PL EN


2010 | 14 | 2 | 105-120
Article title

An Analysis of Landmark Impact Factors on High-Rise Residential Buildings Value Assessment

Content
Title variants
LT
Žemės naudojimo poveikio veiksnių įvertinimo analizė, nustatant aukštybinių daugiabučių gyvenamųjų namų vertę
Languages of publication
Abstracts
EN
Due to the improvement of high technology and the excessive congestion of cities, the number of high rise buildings has been increasing gradually. Also the number of studies about this issue has been rising relatively. However the previous research on super high rise buildings focused mostly on the use of public space from building plan perspective, survey ‘of residents’ satisfaction evaluation, construction technology and structural technology. Little research is done on the economic analysis of landmark factors. The purpose of this study is to find landmark factors that can be quantitatively measured, collect data on super high rise residential buildings in Seoul. Find the intrinsic values of the landmarks, and analyze how these values differ in areas with different densities, i.e. in Gangnam-area and Yeongdeungpo-gu and in other areas. It is expected that the results of this study can be used to set an appropriate price of super high rise building in consideration of its landmark value in different area.
LT
Dėl aukštųjų technologijų tobulėjimo ir pernelyg didelės miestų perkrovos ypač padaugėjo aukštybinių pastatų. Taip pat santykinai padidėjo su šiuo klausimu susijusių studijų. Tačiau atliekant ankstesnius ypač aukštų pastatų tyrimus daug dėmesio skirta viešosios erdvės išnaudojimui pastato suplanavimo požiūriu, gyventojų pasitenkinimo tyrimo vertinimu, statybos ir struktūrinėmis technologijomis. Mažai tyrimų atlikta analizuojant ekonominius žemės naudojimo veiksnius. Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti kiekybiškai išmatuojamus žemės naudojimo veiksnius, rinkti duomenis apie ypač aukštus gyvenamųjų namų pastatus Seule, rasti šiems pastatams būdingų vertybių orientyrus ir analizuoti, kaip šie dydžiai skiriasi pagal skirtingo apgyvendinimo tankio teritorijas, t. y. Gamgnam, Yeongdeungpo-gu ir kitose vietose. Tikimasi, kad šio tyrimo rezultatai gali būti naudojami nustatant tinkamą ypač aukštų pastatų kainą, atsižvelgiant į žemės naudojimo vertę skirtingose vietovėse.
Publisher
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
105-120
Physical description
Contributors
author
 • Department of Sustainable Architectural Engineering, Hanyang University, Korea
author
 • Department of Sustainable Architectural Engineering, Hanyang University, Korea
author
 • Department of Civil and Environmental Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
author
 • Department of Sustainable Architectural Engineering, Hanyang University, Korea
author
 • Department of Architectural Engineering, Hanyang University, Korea
author
 • Department of Sustainable Architectural Engineering, Hanyang University, Korea
References
 • Appleyard, D. (1969) Why buildings are known: a predictive tool for architects and planners,Environment and Behavior, 1(2), pp. 131-156. doi:10.1177/001391656900100202
 • Cho, Y. S. (1996)A study of construction plans for apartments with stores in city center-focusing on the case of Hanyoung apartments in Sinsadong, Gangnam-gu.Master's thesis, Korea: Kookmin University. (In Korean)
 • Han, Y. T., Kang, B. S. and Kim, J. W. (2005) A comparative study on the characteristics of purchase between high-rise and super-high-rise apartment,Journal of the Architectural Institute of Korea, 21(11), pp. 155-162. (In Korean)
 • Helsley, R. W. and Strange, W. C. (2008) A game-theoretic analysis of skyscrapers,Journal of Urban Economics, 64(1), pp. 49-64. doi:10.1016/j.jue.2007.08.004
 • Im, S. H. and Lee, H. C. (1997) A study on residential environment factor comparison of the city, high-rise housing-commercial complex and high-rise apartment,Proceedings of the Architectural Institute of Korea, 17(2), pp. 191-198. (In Korean)
 • Jeong, C. Y., Kim, S. K., Kang, B. S. and Kim, J. W. (2005) A comparative study on the developing trends and characteristics of high-rise housing at world wide cities,Journal of the Architectural Institute of Korea, 21(12), pp. 193-200. (In Korean)
 • Kim, J. H., Byeon, J. S. and Im, S. B. (2002) A study on the relationship between influential range and cognition factor of landmark,Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 30(4), pp. 9-18. (In Korean)
 • Ko, H., Cho, G. H., Lee, Y. S. and Kim, J. J. (2007) Estimating the value of eco-friendly factors within an apartment housing price - focused on the new town ‘Pyeong-chon’,Journal of the Architectural Institute of Korea, 23(12), pp. 173-180.
 • Lee, E. J. (2006) An analysis of the sustainability of high-rise apartment unit design elements,Journal of the Korea Institute of Ecological Architecture and Environment, 6(3), pp. 57-67. (In Korean)
 • Lee, C. J., Kim, J. J. and Lee, Y. S. (2007) A study on the analysis of planning and management factors of finishing works using an analytic hierarchy process,Korean Journal of Construction Engineering and Management, 8(1), pp 132-140. (In Korean)
 • Morancho, A. B. (2003) A hedonic valuation of urban green areas,Landscape and Urban Planning, 66(1), pp. 35-41. doi:10.1016/S0169-2046(03)00093-8
 • Park, C. H., Kim, K. H., Lee, Y. S. and Kim, J. J. (2007) An analysis of a skyscraper's effect on the economy and society,Journal of the Architectural Institute of Korea, 23(5), pp 179-186. (In Korean)
 • Park, Y. K., Kim, H. J. and Kang, I. H. (2005) A POE process model for super-tall residential building - focused on qualitative analysis of residents' and facility managers' experiences,Journal of the Architectural Institute of Korea, 21(11), pp. 137-146. (In Korean)
 • Shin, J. J., Yim, C. B., Ryu, H. and Park, J. H. (2004) A study on the planning strategy of super tall building for improving publicness,Journal of the Architectural Institute of Korea, 20(10), pp. 33-42. (In Korean)
 • Song, D. H. (2002)Super tall building, Kimoondang publishing Co., ISBN: 89-7086-494-6
 • Suh, H. S. (2003)Regression analysis with SPSS, Hannarae Publishing Co. SPSS Academy, ISBN: 8988393392
 • Wikipedia (2010)Hedonic regression.[Online] Wikipedia. Available at:www.wikipedia.org/wiki/Hedonic_regression
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-ijspm-2010-09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.