Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1 | 2 | 160-171

Article title

The Cultural-Historical Memory of the Grand Duchy of Lithuania as an Expression of National Identity and as a Cultural Capital Facilitating Integration into the European Union

Content

Title variants

LT
LDK Kultūrinė Istorinė Atmintis Kaip Tautinio Tapatumo Išraiška IR Kultūrinis Kapitalas, Integruojantis į Europos Sąjungą

Languages of publication

Abstracts

EN
The object of the article is the duality of the cultural-historical memory of the Grand Duchy of Lithuania between the worlds of the Latin West and the Byzantine Slavic East, strongly affected the historical memory and mentality of the Lithuanian nation and shaped many of the forms of cultural and national self-identification, forms which are historically changing and characteristic for a border culture. After concisely discussing various aspects of the cultural history of the GDL, that have strongly affected Lithuanian historical memory, it is possible to state that homogeneity was alien for Lithuanian culture, which had insinuated itself between the Latin West and the Byzantine East and which, from the first century of the appearance of the state, was distinguished by a heterogeneous cultural orientation with diverse directions.
LT
Straipsnyje analizuojama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinė istorinė atmintis kaip ypač svarbus veiksnys, veikiantis lietuvių mentalitetą ir tautinio tapatumo sampratą, integruojantis į Europos Sąjungą. Straipsnio autorius parodo, kad įvairių geopolitinių galios centrų poveikis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumui paliko pėdsakus lietuvių tautos mentaliteto formavimuisi istorinėje atmintyje. Ne visada aiškiai fiksuojama ankstesnė lotyniškosios Vakarų ir stačiatikiškosios Rusios civilizacijų nesantaikos linija, Lietuvos valdovams priėmus krikščionybę, persikėlė į jos teritoriją, kuri reiškėsi kaip latentine forma gyvuojantis šalies politinį gyvenimą ir gyventojų mentalitetą, jų kultūrines orientacijas destabilizuojantis veiksnys. Šis skilimas per visą LDK gyvavimo laiką taip ir nebuvo įveiktas ir išliko lietuvių mentalitete, veikdamas net dabartines jų kultūrines orientacijas.

Publisher

Year

Volume

1

Issue

2

Pages

160-171

Physical description

Contributors

 • Department of the Comparativistic Studies of Culture, Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, Lithuania

References

 • Andrijauskas, A. 2006. "LDK europėjimo tendencijos ir kultūrinio tapatumo paieškos tarp Rytų ir Vakarų", inLietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai.Vilnius: Kultūros, meno ir filosofijos instituto leidykla, 18-48.
 • Brague, R. 1992.Europe, la voie romaine.Paris: Gallimard.
 • Braudel, F. 1986.L'identité de la France: Espace et histoire, vol. 1. Paris: Arthaud / Flammarion.
 • Bumblauskas, A. 2005.Senosios Lietuvos istorija 1009-1795.Vilnius: R. Paknio leidykla.
 • Chaunu, P. 1984.La Civilisation de L'Europe classique.Paris: Gallimard.
 • Coussat, P. 1989.De l'identite culturelle. Mythe ou realité.Paris: Desclée de Brouwer.
 • Delanty, G. 2002.Europos išradimas. Idėja, tapatumas, realybė.Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
 • Gudavičius, E. 1999.Lietuvos istorija, t. 1. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
 • Jakubowski, J. 1912.Studya nad stosunkami narodowosciovemi na Litwie przed Unia Lubelska.Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 • Le Goff, J. 1988.Histoire et mémoire.Paris: Gallimard.
 • Le Roy Ladurie, E. 1978.Le territoire de l'historien.Paris: Gallimard.
 • Lowmianski, H. 1999.Polityka Jagiellonow.Poznan: Wiktoryn.
 • Mindaugo knyga.Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių.2005. Vilnius: LII leidykla.
 • Rowell, S. C. 2000.Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vidurio Europoje, 1295-1345.Vilnius: Baltos lankos.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-2029-0187-2008-1-160-171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.