PL EN


2010 | 34 | 3 | 173-180
Article title

Tarptautinės moderniosios kraštovaizdžio architektūros studijų ir tyrimų platformos Lietuvoje ir Europoje.Le:Notreprojekto perspektyvos

Content
Title variants
EN
International Modern Study and Research Platforms of Landscape Architecture in Lithuania and Europe: Perspectives ofLe:NotreProject
Languages of publication
Abstracts
LT
Šiuolaikinės studijos ir tyrimai architektūros srityje atliekami bendradarbiaujant skirtingų šalių mokslininkams plačiose geopolitinėse erdvėse. Europos kraštovaizdžio konvencija apibrėžia pagrindines kraštovaizdžio architektūros vystymo strategijas, taip pat ir šioje srityje vykdomų mokslinių tyrimų bei teikiamų akademinių paslaugų kryptis. Todėl straipsnyje šis dokumentas yra nagrinėjamas. Kraštovaizdžio architektūros studijų ir mokslo integralumo bei koordinacijos siekiama įvairiais būdais, vienas iš jų - tarptautinės virtualiųjų studijų platformosLe:Notresukūrimas. Siekdama sukurti skirtingų šalių mokslo, kūrybos, studijų ir kitų susijusių sričių žmonių bendravimo ir tobulėjimo erdvę,Le:Notrežinių platforma tapo vieta, kurioje sukuriami nauji universalūs intelektiniai produktai, paliekantys vietos tautiniam ir regioniniam savitumui išreikšti bei prieinami daugeliui besidominčiųjų šiuolaikinėmis nuotolinio bendravimo priemonėmis. VGTU architektūros fakulteto mokslininkai ir pedagogai, taip pat ir šio straipsnio autorius, jau keletą metų aktyviai bendradarbiaujantys šioje erdvėje, siekia praplėsti kraštovaizdžio studijų ir mokslo Architektūros fakultete galimybes bei šiuo metu su partneriais kuria visa apimantį šiuolaikinį Europinės kraštovaizdžio architektūros nuotolinių studijų tinklą. Tikėtina, kad šis akademinis produktas, būdamas prieinamas vietos studentams ir pedagogams, paveiks kraštovaizdžio architektūros studijų ir mokslo VGTU Architektūros fakultete kokybę bei paskatins studentus ir jaunuosius tyrėjus giliau domėtis kraštovaizdžio architektūros klausimais Lietuvoje ir kituose Europos regionuose.
EN
Modern studies and research in the field of architecture are developed on the basis of strengthening international cooperation on different geopolitical spaces. Strategies of developing landscape architecture as well as research and educational services are presented in European Landscape Convention. For this reason this document is reviewed in the paper. International European study and research platform Le:Notre is one of the effective ways to develop integral and coordinated studies and research in landscape architecture. Having virtual easily accessible space for collaborative research, art and studies in landscape as its aim, Le:Notre is becoming a place where innovative knowledge-based products, which are significant internationally and reflecting regional specifics, are created. Researchers and teaching staff of the Faculty of Architecture of Vilnius Gediminas Technical University, including the author of this paper, for several years have been involved in the collaborative research on this platform and are looking forward to improving and widening the prospects for studies and research of landscape architecture at VGTU by working recently in a comprehensive modern European virtual study program in landscape architecture. It is strongly anticipated that this product will affect the quality of landscape studies at VGTU and encourage our students and junior researchers to deepen their knowledge in landscape architecture of Lithuania and other European regions.
Publisher
Year
Volume
34
Issue
3
Pages
173-180
Physical description
Contributors
 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g. 1, 01332 Vilnius, Lietuva
References
 • Architektūros parko kūrybinės dirbtuvės[interaktyvus]. 2008. Vilniaus miesto savivaldybė [žiūrėta 2010 05 31]. Prieiga per internetą:http://www.archparkas.vilnius.lt/main.php
 • Deveikienė, V.; Jakovlevas-Mateckis, K. 2010. Kraštovaizdžio architektūros forumo 2010 "Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos" rezoliucija,Urbanistika ir architektūra34(2): IVa-IVb.
 • Europos kraštovaizdžio konvencija (European Landscape Convention and Explanatory Report).2004. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. ISBN 9955-499-01-x. P. 5. [žiūrėta 2010.05.31]. Prieiga per internetą:http://www.am.lt/LSP/files/krast-konv.pdf
 • Hellstrom Reimer, M. 2010. Unsettling Eco-spaces: aesthetic Performances for Sustainable Futures,Journal of Landscape Architecture.The European Council of Landscape Architecture Schools ECLAS. Spring 10: 24-37.
 • Jakovlevas-Mateckis, K. 2010. Miesto kraštovaizdžio architektūros problemos. Kraštovaizdžio architektūra - patirtis, tendencijos, perspektyvos, išKraštovaizdžio architektūros forumo - 2010 mokslo darbai.Lietuvos kraštovaizdžio architektū sąjunga, 14-27.
 • Laukaitytė-Malžinskienė, G. I. 2008. Kraštovaizdžio vizualinės raiškos savitumo apsauga didmiesčio priemiestinėse teritorijose,Urbanistika ir architektūra32(2): 103-112. doi:10.3846/1392-1630.2008.32.103-112
 • The Le-Notre Thematic Network Project. Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe[interaktyvus], [žiūrėta 2010 03 30]. Prieiga per internetą:http://www.le-notre.org/
 • Lietuvos architektūros politikos krypčių aprašas[interaktyvus]. 2005. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 05 18 nutarimas Nr. 554 [žiūrėta 2010 04 09]. Prieiga per internetą:http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=5553
 • Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas[interaktyvus]. 2004. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 12 01 nutarimas Nr. 1526 [žiūrėta 2010 04 09]. Prieiga per internetą:http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=5044
 • Mocevičius, A. 2010.Lietuvos sodų ir parkų meno raida ir tendencijos (XVII-XX a.). Daktaro laipsnio disertacijos santrauka.VGTU.
 • Turner, T. 1996.City as Landscape. A Post-Modern View of Design and Planning.London. ISBN 0-419-20410-5.
 • Stauskis, G. 2009. Darnios rekreacijos ir turizmo plėtra - alternatyvaus mobilumo mieste skatinimo būdas,Urbanistika ir architektūra33(1): 28-38. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.28-38
 • Ziemelniece, A. 2009. The Visually Aesthetic Quality of Landscape Space of Zemgale Plain,Architecture and Urban Planning10(3): 175-180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-tpa-2010-17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.