Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 74 | 1 | 69-85

Article title

How do pairs matched in physical attractiveness form if people are unaware of their own attractiveness?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The correlation of physical attractiveness in romantic partners has been widely documented. However, it has also repeatedly been demonstrated that people are largely unaware of their own attractiveness, which raises the question about the mechanism responsible for the within-pair matching. One hitherto unexplored possibility is that low accuracy in attractiveness self-assessments results from methodological drawbacks. Participants were usually asked to rate their attractiveness on a numeric scale, and independent judges evaluated them on the basis of facial photographs. We hypothesized that the accuracy of self-assessment may be increased if (1) participants and judges evaluate the same characteristic, e.g., both groups assess facial attractiveness, (2) own attractiveness is estimated in a comparative manner (with reference to attractiveness of other individuals) rather than by abstract numbers, (3) judges rate attractiveness of people as seen in video clips rather than in photographs. To test these hypotheses we photographed and videotaped faces of 96 women and 78 men. Independent judges rated attractiveness from these photographs and video clips, and the participants assessed own attractiveness in several ways. None of the above hypotheses was confirmed by statistical analysis. We discuss how the within-pair matching in attractiveness can arise, given such poor awareness of own appeal.
PL
Partnerzy romantyczni częściej są podobni niż niepodobni do siebie pod względem atrakcyjności fizycznej. Pary dobrane pod tym względem są trwalsze i odnoszą statystycznie większy sukces reprodukcyjny. Skłonność do wiązania się z osobami o podobnej atrakcyjności jest więc przystosowawcza i powinna była powstać w toku ewolucji. Znajomość swojej atrakcyjności w oczywisty sposób ułatwia wybór partnera o atrakcyjności podobnej do własnej, dlatego zaskakujący jest fakt, że ludzie zwykle postrzegają swoją atrakcyjność fizyczną inaczej niż jest ona postrzegana przez osoby postronne (zazwyczaj ją zawyżają).Przyczyną słabej korelacji pomiędzy samooceną atrakcyjności a oceną przez niezależnych obserwatorów może być niedoskonałość metodyczna dotychczasowych badań. Po pierwsze, badani zwykle szacowali swoją ogólną atrakcyjność, a sędziowie oceniali ich atrakcyjność na podstawie zdjęcia samej twarzy. Po drugie, badane osoby określały swoją atrakcyjność fizyczną na skali liczbowej, więc ich odpowiedzi mogły być wypaczone przez różną interpretację wartości tej skali. Po trzecie, sędziowie najczęściej oceniali atrakcyjność na podstawie statycznych zdjęć, natomiast oceniane osoby znają wygląd swojej twarzy w ruchu.Można więc przypuszczać, że trafność samooceny atrakcyjności będzie wyższa, jeżeli: (1) uczestnicy i sędziowie będą oceniać atrakcyjność tej samej cechy, na przykład twarzy, (2) ocena własnej twarzy będzie dokonywana w odniesieniu do twarzy innych osób, (3) sędziowie będą oceniać atrakcyjność twarzy widzianej w ruchu. W celu weryfikacji tych hipotez sfotografowano i sfilmowano twarze 96 kobiet i 78 mężczyzn, którzy ponadto oceniali swoją atrakcyjność fizyczną na kilka sposobów. Niezależni sędziowie oceniali atrakcyjność zdjęć i filmów tych osób (Tab. 1). Korelacje pomiędzy samooceną atrakcyjności a jej niezależnymi ocenami wynosiły ok. 0,25-0,35. Nie potwierdzono żadnej z powyższych hipotez (Tab. 2), co oznacza, że niska trafność samooceny atrakcyjności wynika z innych przyczyn niż niedoskonałość dotychczas stosowanych metod.W celu wyjaśnienia zaskakująco niskiej trafności samooceny atrakcyjności zaproponowano mechanizm wyboru partnera, który może prowadzić do znacznego podobieństwa partnerów pod względem atrakcyjności nawet przy całkowitym braku znajomości własnej atrakcyjności (Fig. 1). Mechanizm ten zakłada, że atrakcyjność fizyczna osobnika wpływa, wraz z innymi jego cechami, na zachowania partnerskie (zaloty i reakcje na zaloty) potencjalnych partnerów, które to z kolei zwrotnie i regulacyjnie wpływają na przyszłe zachowania partnerskie tego osobnika, ale nie na jego postrzeganie własnej atrakcyjności fizycznej. Zachowania potencjalnych partnerów wykorzystywane są więc przez osobnika, by uczyć się, do kogo można skutecznie kierować swoje zaloty oraz czyje zaloty opłaca się odrzucić w nadziei na utworzenie w przyszłości związku z lepszym kandydatem.

