Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 32 | 2 | 125-137

Article title

Renesanso Laikotarpio Statybos Vilniuje Klausimu

Content

Title variants

EN
About Renaissance Construction in Vilnius

Languages of publication

Abstracts

LT
Aprašoma renesanso, kaip reiškinio, jo pavadinimo kilmė ir apraiškos kultūros istorijoje, požymiai, sąsajos su naujovėmis skirtingose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse ir su istorinėmis asmenybėmis, prielaidos reiškiniui gyvuoti, buvusios nuo 1518 m. iki 1655 m. Analizuojamos reiškinio pažinumą apsunkinančios aplinkybės. Apibūdinama Renesanso laikotarpio statybos ir puošybos technika. Apibūdinamas medžiagos atrankos straipsniui metodas. Pateikiami išaiškinti Vilniaus Renesanso laikotarpio statybų ir rekonstrukcijų atvejai. Nustatyta, kad šio laikotarpio statyba nulėmė Vilnius istorinės dalies urbanistinį karkasą.
EN
The paper describes the Renaissance phenomenon and name, its peculiarities and connection with innovations in different areas of life of the Lithuanian society and with historic personalities. Preconditions for the phenomenon s existance occurred in 1518-1655. Circumstances hindering cognoscibility of the phenomenon are analysed. The construction and decoration technique of the Renaissance are characterized. The method of material selection for this paper is described. The discovered cases of Renaissance construction and reconstruction in Vilnius are briefly reviewed. It is found that Renaissance construction determined the urban framework of Vilnius historic part.

