Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2 | 2 | 153-171

Article title

The Conception of Contemporary Hypercivilization: J. Baudrillard

Content

Title variants

LT
Šiuolaikinės hipercivilizacijos samprata: J. Baudrillard'as

Languages of publication

Abstracts

EN
The article deals with the conception of hypercivilization that was developed by contemporary French media philosopher Jean Baudrillard and discusses its originality, innovation and philosophical-sociological validity. It is compared with the classical conception of Western civilization, highlighting their basic similarities and differences. The author investigates the relationships between classical Western civilization and traditional metaphysics and between contemporary hypercivilization and pataphysics. The first section of the article is introduced to the meaning and problematicity of the concept of civilization, analyzing the connections between the concepts of civilization and culture. The second section discusses traditional French concept of civilization. The third section analyzes and interprets the conception of hypercivilization of Baudrillard. The last one from a critical thinking perspective discusses the philosophical-sociological validity of the conception of hypercivilization of Baudrillard, seeking for possible parallels with the conception of classical Western civilization.
LT
Santrauka Straipsnyje tyrinėjama šiuolaikinio prancūzų medijų filosofo Jeano Baudrillard'o plėtojama hipercivilizacijos samprata, aptariamas jos originalumas, novatoriškumas ir filosofinis-sociologinis pagrįstumas. Ji lyginama su klasikine Vakarų civilizacijos samprata, išryškinami jų pagrindiniai panašumai ir skirtumai. Tyrinėjami klasikinės Vakarų civilizacijos ir tradicinės metafizikos bei šiuolaikinės hipercivilizacijos ir patafizikos santykiai.Pirmajame straipsnio skirsnyje pristatoma civilizacijos sąvokos reikšmė ir problemiškumas, analizuojamos jos ir kultūros sąvokos sąsąjos. Antrajame skirsnyje aptariama tradicinė prancūziškoji civilizacijos samprata. Trečiajame analizuojama ir interpretuojama Baudrillard'o pateikiama hipercivilizacijos samprata. Paskutiniame, ketvirtajame, skirsnyje iš kritinio mąstymo perspektyvos aptariamas Baudrillard'o plėtojamos hipercivilizacijos sampratos filosofinis-sociologinis pagrįstumas, ieškoma galimų paralelių su klasikiniu Vakarų civilizacijos konceptu.

Publisher

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

153-171

Physical description

Contributors

 • Department of Philosophy and Political Theory, Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania

References

 • Baudrillard, J. 1990.Fatal Strategies.London, New York: Pluto/Semiotext(e).
 • Baudrillard, J. 1981.For a Critique of the Political Economy of the Sign.St. Louis: Telos Press.
 • Baudrillard, J. 1999. "Revenge of the Crystal: An Interview by Guy Bellavance", in Pefanis, J.; Foss, P. (Eds.).Revenge of the Crystal: Selected Writings on the Modern Object and Its Destiny, 1968-1983.London and Concord, Mass.: Pluto Press, 15-34.
 • Baudrillard, J. 1983.Simulations.New York: Semiotext(e).
 • Baudrillard, J. 2002.Simuliakrai ir simuliacija.Vilnius: Baltos lankos.
 • Baudrillard, J. 1993.Symbolic Exchange and Death.London: Thousand Oaks; New Delhi: SAGE.
 • Baudrillard, J. 1988.The Ecstasy of Communication.New York: Semiotext(e).
 • Baudrillard, J. 2005a.The System of Objects.London, New York: Verso.
 • Baudrillard, J. 2005b.Pataphysics: Philosophy of the Gaseous State.London: Institute ofPataphysicsand Atlas Press.
 • Bell, D. 2003.Kapitalizmo kultūriniai prieštaravimai.Vilnius: Alma littera.
 • Debord, G. 2006.Spektaklio visuomenė.Kaunas: Kitos knygos.
 • "Dictionary.com: An Ask.com Service", 2009 [online] [Last access: 09-09-2009]. Available from Internet:http://dictionary.reference.com/
 • Donskis, L. 1993.Moderniosios kultūros filosofijos metmenys.Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 • Elias, N. 2004. "Apie kultūros ir civilizacijos sociogenezę Vokietijoje ir Prancūzijoje" [online] [Last access: 07-09-2009]. Available from Internet:http://www.kuwi.uni-linz.ac.at/hyperelias/z-elias/Abstracts/fulltexts-lit-2004-T-lit-1.pdf
 • Foucault, M. 2002.The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences.London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Heidegeris, M. 1992. "Technikos klausimas", iš Heidegeris, M.Rinktiniai raštai.Vilnius: Mintis, 217-243.
 • Jarry, A. 2008. "Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien" [online] [Last access: 15-09-2009]. Available from Internet:http://faustroll.lineaments.net/livre.php?NO=2&VERSION=2#VIII
 • Kellner, D. 1989.Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond.Stanford, California: Stanford University Press.
 • Kvietkauskas, V. (Ats. red.). 1985.Tarptautinių žodžių žodynas.Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija.
 • Rubavičius, V. 2004. "Populiarioji kultūra ir reklama: Subjekto fragmentacija vartojimo kapitalizmo sąlygomis",Kultūrologija11: 24-41.
 • Rubavičius, V. 2006. "Postmodernusis suprekinimas: K. Marxo ir M. Heideggerio koncepciniai "rėmai",Problemos: mokslo darbai70: 149-159.
 • Schirmacher, W. 1984. "The End of Metaphysics - What Does This Mean?",Social Science Information23(3): 603-609. doi:10.1177/053901884023003008
 • Teh, D. 2006. "Baudrillard, Pataphysician",International Journal of Baudrillard Studies3(1). [online] [Last access: 09-21-2009]. Available from Internet: http://www.ubishops.ca/BaudrillardStudies/vol3_1/teh.htm.http://www.ubishops.ca/BaudrillardStudies/vol3_1/teh.htm
 • Wallerstein, I. M. 1995.Historical Capitalism with Capitalist Civilization.London, New York: Verso.
 • Zweerde, van der E. "Plurality in Unity": European Identity and European Citizenship",Limes: Cultural Regionalistics2(1): 5-25.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-2029-0187-2009-2-153-171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.