Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 34 | 4 | 208-215

Article title

Tvarumo ir darnos veiksniai planuojant urbanistinę plėtrą

Content

Title variants

EN
Factors of Sustainability and Harmony in Planning Urban Development

Languages of publication

Abstracts

LT
Svarstomi tvarumo (sustainability) ir darnos (harmony) sąvokų skirtumai ir dėl jų painiojimo atsirandančios netiksliossustainable developmentstrategijos interpretacijos. Aptariamos urbanistinio projektavimo ir planavimo norminimo spragos, tampančios rimtu kliuviniu tvariai miestų ir rajonų urbanistinei plėtrai. Nurodoma, kad prioritetiniai uždaviniai yra: 1) urbanistinio projektavimo normyno įteisinimas; 2) diferencijuotas miesto struktūrinių dalių plėtros apibrėžimas; 3) detalizuotas miesto centrinės dalies formavimo numatymas; 4) integruotas priemiesčio zonos arba metropolinio arealo planavimas.
EN
The paper discusses conceptual differences of the definitions "sustainability" and "harmony" and the confusion caused by incorrect interpretations of sustainable development strategies. The paper also deals with gaps in urban design and planning standardization, which becomes a serious obstacle to sustainable urban and regional development. The priority targets indicated in this paper are: 1) urban design normative validation; 2) differential definition of urban structural areas development; 3) establishment of detailed urban central part formation and 4) integrated planning of the suburban and metropolitan range area.

Publisher

Year

Volume

34

Issue

4

Pages

208-215

Physical description

Contributors

 • Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Trakų g.1, 01132 Vilnius, Lietuva

References

 • Burinskienė, M. 2003.Subalansuota miestų plėtra.Vilnius: Technika. 251 p.
 • Charter of New Urbanism.1996. Chicago.
 • Daunora, Z. J. 2007. Policentriška urbanistinė struktūra - strateginis Lietuvos ir ES prioritetas,Urbanistika ir architektūraXXXI(4): 178-191.
 • Daunora, Z. J. 2001. Miesto gyvenamoji teritorija. Planavimo reglamento metmenys,Urbanistika ir architektūraXXV(2): 71-79.
 • European Charter on Sustainable Planning, Design and Construction.1994. Council of Europe.
 • Frey, H. 1999.Designing the City Towards a more sustainable urban form.London: E & FN Spon.
 • Hede, H. 1997. Cooperation between the municipalities, the region and the state in physical planning - an overwiew of the situation in the Stockholm Country, Sweden,Urbanistika ir architektūra1(23): 14-18.
 • Juškevičius, P. 2003.Miestų ir jų susisiekimo sistemų plėtros harmonizavimas:habil. darbas. Vilnius: Technika.
 • Kamičaitytė-Virbašienė, J.; Gražulevičiūtė-Vilniškė, J. 2009. Darnios architektūros kūrimo urbanizuotoje aplinkoje prielaidos,Urbanistika ir architektūra33 (priedas): 363-373. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.363-373
 • "Lyon 2010".Urbanisme.2010, Nr. 371.
 • Nacionalinė darnaus vystymosi strategija.2003. LR aplinkos m-ja: Lututė. 86 p.
 • Our Cammon Future.1987. The Raport of the World Commission on the Environment and Development (the Brundtlant Report).
 • Pakalnis, M. 2009. Procedūrinio planavimo realybė,Urbanistika ir architektūra33(4): I-IV.
 • Stauskas, V. 2009. Kai kurie šiuolaikinės architektūrologijos aspektai,Urbanistika ir architektūra33 (priedas): 270-278. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.270-278
 • Stauskis, G. 2009. Darnios rekreacijos ir turizmo plėtra - alternatyvaus mobilumo mieste skatinimo būdas,Urbanistika ir architektūra33(1): 28-38. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.28-38
 • Steponavičienė, G.; Juškevičius, P. 2000. Subalansuotos miestų plėtros prielaidos,Urbanistika ir architektūraXXIV(4): 137-140.
 • VASAB 2010 Plus. Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010. Spatial development Action programme.2001. Essen: PLANCO Consulting GmbH. 36 p.
 • Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 metų. 2009. Sį "Vilniaus planas". UAB "Sapnų sala". 132 p.
 • Wheeler, S. M. 2006.Planning for sustainability: creating livable, equitable and ecological communities.London: Routledge.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-article-doi-10-3846-tpa-2010-20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.