Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 337 | 153-163

Article title

Zarządzanie transportem samochodowym z uwzględnieniem analizy kosztów

Content

Title variants

EN
The transportation management and the cost analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagadnienie transportowe jest szczególnym rodzajem programowania liniowego. Polega na zaplanowaniu przemieszczania towarów od dostawców do odbiorców w taki sposób, aby łączne koszty transportu były najmniejsze. Aby zadanie miało rozwiązanie dopuszczalne, łączna podaż musi zaspokoić zagregowany popyt. Duża efektywność algorytmu transportowego jest główną przyczyną jego zastosowań. Zaprezentowanie problemu transportowego z matematycznego punktu widzenia polega na sformułowaniu celu działania jako funkcji zmiennych decyzyjnych. Na podstawie rozpatrywanej sytuacji decyzyjnej należy wskazać warunki ograniczające oraz sformułować je w postaci równań. W artykule założono określoną sieć dystrybucji, dla której przeprowadzono obliczenia czterema wybranymi metodami, tj. kąta północno-zachodniego, najmniejszego elementu w macierzy, najmniejszego elementu w wierszu oraz VAM z wykorzystaniem programu Octave 3.4.3. W efekcie uzyskano optymalne rozwiązanie końcowe.
EN
The aim of this article was to present effectiveness of such methods as: north- -west angle, the least element and VAM, gained by using the Octave 3.4.3 in setting a minimal value for the objective function in this transportation issue. The methods of practical usage of modern mathematical software helping to determine transportation costs were presented by means of these figures. Demonstration of the problem from mathematical point of view figures on formularize objective function as a function of decision variable and pointed of restrictive condition. The organic part of logistic system is transport. Making an analysis of costs structure in the logistic process, there is fundamental to notice that costs of transport are the main part of all spending. From calculation follows that the highest transport cost receive for north-west angle method. Furthermore, the least value of objective function was receive for the least element method and VAM. The conclusion of given analysis is that the effectiveness gained by using the Octave 3.4.3 can be used to solve the most complex transportation problem.

Keywords

Year

Volume

337

Pages

153-163

Physical description

Contributors

 • Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechaniczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechaniczny

References

 • Anholcer M. (2012), Algorithm for the Stochastic Generalized Transportation Problem, Operations Research and Decisions.
 • Cygan Z. (1978), Podstawy ekonomiki transportu samochodowego w wojsku, Wydawnictwo MON, Warszawa.
 • Cyplik P., Głowacka-Fertsch D., Fertsch M. (2008), Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 • Dembińska-Cyran I., Gubała M. (2005), Podstawy zarządzania transportem w przykładach, ILiM, Poznań.
 • Grabowski W. (1980), Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa.
 • Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (2009), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa.
 • Jacyna M. (2009), Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Krawczyk S. (2011), Logistyka teoria i praktyka I, Difin, Warszawa.
 • Stadnicki J. (2006), Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych, WNT, Warszawa.
 • Sysło M., Deo N., Kowalik J. (1993), Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa.
 • Szkutnik J., Ziółkowski J. (2015), Optymalizacja kosztów transportu w sferze zaopatrzenia, „Logistyka”, nr 4, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b0631687-94f4-4570-a51f-513f7ab2d21b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.