Publisher

Year

Volume

74

Issue

1

Pages

69-85

Physical description

Contributors

 • Institute of Anthropology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University; Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland

References

 • Allison, D.B., M.C. Neale, M.I. Kezis, V.C. Alfonso, S. Heshka,et al., 1996,Assortative mating for relative weight: Genetic implications, Behav. Genet.,26, 103-11
 • Asendorpf J.B., L. Penke, M.D. Back, 2011,From dating to mating and relating: Predictors of initial and long-term outcomes of speed-dating in a community sample, Eur. J. Pers.,25, 16-30
 • Back M.D., L. Penke, S.C. Schmukle, K. Sachse, P. Borkenau,et al., 2011,Why mate choices are not as reciprocal as we assume: The role of personality, flirting and physical attractiveness, Eur. J. Pers.,25, 120-32
 • Bar-Tal D., L. Saxe, 1976,The perception of similarly and dissimilarly attractive couples and individuals, J. Pers. Soc. Psychol.,33, 772-81
 • Berscheid E., K. Dion, E. Walster, W. Walster, 1971,Physical attractiveness and dating choice: A test of matching hypothesis, J. Exp. Soc. Psychol.,7, 173-89
 • Bleske-Rechek A., M. Lighthall, 2010,Attractiveness and rivalry in women's friendships with women, Hum. Nat.,21, 82-97
 • Bleske-Rechek A., M.W. Remiker, J.P. Baker, 2008,Narcissistic men and women think they are so hot - but they are not, Pers. Indiv. Differ.,45, 420-24
 • Blond A., 2008,Impacts of exposure to images of ideal bodies on male body dissatisfaction: A review, Body Image,5, 244-250
 • Breese E.L., 1956,The genetical consequences of assortative mating, Heredity,10, 323-43
 • Brewer G., J. Archer, J. Manning, 2007,Physical attractiveness: The objective ornament and subjective self-ratings, J. Evol. Psychol.,5, 29-38
 • Burley N., 1983,The meaning of assortative mating, Ethol. Sociobiol.,4, 191-203
 • Buss D., 1999,Evolutionary psychology: The new science of the mind, Allyn & Bacon, Boston
 • Buston P.M., S.T. Emlen, 2003,Cognitive processes underlying human mate choice: The relationship between self-perception and mate preference in Western society, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.,100, 8805-10
 • Chu S., D. Farr, L.C. Muñoz, J.E. Lycett, 2011,Interpersonal trust and market value moderates the bias in women's preferences away from attractive high-status men, Pers. Indiv. Differ.,51, 143-47
 • Clark A., 2004,Self-perceived attractiveness and masculinization predict women's sociosexuality, Evol. Hum. Behav.,25, 113-24
 • Cornwell R.E., M.J. Law Smith, L.G. Boothroyd, F.R. Moore, H.P. Davis,et al., 2006,Reproductive strategy, sexual development and attraction to facial characteristics, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B.,361, 2143-54
 • Courtiol A., M. Raymond, B. Godelle, J.-B. Ferdy, 2010,Mate choice and human stature: Homogamy as a unified framework for understanding mating preferences, Evolution,64, 2189-203
 • Crow J.F., J. Felsenstein, 1968,The effect of assortative mating on the genetic composition of a population, Eugen. Q.,15, 85-97
 • Currie T.E., A.C. Little, 2009,The relative importance of the face and body in judgments of human physical attractiveness, Evol. Hum. Behav.,30, 409-16
 • DeBruine L.M., B.C. Jones, F.G. Smith, A.C. Little, 2010,Are attractive men's faces masculine or feminine? The importance of controlling confounds in face stimuli, J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform.,36, 751-58
 • DeBruine L.M., A.C. Little, D.I. Perrett, B.C. Jones, 2008,Social perception of facial resemblance in humans, Arch. Sex. Behav.,37, 64-77
 • Diener E., B. Wolsic, F. Fujita, 1995,Physical attractiveness and subjective well-being, J. Pers. Soc. Psychol.,69, 120-29
 • Durante K.M., N.P. Li, 2009,Oestradiol level and opportunistic mating in women, Biol. Lett.,5, 179-82
 • Edwards A.W.F., 1994,The fundamental theorem of natural selection, Biol. Rev.,69, 443-74
