Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 24 | 4 | 55-70

Article title

Miłosierne oblicze Boga: świadectwo Biblii

Content

Title variants

EN
Merciful face of God: Biblical testimony

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Divine Mercy is for man the reality which is both mysterious and hopeful. Out of the richness of the Bible the author points out only selected data: he analyzes biblical vocabulary, which turns out to be the invitation to the participation in the mystery of the Divine Mercy, he focuses on the sense of the mercy as meeting spiritual and temporal needs. He points out to God who makes man an active protagonist of the Divine Mercy mystery. This mercy is presented as a gold thread, as the heart of the whole God’s activity, of the whole creation and salvation, giving life, coming with rescue and giving fullness of life.

Year

Volume

24

Issue

4

Pages

55-70

Physical description

Contributors

References

 • Benedetti P. de, Zwierzęta, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność: 2000 lat nadziei, red. H. Witczyk, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2000.
 • Borutka T., W życiu i śmierci „Totus Tuus”. Sylwetka duchowa, działalność pastoralna i dorobek intelektualny papieża Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2010.
 • Bóg, Ojciec miłosierdzia. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, pod redakcją Komisji Teologiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, tłum. z wł. S. Czerwik, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998.
 • Bultmann R., Eleos etc., w: Theological dictionary of the New Testament, vol. 2, ed. G. Kittel, G. Friedrich, transl. G.W. Bromiley, Eerdmans 1965.
 • Bultmann R., Oiktirô etc., w: Theological dictionary of the New Testament, vol. 5, ed. ed. G. Kittel, G. Friedrich, transl. G.W. Bromiley, Eerdmans 1968.
 • Cambier J., Léon-Dufour X., Miséricorde, w: Vocabulaire de théologie biblique, red. X. Léon-Dufour etc., Paris: Les Éditions du Cerf 1971.
 • Conzelmann H., Zimmerli W., chairô, chara, synchairô, charis, charizomai, charitoô, acharistos, charisma, eucharisteô, eucharistia, eucharistos, w: Theological dictionary of the New Testament, vol. 9, ed. G. Kittel, G. Friedrich, transl. Geoffrey W. Bromiley, Eerdmans 1974.
 • Coogan M.D., Miłosierdzie Boże, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, tłum. A. Karpowicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio” 1997.
 • Corti G., Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Komentarz do czytań mszy świętych za zmarłych, tłum. W. Misztal, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
 • Durrwell F.X., Il Padre. Dio nel suo mistero, Roma: Città Nuova 1995.
 • Durrwell F.X., Ojciec. Bóg w swoim misterium, tłum. W. Misztal, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2000.
 • Fabris R., Duchowość Jezusa z Nazaretu, w: Duchowość Nowego Testamentu, (Historia Duchowości, 2), red. R. Fabris i in., tłum. K. Stopa, Kraków 2003, 53–109.
 • Fanuli A., Duchowość Starego Testamentu: tradycje historyczne, w: Duchowość Starego Testamentu, (Historia Duchowości, 1), red. A. Fanuli i in., tłum. M. Pierzchała, Kraków 2002, 19–297.
 • Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, 30), red. W. Beinert, tłum. J. Fenrychowa, Kraków: Wydawnictwo M 2000.
 • Gentili A., Regazzoni M., Guarigione, w: Dizionario enciclopedico di spiritualità, vol. 2, a cura di E. Ancilli, Roma: Città Nuova 1992.
 • Green J.B., Death of Christ, w: Dictionary of Paul and His Letters, ed. G.F. Hawthorne etc., Leicester: Inter Varsity Press 1993.
 • Górnicki M., Wolontariat, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002.
 • Guthrie D., Martin R., God, w: Dictionary of Paul and His Letters, ed. G.F. Hawthorne etc., Leicester: Inter Varsity Press 1993.
 • Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011.
 • Köster H., Splanchnon, w: Theological dictionary of the New Testament, vol. 7, ed. G. Kittel, G. Friedrich, transl. G.W. Bromiley, Eerdmans 1971.
 • Kudasiewicz J., Próby nowego spojrzenia na winę i karę Judasza, Obecni 2 (2008), 71–78.
 • Linzey A., Teologia zwierząt, tłum. W. Kostrzewski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Lyonnet S., La sotériologie paulinienne, w: Introduction à la Bible, t. 2: Nouveau Testament, red. A. Robert, A. Feuillet,Tournai: Desclée 1959.
 • Misztal W., Eucharystia i udział w misterium odkupienia według Encykliki „Ecclesia de Eucharistia” Jana Pawła II (wybrane aspekty), Polonia Sacra 13 (2003), 209–235.
 • Misztal W., Fascynacja czy obawa? Pierwsi wyznawcy Chrystusa wobec misterium miłosierdzia Bożego, Polonia Sacra 23 (2008), 269–292.
 • Morrice W.G., Joy, w: Dictionary of Paul and His Letters, ed. G. F. Hawthorne etc., Leicester: Inter Varsity Press 1993.
 • Morris L., Mercy, w: Dictionary of Paul and His Letters, ed. G. F. Hawthorne etc., Leicester: Inter Varsity Press 1993.
 • Müller G.L., Johannes Paulus II lebt weiter in seinen Enzikliken, The Person and the Challenges 2 (2012), 15–20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b057068d-4780-402e-828a-c40cc5c1a376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.