Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(12) | 191-199

Article title

Konrad Fiedler i jego działalność na rzecz popularyzowania turystyki i krajoznawstwa w Łodzi w latach I wojny światowej

Content

Title variants

EN
Konrad Fiedler and his activities for popularizing tourism and sightseeing in Lodz during the First World War

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konrad Fiedler był jednym z najaktywniejszych działaczy Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w którym odpowiadał m.in. za organizowanie wycieczek po podłódzkich miejscowościach. Kolejnym ważnym obszarem jego działalności na rzecz popularyzowania turystyki i krajoznawstwa były liczne odczyty, które wygłaszał dla mieszkańców Łodzi, w tym także dzieci. Fiedler angażował się również w liczne przedsięwzięcia społeczne, głównie na rzecz ubogich mieszkańców Łodzi. W 1921 r. Fiedler wraz z żoną przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie mieszkał do tragicznej śmierci we wrześniu 1939 r.
EN
Konrad Fiedler was one of the most active activists from Lodz Branch of the Polish Tourist Association, where he was responsible for organizing trips to the towns and villages in the neighbourhood of Lodz. Another important area of his activities to promote tourism and sightseeing were numerous readings, which he gave to the inhabitants of Lodz, including children. Fiedler was also engaged in numerous social projects, mainly for the poor inhabitants of Lodz. In 1921 Fiedler and his wife moved to Bydgoszcz, where he lived until the tragic death in September 1939.

Year

Issue

Pages

191-199

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • 1. 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim, red. K. Hempel, Zarząd Wojewódzki PTTK, Łódź 1979.
 • 2. Błażejewski S., Kutta J., Romaniuk M., Bydgoski słownik biograficzny, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1995.
 • 3. Cieślak L., Kultura muzyczna Łodzi wielonarodowej XIX–XX wieku, [w:] Polacy, Niemcy, Żydzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Wyd. Ibidem, Łódź 1997.
 • 4. Fiedler-Kondek M., Biogram, „Biuletyn Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” 2012, R. 7, nr 7.
 • 5. „Gazeta Łódzka” 1915, nr 324.
 • 6. „Gazeta Łódzka” 1916, nr 62, 128, 150, 313, 349.
 • 7. „Gazeta Łódzka” 1917, nr 98, 101, 105, 125, 147, 290, 291.
 • 8. „Głos Polski” 1920, nr 109, 134.
 • 9. „Godzina Polski” 1916, nr 12, 62, 66, 70, 131, 187, 321, 326.
 • 10. „Godzina Polski” 1917, nr 84, 144.
 • 11. „Godzina Polski” 1918, nr 58, 148.
 • 12. Graliński T., Ks. dr Wincenty Tymieniecki. Biskup łódzki. Jego życie i działalność, Nakładem autora, Łódź 1935.
 • 13. Gumkowski J., Kumcza R., Zbrodnie hitlerowskie. Bydgoszcz 1939, Polonia, Warszawa 1967.
 • 14. Hempel K., Wstęp, [w:] 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim, red. K. Hempel, Zarząd Wojewódzki PTTK, Łódź 1979.
 • 15. Historia Oddziału Łódzkiego PTK-PTTK 1909–2009, red. E. Witkowski, PTTK, Łódź 2009.
 • 16. Hrycek M., Dzienniki w języku polskim – w dwudziestoleciu międzywojennym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 195–196.
 • 17. Hrycek M., Wątki antysemickie w „Kurierze Łódzkim” w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, t. 17.
 • 18. Kaszyński S., Szkice o polskim teatrze amatorskim, Wyd. UŁ, Łódź 1990.
 • 19. Kempa A., Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1991.
 • 20. Konieczna J., Działalność kulturalno-oświatowa Towarzystwa Wiedza w Łodzi w latach 1904–1918, „Rocznik Łódzki” 1994, t. 41.
 • 21. Kozanecki Z., Powstanie łódzkiego Oddziału PTK i jego pierwsi działacze, [w:] 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa w woj. Łódzkim, red. K. Hempel, Zarząd Wojewódzki PTTK, Łódź 1979.
 • 22. Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, Sport i Turystyka, Warszawa 2001.
 • 23. Nalepińska M., Wspomnienia w XXX-lecie OŁ PTK, [w:] 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim, red. K. Hempel, Zarząd Wojewódzki PTTK, Łódź 1979.
 • 24. „Nowy Kurier Łódzki” 1916, nr 63, 97, 203.
 • 25. „Nowy Kurier Łódzki” 1917, nr 100.
 • 26. Pellowski A., Kultura muzyczna w Łodzi do 1918 r., Wyd. W. Grochowalskiego, Łódź 1994.
 • 27. Polacy, Niemcy, Żydzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Wyd. Ibidem, Łódź 1997.
 • 28. Piestrzeniewicz M., Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku, Wyd. Ibidem, Łódź 2010.
 • 29. Przeniosło M., Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 2011, R. 33.
 • 30. „Rozwój” 1910, nr 93, 127.
 • 31. Schubert G., Bydgoska krwawa niedziela. Śmierć legendy, Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003.
 • 32. Skorek H.W., Jan Czeraszkiwicz (1867–1924), [w:] Rola szkolnictwa Łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich, red. T. Jałmużna, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 • 33. Słownik biologów polskich, red. S. Feliksiak, PAN, Warszawa 1987.
 • 34. Sprawozdanie z Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Łódź 1916.
 • 35. Stawiszyńska A., Okolice Łodzi jako cel turystyki łodzian w latach I wojny światowej, Referat wygłoszony w marcu 2012 r. podczas V Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków [dane nieopublikowane].
 • 36. Stawiszyńska A., To była orkiestra!, „Ziemia Łódzka” 2013, nr 1.
 • 37. Światło J., Oświata a polski ruch robotniczy 1876–1939, Książka i Wiedza, Łódź 1981.
 • 38. Szwalm B., Rys historyczny I Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909–1950, Pracownia Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Łódź ok. 1950, k. 5 [maszynopis].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b070a550-d3d5-4691-a1d4-d0c5c548ce97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.