Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 33 | 4 | 195-210

Article title

Besiformuojančio Vilniaus moderniojo centro urbanistinis modelis

Authors

Content

Title variants

EN
Urban Model of Developing Vilnius Modern Centre

Languages of publication

Abstracts

LT
Vilniaus identiteto tęstinumui bei tolimesniam kokybiško sostinės įvaizdžio formavimui didelę svarbą turi šiuo metu stichiškai besivystančio Neries dešiniojo kranto ir "architektūrinės kalvos" tolimesnės raidos urbanistiniai principai. Nereguliuojamos plėtros toleravimas darytų didžiausią neigiamą poveikį miesto identitetui, kraštovaizdžiui, kultūros paveldui, materialiam turtui ir šių veiksnių tarpusavio sąveikai. Todėl būtina nusistatyti aiškius metodinius moderniojo centro plėtros principus, kurie apibrėžtų vientisą urbanistinį centro įvaizdį, užtikrintų planuojamos teritorijos polifunkciškumą visuomeninių interesų atžvilgiu. Taptų aiškios investicinės erdvės galimybės, reglamentuotos sąlygos kultūriniam ir gamtiniam savitumui saugoti, ryškinti ir racionaliai naudoti, atsirastų objektyvios galimybės planuojamos teritorijos plėtrai valdyti ir svarbiausiems reglamentams nustatyti.
EN
Urban development principles of the "urban hill" on the right bank of the Neris river, which now is developing rather chaotically, have major importance for further formation of Vilnius urban identity and for formation of qualitative image of the capital. Toleration of further unregulated development would have a huge negative influence on urban identity, landscape, cultural heritage, real estate, and on interaction of these subjects. Therefore, it is necessary to define clear development principles of the modern centre in order to describe its complete urbanistic image and secure multifunctionality for public needs. This will make the area clear for investment, create conditions for preservation, accentuation and rational use of cultural and natural heritage. It will create objective possibilities for development management and establishment of regulation principles for the analysed area.

Publisher

Year

Volume

33

Issue

4

Pages

195-210

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, LT-01332 Vilnius, Lietuva

References

 • Daujotaitė, I. M.; Laukaitytė-Malžinskienė, G. I. 2003. Vilniaus miesto centro urbanistinei kompozicijai turintys įtakos Neries slėnio gamtinės morfostruktūros ypatumai,Urbanistika ir architektūraXXVII (4): 156-159.
 • Daunora, Z. 2003. Vilniaus miesto centrinės dalies vizualinio identiteto apsaugos prioritetai,Urbanistika ir architektūraXXVII (1): 22.
 • Daunora, Z.; Kirvaitienė, S.; Vyšniūnas, A. 2004.Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai. Vilnius: Technika.
 • Daunora, Z. 2005. Kultūriniai ir struktūriniai miestų plėtros uždaviniai valstybės normatyviniuose dokumentuose,Urbanistika ir architektūraXXIX (4): 164-173.
 • Drėma, V. 1991.Dingęs Vilnius.Vilnius: Vaga.
 • Mikučianis, V. 2001.Norėjau dirbti Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 101 p.
 • Racevičienė, A.; Baliulytė, I. 2008.Teritorijos tarp Kalvarijų, Ukmergės, Geležinio Vilko gatvių, Neries upės istorinės raidos analizės ir vertinimo duomenų bazė.SĮ "Vilniaus planas" archyvas.
 • Rodgers, R.; Power, A. 2004.Mažos valstybės miestai.Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
 • Šnipiškių rajono plėtojimas. Teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Neries upės raidos programa. Moderni miesto centro dalis dešiniajame Neries krante. 2005. SĮ "Vilniaus planas". SĮ "Vilniaus planas" archyvas.
 • Tinklinė-taškinė sistema.2007. UAB "Senojo miesto architektai", SĮ "Vilniaus planas" archyvas.
 • Vilniaus kultūrinių urbanistinių draustinių komplekso zonavimas. Preliminarūs užstatymo reglamentai.2006. SĮ "Vilniaus planas", SĮ "Vilniaus planas" archyvas.Vilniaus miesto centrinės dalies pastatų aukštingumo reglamentas.2004. SĮ "Vilniaus planas", VGTU Urbanistikos katedra, SĮ "Vilniaus planas" archyvas.
 • Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų. 2007. SĮ "Vilniaus planas", SĮ "Vilniaus planas" archyvas.
 • Vyšniūnas, A. 2003. Aukštybinių pastatų išdėstymo reglamentavimo Vilniaus miesto centriniame rajone metodiniai principai,Urbanistika ir architektūraXXVII (4): 37-139.
 • Педдеб U. С. 1975. Apxumekmypa u mexhuka. Mockba: 37 c.
 • Пинк К. 1984. Оδpa. Mockba: Ctpoйндат.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2009-33-195-210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.