Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 33 | 2 | 92-99

Article title

Istoriniai priemiesčiai senamiesčių struktūroje

Content

Title variants

EN
Historic Suburbs in the Structure of Old Towns

Languages of publication

Abstracts

LT
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos saugomų Lietuvos senamiesčių ribos yra juridinės, o ne struktūrinės - tai sukelia nemažai problemų realizuojant šių teritorijų apsaugą. Apibrėžiamos sąvokos:istorinis miestas, senamiestis, istorinis miesto branduolys, istorinis priemiestis.Apibendrintai aptariami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Kėdainių istorinių priemiesčių, esančių senamiesčiuose, urbanistiniai ypatumai - plano, užstatymo ir tūrinės erdvinės kompozicijos savitumai. Iliustracijose grafiškai išskiriamos senamiesčių sudėtinės dalys - istorinis miesto branduolys ir istoriniai priemiesčiai.
EN
Attention is drawn to the fact that the borders of majority of protected old towns in Lithuania are juridical rather than structural. This complicates protection of these territories. The following concepts are defined: historic town, old town, historic kernel of town, historic suburb. Urban characteristics (plan, buildup, size-and-space composition) of the historic suburbs of Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Kėdainiai that are within the borders of the old towns are described in a summarized way. The components of the old towns (historic town's kernel and historic suburbs) are distinguished in the illustrating material.

Publisher

Year

Volume

33

Issue

2

Pages

92-99

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/ Trakų g. 1, LT-01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Benevolo, L. 1998.Europos miesto istorija.Vilnius: Baltos lankos, 1998.
 • Daunora, Z. J. 2004. Istorinių miestų vizualinio įvaizdžio plėtojimo klausimu,Urbanistika ir architektūra XXVIII(4): 145-150.
 • Dijokienė, D. 2006a. Vilniaus istorinių priemiesčių genezės, raidos ir vertybių ypatumai,Urbanistika ir architektūra XXX(92): 78-86.
 • Dijokienė, D. 2006b. Lietuvos miestų istorinių priemiesčių genezės, raidos ir vertybių ypatumai (Kaunas, Klaipėda, Kėdainiai),Urbanistika ir architektūra XXX(4): 192-203.
 • Dijokienė, D. 2007. The impact of historic suburbs on the structural development of cities (based on examples of European cities),Urban heritage: research, interpretation, education, 141-145.
 • Jurevičienė, J. 2005.Vilniaus istoriniai priemiesčiai: autentiškumo aspektas:daktaro disertacija. Vilnius, VGTU. 118 p.
 • Kostof, S. 2004.The City Assembled. The Elements of Urban Form through History. London: Thames & Hudson. 320 p.
 • Miškinis, A. 2005.Lietuvos urbanistikos paveldas: vertybių îteisinimas, apsauga, tvarkymas (1967-1993). Dokumentų rinkinys.Vilnius: Savastis.
 • Racevičienė, A. A. 2006. Mediniai gyvenamieji namai Vilniuje,Archiforma1(33): 90-95.
 • Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas[interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 2008 m. liepos 30 d.]. Prieiga per internetą:http://www.heritage.lt/vln_regl/index.htm
 • Vyšniūnas, A. 2006. Vilniaus miestas - tarp metaforos ir pragmatikos,Urbanistika ir architektūra XXX(4): 159-176.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-1392-1630-2009-33-92-99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.