Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1-10

Article title

Pregnancy length: Secular trends and patterns of variation in Sweden, 1982-2005

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Anthropological and medical studies rarely investigate the existence of secular trends in the duration of human pregnancy, which is widely assumed to show less variation than traits such as body size, menarche or lifespan. Here we analyze pregnancy duration in the Swedish population between 1982 and 2005, and correlation patterns of four variables: pregnancy length, maternal height, newborn weight and newborn head circumference. Results reveal positive trends of very small magnitude in the four traits. Although bivariate correlations were all significant and positive, multiple linear regression shows a positive independent contribution of newborn size (both weight and head circumference) and a negative independent contribution of maternal height to pregnancy length. We propose that the very weak and negative independent contribution of maternal height to pregnancy duration, in contrast to the stronger and positive contribution of newborn size, explain the absence of significant secular trends in pregnancy duration in Sweden. The results confirm some of the predictions of the maternal investment hypothesis, the ‘obstetrical dilemma’, and Ellison's metabolic crossover hypothesis. Due to the weak association between pregnancy length and maternal height, we hypothesize that pregnancy length is expected to show limited secular change even in a population undergoing strong secular trends in maternal height.
PL
Wyniki badań antropologicznych i medycznych zdają się potwierdzać przypuszczenie, że długość trwania ciąży nie wykazuje trendu sekularnego, albo że ten trend jest nieznaczny, w przeciwieństwie do wyraźnych i istotnych zmian, jakim w ostatnich dekadach podlegają wielkość ciała, wiek menarchy i długość życia. Koncepcje takie, jak "inwestycji macierzyńskiej" czy "dylematu położniczego" sugerują, że czas trwania ciąży powinien rosnąć wraz ze wzrostem wielkości ciała matek, natomiast hipoteza współzależności kosztów metabolicznych przewiduje nikły związek między wielkością matek i czasem trwania ciąży. Bardzo rzadkie są próby oceny związku międzypopulacyjnej zmienności rozmiarów ciała i sekularną zmiennością długości ciąży u współczesnych kobiet.W przedstawianej pracy badaliśmy zmienność czasu trwania ciąży w szwedzkiej populacji w okresie od 1982 do 2005 r. Oceniliśmy także korelacje między czterema zmiennymi: czasem trwania ciąży, wysokością ciała matek, masą ciała noworodków i obwodem ich głowy. Dane pochodzące ze szwedzkiego medycznego rejestru urodzeń uzyskaliśmy z Centre for Epidemiology, Swedish National Board of Health and Welfare. Dane te zawierały informacje o cechach matek oraz o przed- i okołoporodowych charakterystykach około 98,6% wszystkich urodzeń w Szwecji we wspomnianym wyżej okresie (N=2.433.888).Wyniki ujawniły słabe dodatnie trendy we wszystkich badanych zmiennych (ryc. 1). Jeśli idzie o układ zależności, to dwuwymiarowe korelacje wszystkich czterech zmiennych były pozytywne i istotne statystycznie (tab. 1). Interesujący jest fakt, że czas trwania ciąży znacznie silniej koreluje z masą urodzeniową niż z wielkością ciała matek. Ponieważ w ostatnich dekadach w zachodnich społeczeństwach nie stwierdzono istotnych zmian sekularnych masy urodzeniowej, nie dziwi więc fakt, że również długość trwania ciąży pozostaje stosunkowo stała. Powyższą konkluzję potwierdziliśmy analizą wielowymiarową. Regresja liniowa wielokrotna wykazała pozytywny niezależny udział wielkości urodzeniowej (masy i obwodu głowy), natomiast niezależny negatywny udział wysokości ciała matek w długości trwania ciąży. Uważamy, że mały wpływ wielkości matek na długość ciąży jest wyjaśnieniem braku trendu sekularnego czasu trwania ciąży w szwedzkiej populacji. Słaby, choć pozytywny związek między długością ciąży i wysokością matek, jak sądzimy, nie ujawnia się w postaci trendu długości ciąży nawet w populacjach podlegających wyraźnemu trendowi wysokości ciała.

