduje odzwierciedlenie w dymorfizmie płciowym. W pracy postanowiono zbadać korelację między stopniem wyrażenia dymorfizmu płciowego a częstością i rodzajem przyżyciowych uszkodzeń na szkieletach.Zbadano szkielety około 200 osobników z dwóch średniowiecznych cmentarzysk duńskich (rys. 1 wyjaśnia sposób datowania materiałów z tych cmentarzysk) - 50 męskich i 50 żeńskich z Jutlandii i tyleż z Fionii. Oznaczenia płci wykonano na podstawie czaszek, miednic i kości szkieletu pozaczaszkowego. Za najpewniejsze uznano oznaczenia płci na miednicach. Wiek osobników określano na postawie wielu cech osteologicznych. Ponieważ dymorfizm płciowy stanowił główny problem pracy, osobniki z nieskostniałym chrząstkozrostem klinowo-potylicznym oraz takie u których linie nasadowe wskazywały na wiek poniżej 16 lat, zostały z opracowania wyłączone. Ostatecznie więc na materiał z Odense (Fionia) składało się 91 osobników (43 K i 48 M), a z Ribe (Jutlandia) 95 (46 K i 49 M); rozkłady wieku w tab. 1. Dymorfizm płciowy oceniano na podstawie pomiarów miednicy i - zgodnie z przewidywaniem - okazał się on większy w serii z Jutlandii niż z Fionii.Wszystkie szkielety z obu stanowisk zbadano pod względem śladów urazów powstałych przed lub w związku ze śmiercią, a dane wprowadzono do arkusza Excela, by poddać je dalszej analizie statystycznej (szczególne przypadki pokazano na rys. 2-4). Częstości urazów ich rodzaj i rozmieszczenie porównano między płciami w obu seriach szkieletowych (tab. 2). Wyniki ocen statystycznych nie wykazują istotnych różnic między stanowiskami, natomiast rozmieszczenie urazów u obu płci w serii z Ribe okazało się istotnie różne.Wyniki przedstawionego opracowania sugerują, że choć dymorfizm płciowy nie wpływa na częstość urazów oraz ich rodzaj, to różnicuje rozmieszczenie ich u mężczyzn i u kobiet. Problem ten wymaga dalszych badań.

Publisher

Year

Pages

1-11

Physical description

Contributors

author
 • ADBOU, Forensic Institute, University of Southern Denmark, Lucernemarken 20, Dk-5260 Odense, Denmark

References

 • Bass W.M., 2005,Human Osteology. A Laboratory and Field Manual, 5. Ed., Missouri Archaeological Society, Columbia
 • Christensen A.S., 1988,Middelalderbyen Odense, Centrum, Viby J.
 • Christensen J.T., 1999, Døden Skiller - Om Kirkegårdsskel og Skik under Skt. Knuds Plads, [in:]Fynske Minder 1999, Odense Universitetsforlag, Odense, pp. 83-92
 • Eriksen T.H., 1998,Små Steder - Store Spørgsmål, Innføring I Sosialantropologi, Universitetsforlaget, Oslo
 • González-Reimers E., J. Velasco-Vázquez, M. Arnay-de-la-Rosa, F. Santolaria-Fernndez, 2000,Sex Determination by Discriminant Function Analysis of the Right Tibia in the Prehispanic Population of the Canary Islands, Forensic Sci. Int.,108, 165-72
 • Grauer A.L., P. Stuart-Macadam, 1998,Sex and Gender in Paleopathological Perspective, Cambridge University Press, Cambridge
 • Hammond P.B., 1964,Cultural and Social Anthropology, Selected Reading, MacMillian, New York
 • İşcan M.Y., P. Miller-Shaivitz, 1984,Discriminant Function Sexing of the Tibia, J. Forensic Sci.,4, 1087-93
 • İşcan M.Y., M. Yoshino, S. Kato, 1994,Sex Determination from the Tibia: Standards for Contemporary Japan, J. Forensic Sci.,3, 785-92
 • Judd M.A., 2002a,Ancient Injury Recidivism: An Example from the Kerma Period of Ancient Nubia, Int. J. Osteoarchaeol.,12, 89-106
 • Judd M.A., 2002b,One Accident too Many?, BMSAES,3, 42-54
 • Judd M.A., 2004,Trauma in the City of Kerma: Ancient versus Modern Injury Patterns, Int. J. Osteoarchaeol.,14, 34-51
 • Judd M.A., 2006,Continuity of Interpersonal Violence Between Nubian Communities, Am. J. Phys. Anthropol.,131, 324-33
 • Judd M.A., 2008,The Parry Problem, J. Archaeol. Sci.,35, 1658-66.
 • Kanazawa S., D.L. Novak, 2005,Human Sexual Dimorphism in Size May Be Triggered by Environmental Cues, J. Biosoc. Sci.,37, 657-65
 • Mays S., 1998,The Archaeology of Human Bones, Routledge, London and New York
 • McGee R.J., R.L. Warms, 2000,Anthropological Theory: An Introductory History, Mayfield, Mountain View
 • McWhirr A., L. Viner, C. Wells, 1982,Romano-British Cemeteries at Cirencester, Cirencester Excavation Committee, Cirencester
 • Murail P., J. Bruzek, F. Houët, E. Cunha, 2005,DSP: A Tool for Probabilistic Sex Diagnosis Using Worldwide Variation in Hip-Bone Measurements, Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris,17, 167-76
 • Nielsen I., 1985,Middelalderbyen Ribe, Centrum, Viby J.
 • Nielsen O.V., 1970,The Nubian Skeleton through 4000 Years (Metrical and Non-metrical Anatomical Variations), Andelsbogtrykkeriet, Odense
 • Rich J., D.E. Dean, R.H. Powers, 2005,Forensic Medicine of the Lower Extremity, human Identification and Trauma Analysis of the Thigh, Leg, and Foot, Humana Press, Totowa
 • Rösing F.W., 1990,Qubbet el Hawa und Elephantine, zur Bevölkerungsgeschichte von Ägypten, Gustav Fischer, Stuttgart
 • Šlaus M., Ž. Tomičic, 2005,Discriminant Function Sexing of Fragmentary and Complete Tibiae from medieval Croatian Sites, Forensic Sci. Int.,147, 147-52
 • Smith G.E., F.W. Jones, 1910,Archœological Survey of Nubia, Report 1907-1908. Volume II incl. Plats, National Printing Department, Cairo
 • Smith M.O., 1996,‘Parry’ Fractures and Female-directed Interpersonal Violence: Implications from the Late Archaic Period of West Tennessee, Int. J. Osteoarchaeol.,6, 84-91
 • Steyn M., M.Y. İşcan, 1997,Sex Determination from the Femur and Tibia in South African Whites, Forensic Sci. Int.,90, 111-19

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-010-0002-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.