Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1 | 2 | 113-123

Article title

What Comes After the Nation? Possible Scenarios of Postnationalism in Central Eastern Europe (The Case of Lithuania)

Content

Title variants

LT
Kas Seka Po Tautos? Galimi Postnacionalizmo Scenarijai Vidurio Rytų Europoje (Lietuvos Atvejis)

Languages of publication

Abstracts

EN
The article analyses possible transformations of nationalism in contemporary Lithuania. The author argues that two forces influence the national identity. On the one hand, local identities have been strengthening. Currently, an attempt to revive / create a Samogitian identity based on certain political goals is rather visible in Lithuania. On the other hand, an opposite process can also be observed: it is a wish to revive a region corresponding to the boundaries of the Grand Duchy of Lithuania. The article concludes that due to globalization processes national identity receives pressure both from the "above" and "below", i.e. alternative identity models are being offered in relation to either local identities or regional identities covering several states.
LT
Apmąstomos galimos nacionalizmo transformacijos šiuolaikinėje Lietuvoje. Teigiama, kad Lietuvos tautinei tapatybei didžiausią įtaką turi du veiksniai. Viena vertus, vis stiprėjant vietinėms tapatybėms, pastebimos pastangos atkurti arba sukurti žemaičių tapatybę, kuri turėtų tvirtą politinį pagrindą. Kita vertus, pastebimas ir priešingas procesas: siekiama atkurti tą regioną, kuris atitiktų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ribas. Galiausiai straipsnio autorius prieina prie išvados, kad dėl tam tikrų globalizacijos procesų įtakos tautinė tapatybė patiria "spaudimą" tiek iš "viršaus", tiek ir iš "apačios", t. y. alternatyvūs jos tapatybės modeliai neišvengiamai susiejami arba su vietinėmis, arba su regioninėmis tapatybėmis, dėl to nunyksta joms būdingi saviti bruožai.

Publisher

Year

Volume

1

Issue

2

Pages

113-123

Physical description

Contributors

 • Department of Lithuanian Cultural Identity, Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, Lithuania

References

 • Beresnevičius, G. 2002.Ant laiko ašmenų.Vilnius: Aidai.
 • Beresnevičius, G. 2003.Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys.Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
 • Candau, J. 1996.Anthropologie de la memoire.Paris: Presses Universitaires de France.
 • Le Goff, J. 1988.Histoire et memoire.Paris: Seuil.
 • Nora, P. 1984. "Entre Memoire et Histoire", inLes lieux de memoire. I. La Republique.Paris: Gallimard.
 • Neumann, I. 1998.Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation.Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Smith, A. D. 1986.The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell.
 • Smith, A. D. 1995.Nations and Nationalism in Global Era.London: Polity Press.
 • Šutinienė, I. 1997. "Tautos istorijos mitai Lietuvos gyventojų sąmonėje", inIstorinė sąmonė ir istorijos didaktika.Vilnius: Solertija.
 • Wolff, L. 1994.Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on The Mind of Enlightenment.Stanford, California: Stanford University Press.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-2029-0187-2008-1-113-123
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.