 • Ellis B.J., H.H. Kelley, 1999,The pairing game: A classroom demonstration of the matching phenomenon, Teaching Psychol.,26, 118-21
 • Feingold A., 1988,Matching for attractiveness in romantic partners and same-sex friends: A meta-analysis and theoretical critique, Psychol. Bull.,104, 226-35
 • Feingold A., 1992,Good-looking people are not what we think, Psychol. Bull.,111, 304-341
 • Ferguson G.A., Y. Takane, 1989,Statistical analysis in psychology and education (6th ed.), Mc-Graw-Hill, New York
 • Folkes V.S., 1982,Forming relationships and the matching hypothesis, Pers. Soc. Psychol. Bull.,8, 631-36
 • Fraccaro P.J., B.C. Jones, J. Vukovic, F.G. Smith, C.D. Watkins,et al., 2010,Experimental evidence that women speak in a higher voice pitch to men they find attractive, J. Evol. Psychol.,9, 57-67
 • Fraley R.C., M.J. Marks, 2010,Westermarck, Freud, and the incest taboo: Does familial resemblance activate sexual attraction?, Pers. Soc. Psychol. Bull.,36, 1202-12
 • Frederick D.A., M.G. Haselton, 2007,Why is muscularity sexy? Tests of the fitness indicator hypothesis, Pers. Soc. Psychol. Bull.,33, 1167-83
 • Gabriel M.T., J.W. Critelli, J.S. Ee, 1994,Narcissistic illusions in self-evaluations of intelligence and attractiveness, J. Pers.,62, 143-55
 • Gavrilets S., 2003,Perspective: Models of speciation - What have we learned in 40 years?, Evolution,57, 2197-215
 • Gutierres S.E., D.T. Kenrick, J.J. Partch, 1999,Beauty, dominance, and the mating game: Contrast effects in self-assessment reflect gender differences in mate selection, Pers. Soc. Psychol. Bull.,25, 1126-34
 • Ha T., G. Overbeek, R.C.M.E. Engels, 2010,Effects of attractiveness and social status on dating desire in heterosexual adolescents: An experimental study, Arch. Sex. Behav.,39, 1063-71
 • Harrison K., 2003,Television viewers' ideal body proportions: The case of the curvaceously thin woman, Sex Roles,48, 255-64
 • Haselton M.G., S.W. Gangestad, 2006,Conditional expression of women's desires and men's mate guarding across the ovulatory cycle, Horm. Behav.,49, 509-18
 • Hill C.T., Z. Rubin, L.A. Peplau, 1976,Breakups before marriage: The end of 103 affairs, J. Soc. Issues,32, 147-68
 • Hinsz V.B., 1989,Facial resemblance in engaged and married couples, J. Soc. Pers. Relat.,6, 223-229
 • Hitsch G.J., A. Hortaçsu, D. Ariely, 2010,Matching and sorting in online dating.Am. Econ. Rev.,100, 130-63
 • Holtzman N.S., M.J. Strube, 2010,Narcissism and attractiveness, J. Res. Pers.,44, 133-36
 • Hönekopp J., 2006,Once more: Is beauty in the eye of the beholder? Relative contributions of private and shared taste to judgments of facial attractiveness, J. Exp. Psychol.,32, 199-209
 • Hume D.K., R. Montgomerie, 2001,Facial attractiveness signals different aspects of "quality" in women and men, Evol. Hum. Behav.,22, 93-112
 • Huston T.L., 1973,Ambiguity of acceptance, social desirability, and dating choice, J. Exp. Soc. Psychol.,9, 32-42
 • Irwin D.E., T. Price, 1999,Sexual imprinting, learning and speciation, Heredity,82, 347-54
 • Johnstone R.A., 1997,The tactics of mutual mate choice and competitive search, Behav. Ecol. Sociobiol.,40, 51-59
 • Jokela M., 2009,Physical attractiveness and reproductive success in humans: evidence from the late 20th century United States, Evol. Hum. Behav.,30, 342-50
 • Kalick S.M., T.E. Hamilton, 1986,The matching hypothesis reexamined, J. Pers. Soc. Psychol.,51, 673-82
 • Kościński K., 2007,Facial attractiveness: General patterns of facial preferences.Anthropol. Rev.,70, 45-79
 • Kościński K., 2010,Do they know what they like? Intra-individual variation of female facial preferences, J. Evol. Psychol.,8, 23-55
 • Kurzban R., J. Weeden, 2005,HurryDate: Mate preferences in action, Evol. Hum. Behav.,26, 227-44
 • Kowner R., 1996,Susceptibility to physical attractiveness comparison: On the role of attributions in protecting self-esteem, Psychologia,39, 150-62
