PL EN


2011 | 128 | 59-68
Article title

The object of study of text linguistics (textology)

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Contemporary text linguistics once again faces the necessity to ask itself a question about the object of its study. The reason for it is the existence of new definitions of text in which text is understood as a process and not as a product, as well as the developing studies of discourse and its social, political, cultural, and ideological determinants. In the present article I attempt to defend the traditional understanding of text as a product, not at the same time negating the necessity of studying communicative and pragmatic processes of discourse determinants. In order to achieve this I use three concepts which, when treated as different aspects of the same phenomenon, may help to grasp the complex object of text linguistics, which is text treated holistically as an integral phenomenon generated in the process of language communication embedded in a broad cultural context. These three concepts which I treat as a unity, and at the same time as three aspects of defining the object of text linguistics are: text, utterance, and discourse.
Publisher
Year
Volume
128
Pages
59-68
Physical description
Contributors
 • Jagiellonian University, Cracow
References
 • Bartmiński J. 1998. Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. - Bartmiński J., Boniecka B. (eds.)Tekst. Problemy teoretyczne.Lublin: 9-25.
 • Bartmiński J. 2005. Pytania o przedmiot językoznawstwa: pojęcia językowego obrazu świata i tekstu w perspektywie polonistyki integralnej. - Czermińska M., Gajda S., Kłosiński K., Legeżyńska A., Makowiecki A. Z., Nycz R. (eds.)Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja.[Zjazd Polonistów Kraków, 22-25 września 2004]. Kraków: 39-49.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2009.Tekstologia.Warszawa.
 • Burzyńska A., Markowski M. P. 2006.Teorie literatury XX wieku. Podręcznik.Kraków.
 • Daneš F. 1970. Zur linguistischen Analyse der Textstruktur. -Folia LinguisticaIV: 72-78.
 • Daneš F. 1974. Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu. - Mayenowa M. R. (ed.)Tekst i język. Problemy semantyczne.Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 23-40.
 • Daneš F. 1976. Zur semantischen und thematischen Struktur des Kommunikats. - Daneš F., Viehweger D. (eds.)Probleme der Textgrammatik. Studia Grammatica.[vol. XI]. Berlin: 29-40.
 • Daneš F. 1985.Věta a text.Praha.
 • Dobrzyńska T. 2005. Badanie struktury tekstu i form gatunkowych wypowiedzi jako klucz do opisu kultury i rozumienia literatury. - Czermińska M., Gajda S., Kłosiński K., Legeżynska A., Makowiecki A. Z., Nycz R. (eds.)Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja.[Zjazd Polonistów Kraków, 22-25 września 2004]. Kraków: 87-96.
 • Duszak A. 1998.Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa.Warszawa.
 • Duszak A. 2002. Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu? - Krążyńska Z., Zagórski Z. (eds.)Poznańskie Spotkania Językoznawcze.[vol. IX]. Poznań: 29-37.
 • Duszak A. 2010. Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu. - Bogołębska B., Worsowicz M. (eds.)Styl - dyskurs - media.Łódź: 33-43.
 • Genette G. 1992. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. - Markiewicz H. (ed.)Współczesna teoria badań literackich za granicą.[vol. 4]. Kraków.
 • Grucza S. 2009. Lingwistyka tekstu - jej przedmiot i cele cząstkowe badań. - Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M. (eds.)Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy.Wrocław: 95-107.
 • Labocha J. 1996. Odbiorca w tekście i wypowiedzi. - Gajda S., Balowski M. (eds.)Styl a tekst.Opole: 55-60.
 • Labocha J. 2002. Spójność wypowiedzi retorycznej. - Krążyńska Z., Zagórski Z. (eds.)Poznańskie Spotkania Językoznawcze.[vol. IX]. Poznań: 93-99.
 • Labocha J. 2004. Tekst pisany - tekst zapisany.Biuletyn Polskiego Towarzystwa JęzykoznawczegoLX: 5-10.
 • Labocha J. 2006. Tekst zapisany jako podstawa przemówienia. - Witosz B. (ed.)Style konwersacyjne.Katowice: 201-205.
 • Labocha J. 2008.Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej.Kraków.
 • Lalewicz J. 1975.Komunikacja językowa i literatura.Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Loewe I. 2007.Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej.Katowice.
 • Mayenowa M. R. 1971. Spójność tekstu a postawa odbiorcy. - Mayenowa M. R. (ed.)O spójności tekstu.Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 189-205.
 • Mayenowa M. R. 1974.Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka.Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Mayenowa M. R. 1976. Posłowie: Inwentarz pytań teorii tekstu. - Mayenowa M. R. (ed.)Semantyka tekstu i języka.Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 293-294.
 • Nycz R. 2000.Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze.Kraków.
 • Pisarek W. 1994. Polszczyzna oficjalna na tle innych jej odmian. - Kurzowa Z., Śliwiński W. (eds.)Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej).Kraków: 13-21.
 • Pisarkowa K. 1978. Zdanie mówione a rola kontekstu. - Skubalanka T., Grabias S., Mazur J., Pisarkowa K. (eds.)Studia nad składnią polszczyzny mówionej.Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 7-20.
 • Ricoeur P. 1976.Interpretation theory: discourse and the surplus of meaning.Fort Worth.
 • Witosz B. 2007. Lingwistyka tekstu - stan aktualny i perspektywy. -Poradnik Językowy7: 4-18.
 • Witosz B. 2009.Dyskurs i stylistyka.Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-2478-v10148-011-0015-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.