Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 109-122

Article title

Zielona obligacja skarbowa jako perspektywiczny instrument rynku długu

Authors

Content

Title variants

EN
Sovereign green bond as a prospective instrument of the debt market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zielony dług na szczeblu państwowym stanowi jeden z najmłodszych segmentów globalnego rynku finansowego. Obligacja ekologiczna sygnalizuje zaangażowanie danego kraju w zrównoważone strategie wzrostu niskoemisyjnego. Celem artykułu jest charakterystyka zielonego rynku obligacji rządowych oraz identyfikacja korzyści płynących z emisji skarbowych obligacji ekologicznych. Zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury przedmiotu oraz raportów, analiza danych statystycznych z międzynarodowego ekologicznego rynku finansowego, metoda indukcyjna oraz autorski materiał w postaci analizy przypadków zielonych obligacji rządowych. Proces badawczy pozwolił potwierdzić, że obligacja ekologiczna emitowana przez rząd stanowi perspektywiczny instrument globalnego rynku długu. Wśród najważniejszych stymulant emisji zielonych obligacji skarbowych można wyróżnić: mobilizację kapitału, rozwój zielonego rynku finansowego, popyt inwestorów i korzyści reputacyjne.
EN
Green government debt is viewed as one of the youngest segments on the global financial market. Sovereign green bond provides a signal of the country’s commitment to a low-carbon economy. The research objective of the article is to characterise the sovereign green bond market and identify the benefits from issuing sovereign green bonds. Research methods applied were: analysis of the subject literature and reports, data analysis from international ecological financial market, inductive method and author’s own didactic material containing case studies of selected issuances of sovereign green bonds. The research process confirmed that ecological bonds issued by governments constitute a prospective dimension of the global debt market. Among the most important factors stimulating the issue of sovereign green bonds there are i.a.: capital mobilisation, green financial market development, investors demand and reputation advantages.

Year

Volume

382

Pages

109-122

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami

References

 • Alam N., Duygun M., Turk-Ariss R. (2016), Green Sukuk: An Innovation in Islamic Capital Market [w:] A. Dorsman, Ö. Arslan-Ayaydinm, M. Baha Karan (eds.), Energy and Finance: Sustainability in the Energy Industry, Springer, Heidelberg.
 • Ashwin Kumar N.C., Smith C., Badis L., Wang N., Ambrosy P., Tavares R. (2016), ESG Factors and Risk-Adjusted Performance: A New Quantitative Model, “Journal of Sustainable Finance & Investment”, Vol. 6(4), s. 292-300.
 • Banga J. (2018), The Green Bond Market: A Potential Source of Climate Finance for Developing Countries, “Journal of Sustainable Finance & Investment”, Vol. 9, No. 1, s. 17-32.
 • Brzozowska K. (2017), Idea zrównoważonego rozwoju na rynku obligacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 47, s. 70-80.
 • Chiang J. (2017), Growing the US Green Bond Market: Volume 1: The Barriers and Challenges, California State Treasurer, Sacramento.
 • Climate Bonds Initiative (2017), Sovereign Green Bonds Briefing, London.
 • Climate Bonds Initiative (2018), Green Bonds Policy: Highlights from Q1-Q2 2018, London.
 • Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dziawgo D., Dziawgo L. (2014), Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR – wybrane aspekty, „Nauki o Finansach”, nr 1(18), s. 29-39.
 • Flaherty M., Gevorkyan A., Radpour S., Semmler W. (2017), Financing Climate Policies through Climate Bonds – A Three Stage Model and Empirics, “Research in International Business and Finance”, Vol. 42, s. 468-479.
 • French Ministry of Environment, Energy and the Sea (2016), Energy and Ecological Transition for the Climate Label. Criteria Guidelines, La Défense Cedex.
 • International Capital Market Association (2018), Green & Social Bond Market Update, Bond Market, Frankfurt.
 • Laskowska A. (2017a), The Green Bond as a Prospective Instrument of the Global Debt Market, “Copernican Journal of Finance & Accounting”, Vol. 6(4), s. 69-83.
 • Laskowska A. (2017b), Polska światowym prekursorem zielonych obligacji skarbowych, „Profit Journal”, nr 2(18), s. 5-6.
 • Laskowska A. (2018), Green Banking as the Prospective Dimension of Banking in Poland, “Ecological Questions”, Vol. 29(1), s. 129-135.
 • Marszałek J., Daszyńska-Żygadło K. (2016), Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4(82), s. 945-955.
 • Moody’s Investors Service (2018), Green Bonds – Sovereign: Sovereign Green Bond Market on Course for Critical Mass, but Challenges Remain.
 • Morel R. (2012), Financing the Transition to a Green Economy: Their Word Is Their (Green) Bond? “Climate Brief. Institute for Climate Economics”, No. 14, s. 1-8.
 • OECD (2017), Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition, Green Finanse and Investment, OECD Publishing, Paris.
 • Poland’s Ministry of Finance (2017), Green Bond Report on the Use of Proceeds, Warsaw.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Salman T.F., Sayegh W., Ayoubi A. (2016), Green Bonds, “Cedro. Empowering Lebanon with Renewable Energy”, Iss. 23.
 • Trompeter L. (2017), Green Is Good: How Green Bonds Cultivated into Wall Street’s Environmental Paradox, “Sustainable Development Law & Policy”, Vol. 17(2), s. 3-11; 40-43.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238).
 • Wang X., Stern R., Limaye D., Mostern W., Zhang Y. (2013), Unlocking Commercial Financing for Clean Energy in East Asia, World Bank Publications, Washington.
 • Waszkiewicz A. (2004), Papierowe bogactwo sekurytyzacji, „Bank i Kredyt”, nr 4, s. 16-30.
 • Więckowska M. (2013), Stan i perspektywy rozwoju rynku obligacji klimatycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 62, s. 455-465.
 • [www 1] http://www.climatebonds.net/market (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 2] http://www.climatebonds.net/standards/taxonomy (dostęp: 10.08.2018).
 • [www 3] http://www.greenbonddata.org (dostęp: 12.08.2018).
 • [www 4] http://www.gouvernement.fr/en/success-for-france-s-first-sovereign-green-bond (dostęp: 15.08.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b0365113-2cf7-4bbf-ab98-377477f47ab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.