Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1 | 1 | 75-87

Article title

Ethnic Identity in Contemporary Research Perspectives: Various Ways to Read a Society

Content

Title variants

LT
Etninis Tapatumas Šiuolaikinių Tyrinėjimų Perspektyvoje: Įvairūs Būdai Aiškinti Visuomenę

Languages of publication

Abstracts

EN
Nationality, ethnicity, ethnic minorities, ethnic identity, borderland, etc. — all these concepts have been essential in a long tradition of research concerning sociology of nation or sociology of borderland. However, none of them is understood in one definite way — it is, partly, the result of different kinds of experience on particular continents or in different periods in history, but it also results from the fact that sociology itself has not worked out one paradigm. The aim of this paper is to present certain problems that the researcher might be coping with as well as show new certain theoretical possibilities.
LT
Nacionalumas, etniškumas, etninės mažumos, pasienio ruožai — visos šios sąvokos yra esmingai svarbios giliai sociologinių tyrinėjimų tradicijai ir pasienio ruožų sociologijai. Nepaisant to, vargu ar bent vieną iš jų būtų paprasta aiškiai apibrėžti. Iš dalies taip yra dėl neredukuojamos viena į kitą skirtinguose kontinentuose ir skirtingomis istorinėmis epochomis atsirandančių patirčių įvairovės, iš dalies dėl to, kad pati sociologija nepateikia bent vienos konkrečios paradigmos. Šiame straipsnyje siekiama pristatyti pagrindines šiuolaikiniams tyrinėtojams kylančias problemas ir aptarti naujas teorines galimybes.

Publisher

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

75-87

Physical description

Contributors

 • Institute of Sociology, University of Białyst, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, Poland

References

 • Babiński, G. 1998a. "Etniczność", inEncyklopedia Socjologiczna, t. 1, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 19-195.
 • Babiński, G. 1998b.Metodologiczne problemy badań etnicznych.Kraków: Nomos.
 • Babiński, G. 1995. "Nacjonalizm czy racjonalizm? Ruchy etnoregionalne w Europie", inEuropa państw — Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, ed. W. Miodunka, G. Babiński. Kraków: Nomos, 47-76.
 • Baer, M. 2004. "Najzdrowszy ze sceptycyzmów? Koncepcje płci i seksualności w antropologii społeczno-kulturowej", inGender. Konteksty, ed. M. Radkiewicz. Kraków: RABID, 11-26.
 • Bauman, Z. 1995.Wolność.Warszawa: Fundacja St. Batorego.
 • Bauman, Z. 2004. "O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie", inDylematy wielokulturowość, ed. W. Kalega. Kraków: Universitas, 13-40.
 • Bourdieu, P.; Wacquant, L. J. D. 2001.Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Callender, Ch.; Kochems, L. M. 1983. "The North American Bardach",Current Anthropology24(4): 443-470.
 • Drury, B. 1994. "Ethnic Mobilization: Some Theoretical Considerations", inEthnic Mobilisation in a Multi-Cultural Europe, ed. J. Rex, B. Drury. Hampshire: Avebury, 13-22.
 • Giddens, A. 2001.Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności.Warszawa: PWN.
 • Halberstam, J. 1998.Female Masculinity.London: Duke University Press.
 • Holy, L. 1992. "Kulturowe tworzenie tożsamości etnicznej", inSytuacja mniejszościowa i tożsamość, ed. Z. Mach, A. K. Paluch. Kraków: Zeszyty Naukowe UJ MXXIX.
 • Isajiw, W. 1974. "Definitions of Ethinicity",Ethinicity1: 111-124.
 • Jenkins, R. 1998.Rethinking Ethnicity.London: Thousand Oaks; California: Sage.
 • Kalega, W. 2004. "Wstęp", inDylematy wielokulturowości, ed. W. Kalega. Kraków: Universitas, 5-9.
 • Kaufmann, J. C. 2004.Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu.Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Kivisto, P. 1997. "Multikulturalizm as a Factor Shaping and Postmodernisty in the Ligot of Globalization", inDylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, ed. J. Mucha, W. Olszewski. Toruń: UMK, 103-119.
 • Krajewski, M. 1997. "Konsumpcja i współczesność. O pewniej perspektywie rozumienia świata społecznego", inKultura i Społeczeństwo3: 3-24.
 • Łodziński, S. 2000. "Etniczność, obywatelstwo i wielokulturowość w procesach globalizacji", inKultury pozaeuropejskie i globalizacja, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 48-72.
 • Machaj, I. 2005.Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski.Warszawa: Scholar.
 • Manterys, A. 2000.Klasyczna idea definicji sytuacji.Warszawa: UW.
 • Manterys, A. 1997.Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych.Warszawa: PWN.
 • Melosik, Z.; Szkudlarek, T. 1998.Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń.Kraków: Impuls.
 • Miodunka, W. 1995. "Nacjonalizm, państwa i języki w Europie", inEuropa państwa — Europa narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, ed. W. Miodunka, G. Babiński. Kraków: Nomos, 37-46.
 • Misztal, B. 2000.Teoria socjologiczna a praktyka społeczna.Kraków: Universitas.
 • Mizielińska, J. 2006.Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer.Kraków: Universitas.
 • Mucha, J. (Ed.). 1999.Kultura dominująca jako kultura obca.Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Novak, M. 1997.Przebudzenie etniczne Ameryki.Warszawa: PIW.
 • Park, R.; Burgess, E. 1971. "On Competition, Conflict, Accomodation and Assimilation", inSociology. The Classic Statements, ed. M. Truzzi. New York: Random House.
 • Posern-Zieliński, A. 1982.Tradycja a etniczność.Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź: Ossolineum, PAN.
 • Sadowski, A. 2001. "Harmonia i konflikty na pograniczach", inPogranicza etniczne w Europie, ed. K. Krzysztofek, A. Sadowski. Białystok: IS UwB, 11-25.
 • Sadowski, A. 1995.Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców.Białystok: Trans Humana.
 • Smułkowa, E.; Engelsking, A. (Ed.). 2000.Język a tożsamość na pograniczu kultur.Białystok: UwB.
 • Sztompka, P. 2002.Socjologia. Analiza społeczeństwa.Kraków: Znak.
 • Turner, J. 2004.Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe.Warszawa: PWN.
 • Warmińska, K. 1999.Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna.Kraków: Universitas.
 • Założenia teorii asymilacji, ed. H. Kubiak, A. K. Paluch. 1980. Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN.
 • Zawadzki, P. 2003. "Czas i tożsamość. Paradoks odnowienia problemu tożsamości",Kultura i Społeczeństwo3: 5-17.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-2029-0187-2008-1-75-87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.