Publisher

Year

Pages

1-10

Physical description

Contributors

 • Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies, University of Cambridge, Fitzwilliam Street, Cambridge CB2 1QH, United Kingdom
 • Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies, University of Cambridge, Fitzwilliam Street, Cambridge CB2 1QH, United Kingdom

References

 • Awonuga A.O., Z. Merhi, M.T. Awonuga, T. Samuels, J. Waller, D. Pring, 2007,Anthropometric measurements in the diagnosis of pelvic size: An analysis of maternal height and shoe size and computed tomography pelvimetric data, Arch. Gynecol. Obstet.,276, 523-28
 • Balchin I., P.J. Steer, 2007,Race, prematurity and immaturity, Early Hum. Dev.,83, 749-54
 • Brooks A.A., M.R. Johnson, P.J. Steer, M.E. Pawson, H.I. Abdalla, 1995,Birth weight: Nature or nurture?Early Hum. Dev.,42, 29-35
 • Cabana T., P. Jolicoeur, J. Michaud, 1993,Prenatal and postnatal growth and allometry of stature, head circumference, and brain weight in Quebec children, Am. J. Human Biol.,5, 93-99
 • Cnattingius R., B. Hoglund, H. Kieler, 2005,Emergency caesarean delivery in induction of labour: An evaluation of risk factors, Acta Obstet. Gynecol. Scand.,84, 456-62
 • Cole T.J., 2000,Secular trends in growth, Proc. Nutr. Soc.,59, 317-24
 • Cole T.J., 2003,The secular trend in human physical growth: A biological view, Econ. Hum. Biol.,1, 161-68
 • Demissie K., G.G. Rhoads, C.V. Ananth, G.R. Alexander, M.S. Kramer, et al., 2001,Trends in preterm and neonatal mortality among blacks and whites in the United States from 1989 to 1997, Am. J. Epidemiol.,154, 307-15
 • Ellison P.T., 2001,On Fertile Ground, CUP, Cambridge
 • Eveleth P.B., J.M. Tanner, 1990,Worldwide variation in human growth, CUP, Cambridge
 • Harper G.J., D.E. Crews, 2000, Ageing, senescence, and human variation, [in:]Human Biology, S. Stinson, B. Bogin, R. Huss-Ashmore, D. O'Rourke (eds), Wiley-Liss, New York, pp. 465-67
 • Hauspie R.C., M. Vercauteren, C. Susanne, 1997,Secular changes in growth and maturation: An update, Acta Paediatr. Supp.,423, 20-27
 • Källén B., K. Källén, 2003,The Swedish Medical Birth Register: A summary of content and quality, Swedish Centre for Epidemiology, Sweden
 • Kramer M.S., R.W. Platt, H. Yang, K.S. Joseph, S.W. Wen, et al., 2006,Secular trends in preterm birth: A hospital-based cohort study, J. Am. Med. Assoc.,280, 1849-54
 • Martin R.D., A.M. MacLarnon, 1985,Gestation period, neonatal size and maternal investment in placental mammals, Nature,313, 220-23
 • Maslow A.S., A.L. Sweeny, 2000,Elective induction of labour as a risk factor for caesarean delivery among low-risk women at term, Obstet. Gynaecol.,95, 917-22
 • Rosenberg K., W. Trevathan, 1995,Bipedalism and human birth: The obstetrical dilemma revisited, Evol. Anthropol.,4, 161-68
 • Stinson S., 2000, Growth variation: biological and cultural factors, [in:]Human Biology, S. Stinson, B. Bogin, R. Huss-Ashmore, D. O'Rourke (eds), Wiley-Liss, New York, pp. 434-38
 • Tsu V.D., 1992,Maternal height and age: Risk factors for cephalopelvic disproportion in Zimbabwe, Int. J. Epidemiol.,21, 941-46
 • Van Wieringen J.C., 1986, Secular growth changes, [in:]Human Growth: A Comprehensive Treatise, vol. 3, F. Falkner, J.M. Tanner (eds.), Plenum Press, New York, pp. 307-31

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-010-0003-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.