Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 34 | 1 | 29-39

Article title

Vilniaus senamiesčio fasadų kompozicinis savitumas ir kaita

Content

Title variants

EN
Compositional Originality and Changes in the Facades of Vilnius Old Town

Languages of publication

Abstracts

LT
Straipsnis skirtas Vilniaus senamiesčio architektūriniam savitumui aptarti, susitelkiant ties senojo miesto fasadų kompozicija. Detaliau analizuojama architektūrinė išklotinių raiška ritmo ir mastelio aspektais, išskiriant pagrindinių (Pilies ir Trakų) ir šalutinių (Šv. Mykolo ir Literatų) senamiesčio gatvių charakteristikas. Kadangi pagrindinis tyrimo tikslas yra nustatyti naujų elementų ar kitų pokyčių įtaką Vilniaus senamiesčio savitumui, todėl identifikuojami per paskutinius tris dešimtmečius įvykę fasadų pokyčiai. Nustatytos transformacijos vertinamos atitikties senamiesčio architektūros savitumui požiūriu.
EN
The paper discusses the architectural originality of Vilnius old town with the main focus on the facade composition. More detailed analyses of street facades are performed by the aspects of rhythm and scale, also paying attention to different characteristics of the main (Pilis and Trakai) and secondary (St. Mykolas and Literatai) streets. As the main aim of this study is to assess the influence of new elements and other changes on the originality of the old town, the transformation facts were identified that appeared during the recent thirty years. Finally, these changes were evaluated according to their correlation with the originality of the old town of Vilnius.

Publisher

Year

Volume

34

Issue

1

Pages

29-39

Physical description

Contributors

 • Architektūros pagrindų ir teorijos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, 01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Adomonis, J. 2008.Nuo taško iki sintezės.Vilnius: Vilniaus dailės akademija.
 • Čaplinskas, A. R. 1998.Vilniaus gatvių istorija. Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės.Vilnius: Charibdė.
 • Čaplinskas, A. R. 2005.Vilniaus gatvių istorija. Pilies gatvė.Vilnius: Charibdė.
 • Daujotaitė, I. M. 2006. Vilniaus gamtinė morfostruktūra - miesto urbanistinė savastis, išVilniaus miesto savitumai.Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 41-47.
 • Daunora, Z.; Kirvaitienė, S.; Vyšniūnas, A. 2004.Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai.Vilnius: Technika.
 • Drėma, V. 1991.Dingęs Vilnius.Vilnius: Vaga.
 • Jakaitis, J. 2005. Miesto architektūros savitumas kaip architektūros ir visuomenės sąveikos rezultatas,Urbanistika ir architektūraXXIX(4): 191-202.
 • Jucys, G. 1998.Vilniaus vaizdų kaita. Atradimai ir praradimai.Vilnius: Valstybinė paminklosaugos komisija.
 • Jurkštas, V. 2004.Senamiesčių regeneracija. Architektūros harmonizavimo problema.Vilnius: Technika.
 • Kunčius, A. 1969.Senojo Vilniaus vaizdai.Vilnius:
 • Lisauskas, V. 2004.Praeities ir šių dienų vaizdai.Vilnius: Savastis.
 • Mačiulis, A. 2003.Dailė architektūroje.Vilnius: Vilniaus dailės akademija.
 • Mačiulis, A. 2006a. Dar kartą apie sostinės "architektūrines kalvas",Urbanistika ir architektūraXXX(4): 177-180.
 • Mačiulis, A. 2006b. Vilniaus miesto savitumas: gamtos ir architektūros darna, išVilniaus miesto savitumai.Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 7-15.
 • Palaima, J. 2006.Harmonija architektūroje. Proporcijos ir mastelis.Vilnius: Vilniaus dailės akademija.
 • Petrušonis, V. 2001. Vietovės kultūrinio tapatumo aprašymo teorinės prielaidos,Urbanistika ir architektūraXXV(3): 128-134.
 • Rubavičius, V. 2005. Miesto tapatumas ir išskirtinumas globalizacijos sąlygomis,Urbanistika ir architektūraXXIX(4): 157-163.
 • Staniūnas, E. 2006. Miesto savitumo pobūdžio ir planavimo vaidmuo, išVilniaus miesto savitumai.Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 49-58.
 • Vanagas, J. 2006. Vilniaus miesto savitumai ir viena jo teorinės plėtros alternatyvų, išVilniaus miesto savitumai.Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 29-39.
 • Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas. 1997.Valstybės žinios92-2323: 23.
 • Ziberkas, L. 1983.Architektūros pagrindai.Vilnius: VISI.
 • Ziberkas, L. 1999. Vilniaus senamiesčio tūrinės erdvinės kompozicijos charakterizavimas,Urbanistika ir architektūraXXIII(3): 113-121.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-tpa-2010-03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.