Publisher

Year

Volume

32

Issue

2

Pages

125-137

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Urbanistinės analizės laboratorija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, LT-01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Burke, P. 1987.The Renaissance.London: Macmillian.
 • Karsavinas, L. 1933.Europos kultūros istorija.Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas.
 • Gudavičius, E. 2001.Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 metų.Vilnius.
 • Levandauskas, V. 1977.Lietuvos renesansinių pastatų mūro medžiagos ir technika.Vilnius: Mokslas.
 • Lietuvos architektūros istorija.1987. Red. J. Minkevičius. Vilnius: Mokslas.
 • Grinius, J. 1940.Vilniaus meno paminklai.Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja.
 • Bilytė, I.; Racevičius, R.; Samukienė, A. 1984.Gorkio 73. Buv. Šv. Trejybės cerkvė ir varpinė. Architektūriniai tyrimai.VAA F2-193-35.
 • Biekšienė, B. 1989-1990.Bernardinų 4. Gyv. namo I eilės žvalgomieji architektūriniai tyrimai.VAA F2-1387-2, F2-1387-4.
 • Biekšienė, B. 1997.Bernardinų 4-2, 5, 6. Gyv. namas AtR51 (šiaurinio korpuso vakarinė dalis) architektūriniai tyrimai.AA, VTP.
 • Jučienė, J.; Urbonienė, E. 1975.Pilies skg. 11. Vilniaus universiteto korpuso istorinė anketa ir architektūriniai tyrimai.VAA F5-1915.
 • Račinskas, R.; Valeckas, R.; Zilinskas, R. 1999.Universiteto g. 6. Lietuvos Respublikos prezidentūros kanceliarija. Architektūros tyrimai.PRI F5 B.7008.
 • Garonaitė, T. 1988.Kutuzovo a. 4. Buv. Bonifratrų vienuolynas. Detalūs architektūriniai tyrimai.VAA F2-384-64.
 • Kuncaitienė, A.; Lipakovienė, S. 1993.Didžioji 3. Gyvenamojo namo II eilės architektūriniai tyrimai.PRI F5 B.6578.
 • Lipakovienė, S.; Sidaraitė, A. 1982.Gorkio g. 46. XVI-XIX a. gyv. namas, Chodkevičių rūmai. Detalūs architektūriniai tyrimai.VAA F2-484-42.
 • Bėčienė, I.; Zilinskas, R. 1995.Didžioji 19/2. Pastato architektūriniai tyrimai.PRI F5 B.6883.
 • Simonavičius, Ž. 1985.Gorkio g. 66, 68. Gyvenamieji namai. Architektūriniai tyrimai. II etapas (detalūs tyrimai).VAA F2-588-43.
 • Juknevičienė, G. 1978.Garelio 13. Ryšių ministerijos mokymo kombinato esamo stovio fiksacija, I eilės architektūriniai tyrimai.VAA F2 - 466-2.
 • Kazlauskienė, D. 2000.Dominikonų g. 14, bt. 2. Buto architektūriniai tyrimai.AA, VTP.
 • Jarmalavičienė, R. 1977.Garelio 16. Gyv. namo papildomi architektūriniai tyrimai.VAA F2-772-1.
 • Valeckas, R. 1987.Stiklių 4. Pastato I etapo architektūriniai tyrimai.VAA F2-881-101a.
 • Valeckas, R. 1992.Gaono 4. Pastato tyrimai statybos valymo darbų metu.VAA F2-881-233a.
 • Valeckas, R. 1995.Gaono 5. Architektūriniai tyrimai.PRI F5 B. 6905.
 • Kazlauskienė, D. 1995.Geležinkelio g. 39. Šv. Stepono bažnyčios architektūriniai tyrimai.PRI F5 B.6830.
 • Dagilis, S.; Urbonienė, E. 1975.Biržų 3. Gyv. namo architektūriniai tyrimai.VAA F2-552-1.
 • Gudynaitė, B., Zonnas, V. 1997.Karmelitų g. 3. I aukšto patalpos architektūriniai ir konstruktyviniai tiksliniai tyrimai.PRI 58-1562.
 • Gudynaitė, B. 1993.Ligoninės g. 5. Gatvės korpuso žvalgomieji architektūriniai tyrimai.PRI F2-882-87. AA.
 • Gudynaitė, B. 1980.Lydos g. 4/2. PPD architektūriniai tyrimai.VAA F2-922-2.
 • Širvinskienė, D. 1992.Šv. Jokūbo-Pilypo bažnyčios vienuolynas. Klebonijos architektūriniai tyrimai. I eilė.VAA F2-276-48.
 • Kasperavičienė, A. 1992. Eustacho Valavičiaus senasis dvaras Vilniuje. IšStraipsnių rinkinys "Nuo gotikos iki romantizmo".Vilnius: Academia.
 • Zilinskas, R. 1989.Bernardinių vienuolyno I eilės architektūriniai tyrimai.VAA F5-4993.
 • Zilinskas, R. 1992.Bernardinių vienuolyno II eilės architektūriniai tyrimai.VAA F2-656-34.
 • Račinskas, R. 1999.Šv. Mykolo g. 6-18. Buto architektūriniai tyrimai.PRI F5 B.7454.
 • Bučinskaitė, A. 1989.18 kvartalo architektūriniai tyrimai.VAA F2-304-10.
 • Valeckas, R.; Zilinskas, R. 1999.Pilies g. 22. Architektūros tyrimai.PRI.
 • Zilinskas, R. 2005.Pilies g. 22. Antro aukšto patalpų architektūros tyrimai.SMA.
 • Miknevičienė, G.; Ptašek, M. 1990.Dailininkų namo, vad. "Viktorijos" namu, AtV 29, I eilės architektūriniai tyrimai.VAA F2-788-13.
