Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 32 | 2 | 71-85

Article title

Uostamiesčio Vizualinio Įvaizdžio Formavimo Galimybės IR Problemos: Aukštybinių Pastatų Specialiojo Plano Rengimas - Esama Situacija IR Koncepcija

Content

Title variants

EN
Possibilities and Problems in the Formation of Seaport Visual Image: Special Plan of High-Rise Buildings for Klaipėda - Current Situation and Conception

Languages of publication

Abstracts

LT
Straipsnis skirtas aukštybinės statybos plėtros klausimui ir su tuo susijusioms šiandieninėms miesto plėtros vizijos formavimo problemoms Lietuvoje. Nagrinėjamos Klaipėdos miesto vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos rengiant Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą (SP). Šio plano metodikai aptarti autorė numatė parengti du straipsnius. Šiame, pirmajame, liečiamos dvi plano rengimo stadijos. Pirmoji - tai esama Klaipėdos miesto būklė, galimybės miesto morfostruktūroje rastis aukštybiniams pastatams; jos aptarimas apima 7 aspektus - miesto teritorijos pagal investicines plėtros galimybes vertinimą; miesto struktūros istorinę raidą; saugomų teritorijų vertybinę hierarchiją; dokumentų sprendinių, turinčių įtakos miestovaizdžių formavimui, analizę; vizualinių ypatumų vertinimą; miesto vizualinio identiteto zonų nustatymą ir svarbiausių masinės apžvalgos taškų bei iš jų matomo vaizdo išklotinių tyrimą ir nustatymą. Antroji plano rengimo stadija - tai aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcijos paieškos miesto mastu, centrinės dalies mastu ir senamiesčio mastu.
EN
The paper deals with issues of high-rise building development and contemporary problems related to the formation of city development vision in Lithuania. The analysis focuses on the possibilities and problems arising in the process of developing the Special Plan of high-rise building arrangement in Klaipėda in the formation of the visual image of the city. The methodology of this Plan is discussed by the author in two papers. The present paper is the first one and analyses two stages of the plan development. The first stage is the analysis of the current situation in Klaipėda and possibilities to introduce high-rise buildings into the city morphostructure. This stage comprises 7 aspects: evaluation of the territory development from the point of view of investment possibilities; historical development of the city structure; hierarchy of values of preserved territories; analysis of the territory planning documents regulating townscape formation; evaluation of visual peculiarities; definition of visual identity zones, analysis and evaluation of important mass view points as well as evolvents of views seen from them. The second stage of developing the Special Plan constitutes efforts to define the conception of high-rise buildings arrangement on a city scale, central part scale and old-town scale.

Publisher

Year

Volume

32

Issue

2

Pages

71-85

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, LT-01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Alistratovaitė, I. 2004.Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu): daktaro disertacija (humanitariniai mokslai, menotyra). Vilnius. 242 p.
 • Alistratovaitė, I. 2006. Miesto vizualinio įvaizdžio plėtra ir apsauga globalizacijos sąlygomis,Kultūrologija.Vilnius: 284-307.
 • Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklės. LR 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246,Valstybės žinios79.
 • Cambridge Green Belt Study. Final report.2002. Prieiga per internetąhttp://www.scambs.gov.uk/Environment/Planning/DistrictPlanning/LocalDevelopmentFramework/Archive/GreenBelt.htm
 • Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema - specialusis planas (patvirtinta 2007 m. birželio 28 d. Nr. T2-201. Klaipėda). Temos vadovas A. Vyšniūnas, kiti autoriai - I. Alistratovaitė, Z. J. Daunora, A. Vyšniūnas.
 • Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminarūs sprendiniai 2004 m. birželio 3d. Nr. 1-232.
 • Klaipėdos senamiesčio regeneracijos projektas. Detalus išplanavimas. Senamiesčio siluetas ir išklotinės, proj. autoriai N. Zubovienė ir V. Zubovas. 1973-1975. Klaipėdos m. savivaldybės Paminklotvarkos skyriaus archyvas.
 • Klaipėdos senamiesčio regeneracijos projektas. Teritorija tarp Danės upės, Pilies g-vės, laivų statyklos "Baltija" ir Kuršių marių. Teritorijos urbanistiniai tyrimai ir regeneravimo pasiūlymai. 41-5100-02-PD.10-1; obj. moksl. vadovas V. Šliogeris. 1993. Klaipėdos m. savivaldybės Paminklotvarkos skyriaus archyvas.
 • Klaipėdos senamiestis. Teritorija tarp Danės upės, Kuršių marių, jūrų prekybos uosto ir Uosto gatvės. Urbanistiniai tyrimai ir regeneravimo pasiūlymai, obj. moksl. vadovas V. Šliogeris. 1993. Klaipėdos m. savivaldybės Paminklotvarkos skyriaus archyvas.
 • Klaipėdos senamiestis. Teritorija tarp Danės upės, uosto, sankryžos, N. Uosto, Dariaus ir Girėno, J. Janonio ir H. Manto gatvių. Urbanistiniai tyrimai ir regeneravimo pasiūlymai; proj. autorius L. Šliogerienė. 1994. Klaipėdos m. savivaldybės Paminklotvarkos skyriaus archyvas.
 • Kurnitzky, H. 2004.Necivilizuota civilizacija.Vilnius: Dialogo kultūros institutas. 232 p.
 • Lynch, K. 1981. Access, inA Theory of Good City Form.MIT Press, Cambridge: 193-222.
 • Miškinis, A. 1979. Klaipėdos genezė ir urbanistinė raida iki XVII a. pabaigos, išArchitektūros paminklai V.Vilnius: Mokslas: 19-36.
 • Miškinis, A., Bučas, J. 1995. Urbanistikos paveldo saugotinos teritorijos Klaipėdos miesto 1945 metų administracinėse ribose. Konsultantas: J. Tatoris. Kaunas, IĮ "Kraštotvarka".
 • Salingaros, N. A. 2005.Principles of Urban Structure. The Netherlands.Amsterdam: Techne Press. 252 p.
 • Tatoris, J. 1994.Senoji Klaipėda (urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų).Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 • Tradition and Innovation. Collected papers of Habitat and the high-rise. 1996. CTBIH, Bethlehem.
 • Vilniaus miesto aukštybinių pastatų plėtros apribojimų schema
 • Vilniaus miesto prieigų urbanistinio formavimo ("miesto vartų") studijos įvaizdžio mazgų ir trasų parinkimo metodika. Archit. A. Vyšniūnas, Z. J. Daunora, S. Rimkevičius. 2003. VGTU UK mokslinio darbo ataskaita.
 • Vyšniūnas, A. 2006. Klaipėdos miesto siluetas - urbolingvistinis tekstas rašomas aukštybiniais pastatais. Ar bus sekanti "raidė"?Nauja statyba4.
 • Vroom, M. J. 2006.Lexicon of garden and landscape architecture.Switzerland: Birkhäuser. 352 p.
 • Zembrickis, J. 2002.Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija I.Klaipėda: Libra Memelensis. 272 p.
 • Zembrickis, J. 2004.Klaipėda XIX amžiuje. Klaipėdos istorija II.Klaipėda: Libra Memelensis. 208 p.
 • Žulkus, V. 1982. Klaipėdos kultūriniai sluoksniai, išArchitektūros paminklai VII.Vilnius: Mokslas: 6-22.
 • Žulkus, V. 1991.Klaipėdos senojo miesto raidos modelis.PRPI: Spauda. 86 p.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2008-32-71-85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.