Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3 | 2 | 145-160

Article title

Art and Civil Society: From Protest to Cooperation

Content

Title variants

LT
Menas ir Pilietinė Visuomenė: Nuo Protesto iki Bendradarbiavimo

Languages of publication

Abstracts

EN
In the article, adopting the democratic transformation perspective, the author focuses on art as a specific area of civil society. With an eye on Poland, various forms of artistic activism are analyzed and compared, from artistic vanguard and protest art of the communist period, to the practices of cultural democracy and social art of the present day. In particular, the concept of social art is explained and exemplified with three model projects, each set in a different context - of an open public space, local community and minority group, and each representing a different set of social functions.
LT
Straipsnyje, laikydamasi demokratinės transformacijos perspektyvos, autorė susitelkia į meną kaip specifinę pilietinės visuomenės sritį. Analizuojamos ir lyginamos įvairios meninio aktyvumo formos, pasitaikančios Lenkijoje - nuo komunistinio laikotarpio meninio avangardo ir protestinio meno iki šių dienų kultūrinės demokratijos bei socialinio meno praktikos. Daug dėmesio skiriama socialinio meno sampratai, kuri čia aiškinama pateikiant trijų modelių pavyzdžius ir kiekvieną iš jų tiriant skirtinguose kontekstuose - atviroje viešojoje erdvėje, vietinėje bendruomenėje ir mažumos grupėje. Visi šie kontekstai straipsnyje pristatomi kaip skirtingų socialinių funkcijų visumos.

Publisher

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

145-160

Physical description

Contributors

 • Institute of Sociology, University of Białystok, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, Poland

References

 • Adams, J. 2002. "Art in Social Movements: Shantytown Women's Protest in Pinochet's Chile",Sociological Forum17(1): 21-56. doi:10.1023/A:1014589422758
 • Agosín, M. 2008.Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile.Lanham: Rowan & Littlefield Publishers Inc.
 • Baczko, A.; Ogrocka, A. 2008.Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007.Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Breitbart, M. M. 1995. "Banners for the Street: Reclaiming Space and Designing Change with Urban Youth",Journal of Planning Education and Research15: 35-49. doi:10.1177/0739456X9501500103
 • Froń, A. 2008. "It Is So Wordly-Wise", in Hlebowicz, B. (Ed.).Nowa Wola po prostu: Oczami dzieci.Michałowo, Wielichowo: TIPI, 179-184.
 • Gliński, P. 1996.Polscy Zieloni: Ruch społeczny w okresie przemian.Warszawa: IFiS PAN.
 • Golka, M. 1996.Socjologiczny obraz sztuki.Poznań: Ars Nova.
 • Gumkowska, M. 2009. "Poza Kongresem: Aktywność organizacji pozarządowych w sferze kultury",Trzeci Sektor19: 20-27.
 • Gumkowska, M.; Herbst, J. 2006.Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych: Raport z badania 2006.Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Hlebowicz, B. (Ed.). 2008.Nowa Wola po prostu: Oczami dzieci.Michałowo, Wielichowo: TIPI.
 • Jawłowska, A. 1988.Więcej niż teatr.Warszawa: PIW.
 • Kucharska, P. 2004. "Kłopotliwy gość. Polska ekspozycja na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych w Moskwie (1958/1959)". [Last access 26-10-2010]. Available from Internet:http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_katalog2_klopotliwy_gosc
 • Kwon, M. 2002.One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity.Cambridge, London: The MIT Press.
 • Marchlewski, W. 1991. "Pomarańczowa Alternatywa: dokumentacja wybranych działań", in Wertenstein-Żuławski, J.; Pęczak, M. (Eds.).Spontaniczna kultura młodzieżowa: Wybrane zjawiska.Wrocław: Wiedza o Kulturze, 162-187.
 • Misztal, B. 1992. "Between the State and Solidarity: One Movement, Two Interpretations - The Orange Alternative Movement in Poland",The British Journal of Sociology43(1): 55-78. doi:10.2307/591201
 • Niziołek, K. 2008. "Sztuka i aktywność obywatelska", in Kościański, A.; Misztal, W. (Eds.).Społeczeństwo obywatelskie - teoria i praktyka.Warszawa: IFiS PAN, 235-265.
 • Niziołek, K. 2009a. "Publiczna, zaangażowana, społecznościowa? O sztuce jako formie aktywności obywatelskiej",Trzeci Sektor19: 28-37.
 • Niziołek, K. 2009b. "Sztuka jako enklawa aktywności obywatelskiej", in Gołdyka, L.; Machaj, I. (Eds.).Enklawy życia społecznego: Kontynuacje.Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 205-222.
 • Nowa sztuka.1950. Polska Kronika Filmowa. WFDiF (film).
 • Offe, C. 1995. "Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej", in Szczupaczyński, J. (Ed.).Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki.Vol. 1. Warszawa: Scholar.
 • Ossowska, M. 1992.Wzór demokraty: Cnoty i wartości.Lublin: Daimonion.
 • Pęczak, M. 1991. "Pomarańczowi - absurd, parodia i polska codzienność", in Wertenstein-Żuławski, J.; Pęczak, M. (Eds.).Spontaniczna kultura młodzieżowa: Wybrane zjawiska.Wrocław: Wiedza o Kulturze, 188-197.
 • Piotrowski, P. 2004. "Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją". [Last access 16-07-2010]. Available from Internet:http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_katalog_totalitaryzm_demokracja
 • Potocka, M. A. 2008.To tylko sztuka.Warszawa: Aletheia.
 • Potoniec, K.; Grzędzińska, A.; Gaworek, A. (Eds.). 2008.Integracja dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu "Nasz świat w 36 klatkach". Białystok: Fundacja UwB.
 • Przybylski, R. K. 1993. "Dwadzieścia lat później", in Golka, M. (Ed.).Sztuka i czas.Poznań: Artia, 19-28.
 • Smith, O. F. 1998.Fluxus: The History of an Attitude.San Diego: San Diego University Press.
 • Szreder, K. 2008. "Sztuka publiczności",Res Publica4: 42-51.
 • Wciórka, B. 2008.Polacy o swojej aktywności społecznej: Komunikat z badań.Warszawa: CBOS.
 • Webster, M. (Ed.). 1997.Community Arts Workers: Finding voices, making choices.Bramcote Hills: Educational Heretics Press.
 • Zmarz-Koczanowicz, M. 2002.Pokolenie 89/Generation 89.Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (a film).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-limes-2010-15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.