Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 32 | 4 | 258-268

Article title

Kraštovaizdžio, Kaip Rekreacinės Aplinkos, Prieinamumo Reglamentavimo Lietuvoje Ir Užsienio Valstybėse Analizė

Content

Title variants

EN
Analysis of Access to Countryside Regulations in Lithuania and Foreign Countries

Languages of publication

Abstracts

LT
Straipsnyje nagrinėjamos visuomenės teisės laisvai judėti ir užsiimti rekreacine veikla atvirame, neužstatytame kraštovaizdyje Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Šiuo metu Lietuvoje tokios universalios teisės, įtvirtintos įstatymuose, nėra, nors kartu nėra ir giežtų draudimų būti ir judėti atvirame kraštovaizdyje. Tačiau žemės, miškų ir vandenų ūkio žemių privatizavimas ir savininkų noras kuo labiau apriboti savo žemes vis labiau mažina visuomenės teises į Lietuvos kraštovaizdį. Straipsnyje apibendrinama šiuo metu galiojanti teisinė bazė, reglamentuojanti Lietuvos visuomenės teises į atvirą kraštovaizdį. Pateikiama užsienio valstybių patirtis šioje srityje. Tai skandinaviškas ir škotiškas modelis, kur galioja universali prieigos teisė. Palyginimui kaip kontrastas pateikiamas Anglijos ir Velso modelis, kur visuomenės teisės į atvirą kraštovaizdį labai ribotos. Apibendrinus esamą situaciją Lietuvoje ir užsienio patirtį, straipsnyje siūloma ir Lietuvoje įstatymu užtikrinti visuomenei kraštovaizdžio prieinamumą.
EN
Public rights of access to engage in recreational activities in open non-urbanized countryside in Lithuania, Scandinavia and UK are analysed in this paper. Currently there is no universal public right of access in Lithuania. On the other hand, there is no strict prohibition to walk or stay in open countryside as well. But public rights of access to the Lithuanian countryside are more and more undermined as privatization of land, forests and water is going on and land owners try to fence their properties.The present Lithuanian legal basis that regulates public access to countryside is evaluated. Foreign experience in this field is reviewed. Scandinavian countries and Scotland adopted universal everyman's right. On the other side, public rights are very limited in England and Whales. Summarizing these different approaches and current situation in Lithuania proposals on implementing the public right of access in the Lithuanian legislature are presented.

