Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 34 | 3 | 161-172

Article title

Tautinio Stiliauspaieškos Vladimiro dubeneckio visuomeniniuose interjeruose

Content

Title variants

EN
Search for the National Style in Vladimir Dubenecky's Public Interiors

Languages of publication

Abstracts

LT
Straipsnis skirtas žinomam tarpukario Lietuvos architektui, dailininkui, scenografui ir pedagogui Vladimirui Dubeneckiui (1888-1932). Rusų kilmės menininkas, gyvenęs ir dirbęs Kaune 1919-1932 m., paliko Lietuvai nemažą kūrybini palikimą. Vienas iš išskirtinių V. Dubeneckio kūrybinės biografijos bruožų tas, kad, būdamas ne lietuvis, jis tapo pirmuojutautinio stiliausieškotoju Lietuvoje. Straipsnyje aptariama V. Dubeneckio kūrybos dalis, kurioje atsispindėjotautinio stiliauspaieškos visuomeniniuose interjeruose. Straipsnio apžvalgai atrinkti trys ryškiausi V. Dubeneckio projektuoti interjerai (Karmėlavos bažnyčia - 1919 m., Frumkinų parduotuvė - 1922 m. ir "Lietuvos" viešbutis - 1925 m.) bei jų sąveikos su tarpukario laikotarpiu architektūroje besireiškusiutautiniu stiliumi, kartu aptariamas visuomeninio interjero reprezentatyvumo aspektas kaip vienas būdingiausių konceptualių interjero siekių.
EN
The paper is dedicated to the famous Lithuanian interwar architect, painter, set designer, teacher Vladimir Dubenecky (1888-1932). Russian-born artist who lived and worked in Kaunas (in 1919-1932), has left for Lithuania significant heritage of creative work. One of the unique features of V. Dubenecky's creative biography was that, being not a Lithuanian, he became the first seeker for the Lithuaniannational stylein architecture and interior design. The part of V. Dubenecky's projects, which reflects search for thenational stylein the interior design, is discussed in the paper. Three public interiors designed by V. Dubenecky are selected for a review (Karmėlava Church (1919), Frumkinai Store (1922) and "Lietuva" hotel (also named "Metropolis" hotel) (1925) as well as their interaction with thenational stylewhich was expressed in the Lithuanian interwar architecture. Representativeness, as one of the most characteristic conceptual aspirations in public interior, is also discussed.

Publisher

Year

Volume

34

Issue

3

Pages

161-172

Physical description

Contributors

 • UAB ARKIJA vadovė, interjero architektė, Savanorių pr. 184, Kaunas 44150, Lietuva

References

 • Basanavičius, A. 1912. Įžanga Jaroševičiaus albumui,Lietuvių kryžiai".Vilnius.
 • Dirgėla, A. 1927. Meno Mokykla,7 meno Dienos5: 10.
 • Dubeneckis, V. 1925. Apie mūsų architektūrą,Baras1: 89-95.
 • Galaunė, P. 1937. Dailininkas architektorius Vladimiras Dubeneckis,Studentų dienos8: 6.
 • Galaunė, P. 1970. Dailininkas architektas Vladimiras Dubeneckis. Penkeriems metams po jo mirties praslinkus, išStraipsnių rinkinys: Dailės ir kultūros baruose.Vilnius: Vaga, 220-225.
 • Jankevičienė, A. 2007.Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės.Vilnius: VDA leidykla.
 • Jankevičiūtė, G. 2002. Dailė kaip politikos kalba. Lietuva 1918-1940,Menotyra2(27): 46-55.
 • Jankevičiūtė, G. 2003.Dailė ir valstybė. Dailės gyvenimas Lietuvos respublikoje1919-1940. Kaunas: NČDM.
 • Kančienė, J. 1988. Vladimiras Dubeneckis. Jubiliejinė kūrybos paroda, skirta 100-ioms gimimo metinėms,Parodos katalogas.Vilnius.
 • Lukšionytė, N. 1991. "Lietuvos" viešbutis Daukanto g. 21, išKauno architektūra.Vilnius: Mokslas, 82-83.
 • Lukšionytė, N. 1991. Apygardos teismas Laisvės al. 103, išKauno architektūra.Vilnius: Mokslas, 156-157.
 • Lukšionytė-Tolvaišienė, N. 2001. "Metropolio" viešbutis su restoranu, išGubernijos laikotarpis Kauno architektūroje.Kaunas: VDU leidykla, 93-94.
 • Lukšionytė-Tolvaišienė, N. 2001. Teismo rūmai ir pašto telegrafo kontora, išGubernijos laikotarpis Kauno architektūroje.Kaunas: VDU leidykla, 81-83.
 • Mačiulis, A. 1998. Tautinės architektūros paieškos (1919-1944),Urbanistika ir architektūra22 (4): 154-159.
 • Margaitis, A. 1937. Butas ir baldai,Amatininkas13-14: 200-201.
 • Margaitis, A. 1937. Butas ir baldai,Amatininkas4: 57.
 • Metropolis. 1932.Naujas Žodis7(165): 136-137.
 • Miškinis, A. 1988. Konferencija, skirta V. Dubeneckio gyvenimui ir kūrybai,Kauno tiesa262 (12746): 3.
 • Mokslinės konferencijos, skirtos Vladimiro Dubeneckio gyvenimui ir kūrybai, medžiaga.1988 spalio 25 d. Pranešimai. Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institutas. Kaunas: Lietuvos kultūros fondo Kauno taryba.
 • Morkytė, J. 1981. Aukštosios dailės mokyklos raida Lietuvoje, išDailės institutas.Vilnius: Vaga, 5-28.
 • Mulevičiūtė, J. 2001.Modernizmo link.Kaunas: NČDM.
 • Petrulis, V. 2009. Architektūros politikos apraiškos Lietuvos tarpukario (1918-1940) periodikoje: tarp reprezentacijos ir socialinio teisingumo,Urbanistika ir architektūra33(2): 126-134. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.126-134
 • Ramovės rūmai. 1937.Kardas8 (262): 187-189.
 • Senesnio tipo architektūros vidaus dekoravimo pavyzdys perspektyvoj. 1937.Iliustruotas Židinio priedas5: 15.
 • Songaila, M. 1934. V. Dubeneckis kaipo dailininkas - architektorius, visuomenės veikėjas ir kaipo žmogus,Technika ir ūkis7: 221-227.
 • Stravinskas, A.; Sakalauskas, M. 1992.Lietuvių liaudies menas.III kn.Mažoji architektūra.Vilnius: Vaga.
 • Šatavičiūtė, L. 2001. Antano Tamošaičio tautinio stiliaus koncepcija,Menotyra2(23): 81-85.
 • Šatavičiūtė, L. 2009. Patriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės kasdienybės kultūroje,Menotyra16 (3-4): 117-129.
 • Valentukonis, J. 1937. Apie sienų dekoravimo tradicijas Lietuvoje,Amatininkas9: 135-136.
 • Valentukonis, J. 1937. Dažytojai - buto kultūros nešėjai,Amatininkas10: 145-147.
 • Valentukonis, J. 1937. Natūrali medžiaga ar imitacija moderniškame bute,Amatininkas1: 10-11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-tpa-2010-16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.