 • Lee L., G. Loewenstein, D. Ariely, J. Hong, J. Young, 2008,If I'm not hot, are you hot or not? Physical-attractiveness evaluations and dating preferences as a function of one's own attractiveness, Psychol. Sci.,19, 669-77
 • Lever J., D.A. Frederick, L.A Peplau, 2006,Does size matter? Men's and women's views on penis size across the lifespan, Psychol. Men Mascul.,7, 129-43
 • Little A.C., D.M. Burt, I.S. Penton-Voak, D.I. Perrett, 2001,Self-perceived attractiveness influences human female preferences for sexual dimorphism and symmetry in male faces, Proc. R. Soc. Lond. B.,268, 39-44
 • Little A.C., D.M. Burt, D.I. Perrett, 2006,Assortative mating for perceived facial personality traits, Pers. Indiv. Differ.,40, 973-84
 • Little A.C., B.C. Jones, R.P. Burriss, 2007,Preferences for masculinity in male bodies change across the menstrual cycle, Horm. Behav.,51, 633-39
 • Little A.C., H. Mannion, 2006,Viewing attractive or unattractive same-sex individuals changes self-rated attractiveness and face preferences in women, Anim. Behav.,72, 981-87
 • Luo S., G. Zhang, 2009,What leads to romantic attraction: Similarity, reciprocity, security, or beauty? Evidence from a speed-dating study, J. Pers.,77, 933-63
 • Manning J., 2002,Digit ratio: A pointer to fertility, behavior, and health, Rutgers University Press, London
 • Manning J.T., S. Quinton, 2007,Association of digit ratio (2D:4D) with self-reported attractiveness in men and women: Evidence from the BBC internet survey, J. Indiv. Differ.,28, 73-77
 • Marcus D.K., R.S. Miller, 2003,Sex differences in judgments of physical attractiveness: a social relations analysis, Pers. Soc. Psychol. Bull.,29, 325-35
 • Mascie-Taylor C.G.N., 1987,Assortative mating in a contemporary British population, Ann. Hum. Biol.,14, 59-68
 • McNulty J.K., L.A. Neff, B.R. Karney, 2008,Beyond initial attraction: Physical attractiveness in newlywed marriage, J. Fam. Psychol.,22, 135-43
 • Montoya R.M., 2008,I'm hot, so I'd say you're not: The influence of objective physical attractiveness on mate selection.Pers. Soc. Psychol. Bull.,34, 1315-31
 • Moore F.R., C. Cassidy, M.J.L. Smith, D.I. Perrett, 2006,The effects of female control of resources on sex-differentiated mate preferences, Evol. Hum. Behav.,27, 193-205
 • Murstein B.I., 1972,Physical attractiveness and marital choice, J. Pers. Soc. Psychol.,22, 8-12
 • Murstein B.I., P. Christy, 1976,Physical attractiveness and marriage adjustment in middleaged couples, J. Pers. Soc. Psychol.,34, 537-42
 • Noles S.W., T.F. Cash, B.A. Winstead, 1985,Body image, physical attractiveness, and depression, J. Consult. Clin. Psychol.,53, 88-94
 • Penton-Voak I.S., A.C. Little, B.C. Jones, D.M. Burt, B.P. Tiddeman,et al., 2003,Female condition influences preferences for sexual dimorphism in faces of male humans (Homo sapiens), J. Comp. Psychol.,117, 264-71
 • Rand C.S., J.A. Hall, 1983,Sex differences in the accuracy of self-perceived attractiveness, Soc. Psychol. Q.,46, 359-63
 • Rhodes G., 2006,The evolutionary psychology of facial beauty, Annu. Rev. Psychol.,57, 199-226
 • Riebel K., M.-J. Holveck, S. Verhulst, T.W. Fawcett, 2010,Are high-quality mates always attractive? State-dependent mate preferences in birds and humans, Commun. Integr. Biol.,3, 271-73
 • Roberts S.C., A.C. Little, A. Lyndon, J. Roberts, J. Havlicek,et al., 2009,Manipulation of body odour alters men's self-confidence and judgements of their visual attractiveness by women, Int. J. Cosmet. Sci.,31, 47-54
 • Salska I., D.A. Frederick, B. Pawlowski, A.H. Reilly, K.T. Laird,et al., 2008,Conditional mate preferences: Factors influencing preferences for height, Pers. Indiv. Differ.,44, 203-15
 • Scott I.M., I.S. Penton-Voak, 2011,The validity of composite photographs for assessing masculinity preferences, Perception,40, 323-31
 • Shaw Taylor L., A.T. Fiore, G.A. Mendelsohn, C. Cheshire, 2011, "Out of my league": A realworld test of the matching hypothesis, Pers. Soc. Psychol. Bull.,37, 942-54
 • Simão J., P.M. Todd, 2002,Modeling mate choice in monogamous mating systems with courtship, Adapt. Behav.,10, 113-36