Publisher

Year

Volume

32

Issue

4

Pages

258-268

Physical description

Contributors

 • KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva

References

 • Access to coast and forrest[interaktyvus]. 2008. Visit Denmark [žiūrėta 2008 08 20]. Prieiga per internetą:http://www.visitdenmark.com
 • Act No. 82 of 24 November 2000 relating to river systems and groundwater (Water Resources Act)[interaktyvus]. 2000. Ministry of Petroleum and Energy [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.regjeringen.no
 • Act of 14 June 1985 No. 77 the Planning and Building Act[interaktyvus]. 1985. The Ministry of the Environment and the Ministry of Local Government and Regional Development [žiūrėta 2008 08 25]. Prieiga per internetą:http://www.regjeringen.no
 • Act of 19 June 1970 No.63 relating to nature conservation[interaktyvus]. 1970. The Ministry of the Environment [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.regjeringen.no
 • Act of 28 June 1957 No.16 relating to outdoor recreation[interaktyvus]. 1957. The Ministry of the Environment [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.regjeringen.no
 • Allemansret / Allemansrätt ("Everyman's right")[interaktyvus]. 2008. The Scandinavia Files [žiūrėta 2008 08 20]. Prieiga per internetą:http://www.pinetreedevelopment.net/scandinavia/allemansratt.php
 • Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979[interaktyvus]. 1979. Ministry of Justice, the UK Statute Law Database [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.statutelaw.gov.uk
 • Basics of footpath law[interaktyvus]. 2008. Rambler's Asocciation [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.ramblers.org.uk
 • Camping for the Quiet Forest Hiker[interaktyvus]. 2008. Danish Ministry of the Environment Denmark [žiūrėta 2008 08 20]. Prieiga per internetą:http://www.mim.dk
 • Common Land. Facts and figures[interaktyvus]. 2008. Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.defra.gov.uk
 • Countryside and Rights of Way Act 2000[interaktyvus]. 2000. Ministry of Justice, the UK Statute Law Database [žiūrėta 2008 08 25]. Prieiga per internetą:http://www.statutelaw.gov.uk
 • Draft Marine Bill[interaktyvus]. 2008. HM Government [žiūrėta 2008 08 25]. Prieiga per internetą:http://www.defra.gov.uk
 • Dringelis, L. 2001. Teisiniai ir norminiai dokumentai, reguliuojantys miesto želdynų sistemos planavimą,Urbanistika ir architektūraXXV(2): 63-70.
 • Dringelis, L. 2003. Žemės privatizavimas ir miestų viešojo naudojimo zonų urbanistinis formavimas,Urbanistika ir architektūraXXVII(4): 163-169.
 • Explanatory Notes to Commons Act 2006[interaktyvus]. 2006. Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.opsi.gov.uk
 • Explanatory Notes to Countryside And Rights Of Way Act 2000[interaktyvus]. 2000. Office of Public Sector Information [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.opsi.gov.uk
 • Freedom to roam[interaktyvus]. 2008. Wikipedia [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://en.wikipedia.org
 • Grecevičius, P. 1998. Architektūrinio švietimo ir rekreacinės architektūros specialistų rengimo galimybių bei tikslingumo Lietuvos Vakarų regione analizė,Urbanistika ir architektūraXXIV(3): 127-128.
 • Grecevičius, P.; Marčius, R. 2006. Rekreacinio kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimo strategijos aspektai stiprinant Lietuvos kultūrinį identitetą Baltijos šalių kontekste,Urbanistika ir architektūraXXX(2): 87-97.
 • Highways Act 1980[interaktyvus]. 1980. Ministry of Justice, the UK Statute Law Database [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.statutelaw.gov.uk
 • Jakovlevas-Mateckis, K. 2006. Miesto želdynų problemos ir jų socialinė paskirtis,Urbanistika ir architektūraXXX(1): 3-14.
 • Land Reform (Scotland) Act 2003[interaktyvus]. 2003. Office of Public Sector Informatikon [žiūrėta 2008 08 25]. Prieiga per internetą:http://www.opsi.gov.uk
 • Law of Property Act 1925[interaktyvus]. 1925. Ministry of Justine, the UK Statute Law Database [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.statutelaw.gov.uk
 • LR Baudžiamasis kodeksas,Valstybės žinios89-2741, 2000 10 25.
 • Mačerinskienė, A. 2001. Turizmo traukos potencialo analizė Lietuvoje naudojant GIS,Urbanistika ir architektūraXXV(1): 27-33.
 • Miškų įstatymas,Valstybės žinios35-1161, 2001 04 25.
 • Outdoor recreation[interaktyvus]. 2008. Iceland today: Iceland travel informatikon [žiūrėta 2008 08 20]. Prieiga per internetą:http://www.icelandtoday.is
 • Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai,Valstybės žinios18-554, 2004 02 03.
 • Scottish Outdoor Access Code[interaktyvus]. 2008. Outdoor Access Scotland Website [žiūrėta 2008-08-27]. Prieiga per internetą:http://www.outdooraccess-scotland.com
 • Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos,Valstybės žinios22-652, 1992 08 10.
 • Stauskas, V. 2006. Miestų žaliosios erdvės socialinių ir ekonominių interesų balanso aspektu,Urbanistika ir architektūraXXX(1): 15-18.
 • Swedish Environmental Code[interaktyvus]. 1998. Government offices of Sweden [žiūrėta 2008-09-02]. Prieiga per internetą:http://www.sweden.gov.se
 • T-1048 National Policy Guidelines for planning in coastal and marine areas in the Oslofjord region[interaktyvus]. 1993. The Ministry of the Environment [žiūrėta 2008 08 25]. Prieiga per internetą:http://www.regjeringen.no
 • The Fire and Rescue Services Act 559/1975 (Lag om brand- och räddningsväsendet)[interaktyvus]. 1975. Finlex [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.finlex.fi
 • The Nature Conservation Act 1096/1996[interaktyvus]. 1996. Ministry of the Environment [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.finlex.fi
 • The Water Act[interaktyvus]. 1961. Ministry of the Environment [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.finlex.fi/
 • The Water Traffic Act 463/1996 (Sjötrafiklag 20.6.1996/463)[interaktyvus]. 1996. Finlex [žiūrėta 2008-08-19]. Prieiga per internetą:http://www.finlex.fi
 • Turizmo įstatymas,Valstybės žinios123-5507, 2002 12 24.
 • Tutlytė, J. 2000. Rekreacinės architektūros vertinimo kriterijai,Urbanistika ir architektūraXXIV(4): 176-182.
 • What are Public Rights of Way[interaktyvus]. 2008. Natural England [žiūrėta 2008 08 26]. Prieiga per internetą:http://www.countryside.gov.uk
 • What is the Right of Public Access?[interaktyvus]. 2007. Swedish environmental protection agency [žiūrėta 2008 08 19]. Prieiga per internetą:http://www.naturvardsverket.se
 • What makes Nordic countries a unity?[interaktyvus]. 2008. FAQ Archives [žiūrėta 2008 08 20]. Prieiga per internetą:http://www.faqs.org
 • Žemės įstatymas,Valstybės žinios28-868, 2004 02 21.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2008-32-258-268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.