Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 32 | 2 | 113-124

Article title

Globalizacijos įtaka Miestams IR Jos optimizavimo Urbanistinės Galimybės Kauno Centre

Content

Title variants

EN
Influence of Globalization on Cities and Urbanistic Possibilities of its Optimization in Kaunas City center

Languages of publication

Abstracts

LT
Ryškiausia visuomenių vystymosi tendencija tapusi globalizacija akivaizdžiai veikia miestų vaizdą ir visuomenes. Globalizuojančių veiksnių paskatinti miestų pokyčiai dažniausiai susiję su gyvenamosios aplinkos vienodėjimu, erdvių fragmentacija ir komercializacija. Miestų visuomenėse pastebimi tradicinių teritorinių bendruomenių nykimo, suburbanizacijos, gentrifikacijos ir išsisluoksniavimo procesai, turintys įtakos ne tik gyvenimo kokybei miestuose, bet ir jų vaizdui. Šie miestų ir visuomenių pokyčiai ryškiausiai pasireiškia per šimtmečius susiformavusiose istorinėse miestų dalyse. Siekiant darnaus miestų vystymosi, svarbu analizuoti globalizuojančių veiksnių įtaką miestams ir jų istorinėms dalims, ieškoti galimybių pasinaudoti šių veiksnių teikiama socialine-ekonomine nauda ir išvengti neigiamo jų poveikio miestų savitumui ir visuomenėms. Analizuojama globalizuojančių veiksnių įtaka miestams, jų istorinėms dalims ir visuomenėms, pateikiamos galimos globalizacijos įtakos optimizavimo istorinėje aplinkoje urbanistinės priemonės Kauno istorinio centro pavyzdžiu.
EN
Globalization, prevailing trend of development of contemporary societies, inevitably influences visual and social aspects of cities. Changes of cities influenced by globalization are usually associated with increasing uniformity of residential environment, decline of public spaces, fragmentation and commercialization of urban environment. Decline of traditional territorial communities, suburbanization, gentrification, and stratification are also observed in urban societies. These processes not only influence quality of life in urban territories, but also their visual characteristics. Changes of urban environment and societies influenced by globalizing processes strongly affect city's historic environment. Striving towards sustainable development of cities it is necessary to analyze the impacts of globalization on urban environment, historic centers and districts and to search for possibilities to use its social and economic benefits and to avoid its negative influence on city's identity and society. The influence of globalizing processes on cities, their historic environment and societies is discussed in the paper and the proposed model for optimization of the influence of globalization on historic environment with urban design means is presented. The proposed model is applied to Kaunas historic center.

Publisher

Year

Volume

32

Issue

2

Pages

113-124

Physical description

Contributors

 • Architektūros ir kraštotvarkos katedra, Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas, Lietuva
 • Architektūros ir kraštotvarkos katedra, Kauno technologijos universitetas, Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas, Lietuva

