PL EN


2008 | 63 | 7-13
Article title

Частновладельческий город в России в начале XVIII века (на примере города Почепа)

Content
Title variants
PL
Prywatne miasto w Rosji na początku XVIII wieku (na przykładzie miasta Poczep)
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest niezwykle rzadkiemu zjawisku, jakim było istnienie prywatnego miasta w Rosji na początku XVIII wieku. W tamtym okresie, kiedy w Europie Zachodniej ten właśnie typ zakładania mniejszych i większych rozmiarów osad odszedł już w przeszłość, na terytorium Rosji pozostało jeszcze kilka prywatnych miast, z których jednym był Poczep, podarowany przez Piotra I swojemu przyjacielowi i wiernemu towarzyszowi broni - Aleksandrowi Mienszykowowi - za sukcesy osiągnięte w walkach ze Szwedami oraz ukraińskim hetmanem Iwanem Mazepą.Artykuł porusza kwestię ewolucji ekonomicznego oraz prawnego statusu miasta, przybliża odbiorcy sprawy związane z walką mieszczan o swoje prawa. W przedmiotowej publikacji jest także mowa o próbie założenia przez Mienszykowa w pobliżu Poczepa drugiego miasta o nazwie Aleksandropol. Autor wysuwa tezę, iż to właśnie nowe miasto miało w przyszłości stać się konkurentem dla Sankt Petersburga, ale popadnięcie Mienszykowa w niełaskę i późniejsza jego zsyłka udaremniły realizację tych planów.
Keywords
Contributors
  • Briański Uniwersytet Państwowy, Russia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10068-008-0001-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.