 • Simpson J.A., S.W. Gangestad, 1991,Individual differences in sociosexuality: Evidence for convergent and discriminant validity, J. Pers. Soc. Psychol.,60, 870-83
 • Singh D., 2004,Mating strategies of young women: Role of physical attractiveness, J. Sex. Res.,41, 43-54
 • Spuhler J.N., 1968,Assortative mating with respect to physical characteristics, Eugen. Q.,15, 128-40
 • Steiger J.H., 1980,Tests for comparing elements of a correlation matrix, Psychol. Bull.,87, 245-51
 • Stroebe W., C.A. Insko, V.D. Thompson, B.D. Layton, 1971,Effects of physical attractiveness, attitude similarity, and sex on various aspects of interpersonal attraction, J. Pers. Soc. Psychol.,18, 79-91
 • Sugiyama L., 2005,Physical attractiveness in adaptationist perspective, [in:]The handbook of evolutionary psychology, D. Buss (ed.), Wiley, New York, 292-343
 • Susanne C., 1977,Heritability of anthropological characters, Hum. Biol.,49, 573-80
 • Swami V., D.A. Frederick, T. Aavik, L. Alcalay, J. Allik,et al., 2010,The attractive female body weight and female body dissatisfaction in 26 countries across 10 world regions: results of the international body project I, Pers. Soc. Psychol. Bull.,36, 309-25
 • Thiessen D., B. Gregg, 1980,Human assortative mating and genetic equilibrium: An evolutionary perspective, Ethol. Sociobiol.,1, 111-40
 • Todd P.M., G.F. Miller, 1999,From pride and prejudice to persuasion: Satisficing in mate search, [in:]Simple heuristics that make us smart, G. Gigerenzer, P.M. Todd, the ABC Research Group (eds.), Oxford University Press, New York, 287-308
 • Todd P.M., L. Penke, B. Fasolo, A.P. Lenton, 2007,Different cognitive processes underlie human mate choices and mate preferences, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.,104, 15011-16
 • van Straa ten I., R.C.M.E. Engels, C. Finkenauer, R.W. Holland, 2009,Meeting your match: How attractiveness similarity affects approach behavior in mixed-sex dyads, Pers. Soc. Psychol. Bull.,35, 685-97
 • Vukovic J., D.R. Feinberg, B.C. Jones, L.M. DeBruine, L.L.M. Welling,et al., 2008,Self-rated attractiveness predicts individual differences in women's preferences for masculine men's voices, Pers. Indiv. Differ.,45, 451-56
 • Wade T.J., 2000,Evolutionary theory and selfperception: Sex differences in body esteem predictors of self-perceived physical and sexual attractiveness and self-esteem, Int. J. Psychol.,35, 36-45
 • Wade T.J., H. Abetz, 1997,Social cognition and evolutionary psychology: Physical attractiveness and contrast effects on women's self-perceived body image, Int. J. Psychol.,32, 35-42
 • Wade T.J., A. Shanley, M. Imm, 2004,Second to fourth digit ratios and individual differences in women's self-perceived attractiveness, selfesteem, and body-esteem, Pers. Indiv. Differ.,37, 799-804
 • Walster E., V. Aronson, D. Abrahams, L. Rottman, 1966,The importance of physical attractiveness in dating behavior, J. Pers. Soc. Psychol.,4, 508-16
 • Watkins C.D., L.M. DeBruine, F.G. Smith, B.C. Jones, J. Vukovic,et al., 2011,Like father, like self: emotional closeness to father predicts women's preferences for self-resemblance in opposite-sex faces, Evol. Hum. Behav.,32, 70-75
 • Weeden J., J. Sabini, 2007,Subjective and objective measures of attractiveness and their relation to sexual behavior and sexual attitudes in university students, Arch. Sex. Behav.,36, 79-88
 • Welling L.L.M., B.C. Jones, L.M. DeBruine, 2008,Sex drive is positively associated with women's preferences for sexual dimorphism in men's and women's faces, Pers. Indiv. Differ.,44, 161-70
 • White G.L., 1980,Physical attractiveness and courtship progress, J. Pers. Soc. Psychol.,39, 660-68
 • Zajonc R.B., P.K. Adelmann, S.T. Murphy, P.M. Niendenthal, 1987,Convergence in the physical appearance of spouses, Motiv. Emot.,11, 335-46

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10044-010-0007-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.