References

 • Aggarwal, R. M. 2006. Globalization, Local Ecosystems, and the Rural Poor,World Development34(8): 1405-1418.
 • Alistratovaitė, I. 2006. Miesto vizualinio įvaizdžio plėtra ir apsauga globalizacijos sąlygomis,Kultūrologija13: 284-307.
 • Andrijauskas, A. 2006. Technogeninė civilizacija, medijos ir kultūros globalizacija,Kultūrologija13: 76-96.
 • Aoyama, Y. 2007. The Role of Consumption and Globalization in a Cultural Industry: the Case of Flamenco,Geoforum38: 103-113.
 • Arizpe, L. 2000. Cultural Heritage and Globalization, in Avrami, E.; Mason, R.; De la Torre, M.Values and Heritage Conservation. Research Report. Getty Conservation Institute, 32-37.
 • Bardhan, P. 2006 Globalization and Rural Poverty,World Development34(8): 1393-1404.
 • Bauman, Z. 2007.Globalizacija: pasekmės žmogui. Vilnius: Apostrofa.
 • Bhagat, R. S. 2006. Megatrends in World Cultures and Globalization,Journal of International Management12: 137-139.
 • Bromley, R. D. F.; Tallon, A. R.; Thomas, C. J. 2005. City Centre Regeneration through Residential Development: Contributing to Sustainability,Urban Studies42(13): 2407-2429.
 • Bučas, J. 2006a. Išsaugojimo ir plėtros dilema statyboje, išKonferencijos "Pažangioji statyba 2006" pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 16-21.
 • Bučas, J. 2006b. Demokratiniai proveržiai paveldosaugoje,Urbanistika ir architektūra30(3):143-158.
 • Bučas, J.; Mlinkauskienė, A. 2002. Kraštovaizdžio vizualinė kokybė — nacionalinio saugumo problema, išKonferencijos "Kraštovaizdžio vizualinė kokybė" pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 4-9.
 • Butkus, T. S. 2007. Kultūrinės miesto funkcijos potencialas ir jo raiškos formos urbanistinėje struktūroje,Urbanistika ir architektūra31(2): 87-95.
 • Donskis, L. 1997.Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės ir kultūros kritikos etiudai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.
 • Fitch, J. M. 2001.Historic Preservation. Curatorial Management of the Built World. The University Press of Virginia.
 • Fotsch, P. M. 2004. Tourism's Uneven Impact. History of Cannery Row,Annals of Tourism Research32(4): 779-800.
 • Gabrys, A. 2007.Komercijos ir laisvalaikio komplekso architektūrinė raiška miesto centre. Magistro baigiamasis darbas, vadovas S. Lukošius. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
 • Giddens, A. 2005.Sociologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika.
 • Held, D.; McGrew, A.; Goldblatt, D.; Perraton, J. 2002.Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. Vilnius: Margi raštai.
 • Jackson, P.; Thomas, N.; Dwyer, C. 2007. Consuming Transnational Fashion in London and Mumbai,Geoforum38: 908-924.
 • Katkevičius, A. 2007. Ne įveikti, bet sutaikyti,Verslo klasė11: 18-22.
 • Krupickaitė, D.; Standl, H. 2004. Socialinė kaita (gentrification) Vilniaus Užupyje,Urbanistika ir architektūra28(4): 165-174.
 • Levy, B. 2007. The Interface Between Globalization, Trade and Development: Theoretical Issues for International Business Studies,International Business Review4: 594-612.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1160 "Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo". Patvirtinta 2003 m. rugsėjo 11 d.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 554 "Dėl Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių aprašo patvirtinimo". Patvirtinta 2005 m. gegužės 18 d.
 • Ligon, E. 2006. Poverty and Welfare Costs of Risk Associated with Globalization,World Development34(8): 1446-1457.
 • Lukšionytė-Tolvaišienė, N. 2007. Istorinių miestų kaitos galimybės: keli požiūriai,Archiforma2: 76-80.
 • MacDonald, R.; Jolliffe, L. 2003. Cultural Rural Tourism. Evidence from Canada,Annals of Tourism Research30(2): 307-322.
 • Mitchell, W. J. 2002.E-topija. Miestietiškas gyvenimas, Džimai, — bet ne toks, kokį jį pažįstame. Vilnius: Pasviręs pasaulis.
 • Munck, R. 2005.Globalization and Social Exclusion. A Transformationalist Perspective. Bloomfield: Kumarinan Press.
 • Nypan, T. 2007.Cultural Heritage Monuments and Historic Buildings as Value Generators in a Post-industrial Economy. With Emphasis on Exploring the Role of the Sector as Economic Driver[online].Background paper to the presentation given at the Nordic Networking Event, Economics and Built Heritage[cited 07 August 2007]. Available from internet:http://www.ebheritage.fi/research/articles+papers/index.php?action=show_results
 • Rypkema, D. 1999.Culture, Historic Preservation and Economic Development in the 21stCentury[online].Paper submitted to the Leadership Conference on Conservancy and Development[cited 14 February 2007]. Available from internet:http://www.columbia.edu/cu/china/DVRP.html
 • Rypkema, D. 2005.Cultural Heritage and Sustainable Economic and Social Development[online].European Cultural Heritage Forum[cited 17 August 2007]. Available from internet:http://www.europanostra.org/downloads/speeches/donovan-rypkema_keynote_address_07dec_05.pdf
 • Rogers, R.; Power, A. 2004.Mažos valstybės miestai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
 • Rubavičius, V. 2005. Miesto tapatumas ir išskirtinumas globalizacijos sąlygomis,Urbanistika ir architektūra29(4): 157-163.
 • Rugman, A. M. 2005. A Further Comment on the Myth of Globalization,Journal of International Management11: 441-445.
 • Scholte, J. A. 2000.Globalization. A Critical Introduction. London: Macmillan Press.
 • Selman, P. 2006.Planning at the Landscape Scale. London: Routledge, 2006.
 • Stern, R. M.; Deardorff, A. V. 2006. Globalization's Bystanders: Does Trade Liberalization Hurt Countries That Do Not Participate?World Development34(8): 1419-1429.
 • Tallon, A. R.; Bromley, R. D. F. 2004. Exploring the Attractions of City Centre Living: Evidence and Policy Implications in British Cities,Geoforum35: 771-787.
 • Teitel, S. 2005. Globalization and its Disconnects,The Journal of Socio-Economics34: 444-470.
 • Thorbecke, E.; Nissanke, M. 2006. Introduction: the Impact of Globalization on the World's Poor,World Development34(8): 1333-1337.
 • Triandis, H. 2006. Cultural Aspects of Globalization,Journal of International Management12: 208-217.
 • Tung, A. M. 2001.Preserving the World's Great Cities. The Destruction and Renewal of the Historic Metropolis. New York: Three Rivers Press.
 • Zaleckis, K. 2007. Šių dienų megapolio miestovaizdžio hipotetinio prototipo metmenys,Urbanistika ir architektūra31(2): 75-86.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2008-32-113-124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.