 • Kneižienė, V. 1996.Pylimo g. 7. Pastato architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.1612-5.
 • Račinskas, R.; Zilinskas, R. 1995.Pylimo g. 51/1. Pastato architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.58-1493.
 • Bėčienė, I.; Valainienė, R. 1989, 1991.Barboros Radvilaitės g. 6. Pastato architektūriniai tyrimai.VAA F2-1474-4, F2-1474-5.
 • Gudynaitė, B. 1985-1996.Rūdninkų g. 13. Gyvenamojo pastato architektūriniai tyrimai.VAA F2-882-10, F2-882-11.
 • Gudynaitė, B. 1990.Rūdninkų g. 11, 13. Gyvenamųjų pastatų papildomi architektūriniai tyrimai.VAA F2-882-83.
 • Gudynaitė, B. 1992.Rūdninkų g. 13. Pastato XVI a. architektūros paminklo AtV993 architektūrinių tyrimų ir restauravimo darbų priežiūros mokslinė ataskaita.VAA F5-6451, F5-6452, F5-6453.
 • Spudas, V.; Urbonienė, E. 1976.Rūdninkų g. 14. Gyv. namo architektūriniai tyrimai.VAA F5-1326.
 • Purlys, E. 1996.Sapiegų rūmai Vilniuje. Architektūriniai tyrimai. I tomas. II a. stilistinės kartogramos.PRI F2 B.1008-2.
 • Kuncaitienė, A.; Lipakovienė, S.; Švabauskienė, A. 1991.Skapo g. 13. Architektūriniai tyrimai.VAA F2-118-600.
 • Širvinskienė, D. 1990.Subačiaus g. 6. Gatvės fasado architektūriniai tyrimai.VAA F2-721-3.
 • Ptašek, M. 1986.Trakų g. 9. Pranciškonų vienuolynas. Architektūriniai tyrimai.VAA F2-204-36.
 • Kazlauskienė, D. 1996.Trakų g. 9. Švč. Mergelės Marijos (Pranciškonų) bažnyčia. Architektūriniai tyrimai. Gotikinis frontas.PRI F5 B.7078.
 • Kazlauskienė, D. 1999.Trakų g. 9. Švenčiausiosios Mergelės Marijos Pranciškonų bažnyčios šiaurinės sienos, presbiterijos, rytinio fasado, pagrindinio fasado architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.206-151.
 • Katilius, A.; Povilauskaitė, V. 1985.Gorkio g. 71. Švč. Trejybės moterų vienuolynas, gyv. namas. Architektūriniai tyrimai. II etapas.VAA F2-193-39.
 • Račinskas, R.; Valeckas, R.; Zilinskas, R. 1990.Aušros Vartų g. 3. Moterų vienuolyno šiaurinio korpuso architektūriniai tyrimai.VAA F2-193-63.
 • Purlys, E. 1969.Gorkio g. 84. Architektūrinių elementų tyrimai.VAA F5-267.
 • Širvinskienė, D. 1995.15 kvartalo papildomi tyrimai.PRI F2 B.1053-14.
 • Valeckas, R. 2005.Bokšto g. 6. Žvalgomieji architektūriniai tyrimai.SMA.
 • Zilinskas, R. 1988.Gorkio g. 29/2. Gyv. namo architektūriniai tyrimai.VAA F2-881-120a.
 • Jurevičienė, L.; Lipakovienė, S. 1988.Didžioji g. 13. Gyv. namas. Architektūriniai tyrimai iškėlus gyventojus.VAA F2 B.881-125a.
 • Purlys, E.; Račinskas, R. 1988.Pastatas Vilniuje, Didžioji g. 16. Architektūriniai tyrimai.VAA F5-4678.
 • Bėčienė, I.; Račinskas, R.; Valeckas. R.; Zilinskas, R. 1995.Didžioji g. 31. Vilniaus Rotušės žvalgomieji architektūriniai tyrimai. Rūsys, palėpė.PRI F2 B.719-2.
 • Bėčienė, I.; Račinskas, R.; Zilinskas, R. 1997.Didžioji g. 31. Vilniaus Rotušės tiksliniai polichrominiai ir architektūriniai tyrimai. I aukšto patalpos 117-119.PRI B.7145.
 • Kazlauskienė, D. 1998.Didžioji g. 33/2. Pastatas Vilniuje. Architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.1741-5.
 • Buivydas, R.; Račinskas, R.; Zilinskas, R. 1998.Didžioji g. 33/2. Pastatas Vilniuje. Architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.1741-7.
 • Garonaitė, T. 1992.Didžioji g. 40. Pastato architektūriniai tyrimai.VAA F2-851-40.
 • Jarmalavičienė, R.; Petravičiūtė, B. 1985.Garelio g. 6, K. Giedrio g. 11. Dominikonų vienuolynas: architektūriniai tyrimai. Planų stilistinės kartogramos.VAA F2-488-59.
 • Jarmalavičienė, R.; Petravičiūtė, B. 1985.Garelio g. 6, K. Giedrio g. 11. Dominikonų vienuolynas: architektūriniai tyrimai. Fasadų stilistinės kartogramos.VAA F2-488-60.
 • Bytautas, M. 1988.Čaikovskio g. 3/4. Detalūs architektūriniai tyrimai.VAA F2-1136-48.
 • Valeckas, R. 1990.Gaono g. 6. AtV79 Architektūriniai tyrimai 1989-90.VAA F 2-881-175a.
 • Valeckas, R. 1994.Gaono g. 7. Architektūriniai tyrimai statybų darbų metu.PRI F5 B.478-139, AA.
 • Valeckas, R., Zilinskas, R. 1995.Gaono g. 7. Pastato AtV80 "Stiklių" restoranas architektūriniai tyrimai.PRI F5 B.6906.
 • Purlys, E. 1971.Giedrio g. 6. Namo žvalgomieji tyrimai.VAA F2-73-17.
 • Kitkauskas, N. 1982.Gedimino a. Architektūriniai tyrimai Gedimino a. 1978 m. atkastų XIV a. mūro pastato liekanos.VAA F-5 3087.
 • Kitkauskas, N. 1994.Katedros a. Žemutinės pilies kunigaikščių rūmų teritorijos tyrimai. 1993 m. Tyrimų architektūrinės dalies ataskaita. T. IV.PRI F5 B.6777.
 • Buivydas, R.; Gudynaitė, B.; Zilinskas, R. 1999.Katedros a. Statinių liekanų architektūros tyrimai.PRI F5 B.7498.
 • Purlys, E. 2001.Katedros a. Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmai. XV-XIX a. pastatas pilies kalno papėdėje (buv. "Šliozbergo namas").PRI F5. B.7792.
 • Purlys, E. 2002.Katedros a. Vilniaus arkikatedros rytinis fasadas (jungtis tarp arkikatedros ir valdovų rūmų).PRI F5. B.7791.
 • Jarmalavičienė, R. 1980.Vito g. 3. Kurčiųjų draugijos kultūros namų detalūs tyrimai.VAA F5-2618.
 • Povilauskaitė, V. 1989.Pilies g. 6/2. Gyv. namo fasadų žvalgomieji architektūriniai tyrimai.VAA F2-1389-1.
 • Gudynaitė, B. 1995.Pilies g. 6/2. Pastato AtR 19 I aukšto bt. 1 patalpų prie Pilies g. ir rūsių architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.1389-8.
 • Gudynaitė, B. 1995.Pilies g. 6/2. Pastato AtR 19 I aukšto bt. 9 patalpų prie Pilies g. ir rūsių žvalgomieji architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.1389-7.
 • Širvinskienė, D. 1995.Pilies g. 9/14. Banko patalpų architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.58-1436.
 • Jarmalavičienė, R.; Urbonienė, E. 1976.Pilies g. 10. Gyv. namo architektūriniai tyrimai.VAA F5-1621.
 • Garonaitė, T.; Urbonienė, E. 1982.Pilies g. 14. XIV-XVI a. architektūros paminklo architektūriniai tyrimai.VAA F2-512-15.
 • Garonaitė, T. 1989.Pilies g. 18. Gyvenamojo namo I eilės architektūriniai tyrimai.VAA F5-4991.
 • Garonaitė, T. 1989.Pilies g. 20. Gyvenamojo namo I eilės architektūriniai tyrimai.VAA F5-5003.
 • Valeckas, R.; Zilinskas, R. 1994."Naručio" viešbutis. Architektūros tyrimai, daliniai apmatavimai, nuotraukos.PRI F2 B.58-1441.
 • Gudynaitė, B. 1997.Pilies g. 26. Papildomi kiemo fasadų ir dalies II-III aukštų (kiemo korpusuose) architektūriniai tyrimai.PRI F2 B.101-269.
 • Purlys, E.; Širvinskienė, D. 1991.Savičiaus g. 7. Išorės pirminiai architektūriniai tyrimai.VAA F2-881-212a.
 • Buivydas, R. 1994.Savičiaus g. 11. M. K. Čiurlionio muziejus. Architektūriniai ir konstruktyviniai tyrimai.PRI F2 B.851-53.
 • Firkovičius, L.; Katilius, A. 1982.Subačiaus g. 3, 5 (Gorkio g. 82). Architektūriniai tyrimai.VAA F2-465-37.
 • Urbonienė, E. 1982.Universiteto g. 3. Vilniaus universiteto Baltoji salė su bokštais. Architektūriniai tyrimai, I tomas.VAA F2-118-505.
 • Urbonienė, E.; Vanagaitė, Z. 1982.Universiteto g. 3. Vilniaus universiteto Baltoji salė su bokštais. Architektūriniai tyrimai, I tomas.VAA F2-118-506.
 • Urbonienė, E. 1982.Universiteto g. 3. Vilniaus universiteto Baltoji salė su bokštais. Architektūriniai tyrimai, II tomas.VAA F2-118-507.
 • Jarmalavičienė, R.; Urbonienė, E. 1975.Universiteto g. 4. Buv. Alumnato pietinio ir rytinio korpusų architektūriniai tyrimai.VAA F5-1309.
 • Laucius, G. 1980.Užupio g. 15. Buv. Baltramiejaus bažnyčios žvalgomieji architektūriniai tyrimai.VAA F2-1010-2.
 • Urbonienė, E. 1980-1981.L. Giros g. 39/Klaipėdos g. 6. Mokyklų kompleksas (mokytojų namai). Architektūriniai tyrimai.VAA F5 B-2675.
 • Širvinskienė, D. 1995.Vilniaus g. 47/18-1. I aukšto žvalgomieji architektūriniai tyrimai.PRI F5 B.6907.
 • Jarmalavičienė, R.; Spudas, V. 1979.Muziejaus g. 2. Dailės parodų rūmų PPD susipažinimas su objektu.VAA F5-2036.
 • Urbonienė, E. 1981.Muziejaus g. 12. Gyv. namas. PPD. Architektūriniai tyrimai.VAA F5-2724.
 • Povilauskaitė, V. 2000.Vokiečių g. 20. I aukšto patalpa. Architektūriniai tyrimai (žvalgomieji).PRI F2 B.417-18.
 • Bėčienė, I.; Gasparavičienė, S.; Zilinskas, R. 1997.Vokiečių g. 26. Pastatų žvalgomieji architektūros ir polichromijos tyrimai.PRI F5 B.7159.
 • Buivydas, R.; Kunigėlis, A.; Lasavickas, S. 1992.Žaliųjų ežerų g. Vyskupo K. Bžostovskio buv. rūmų pamatų liekanos. 1989-1990 m. architektūrinių-archeologinių tyrimų ataskaita.VAA F5-6171.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2008-32-125-137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.