PL EN


2012 | 5 | 155-170
Article title

Niepołączalność mandatu radnego samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
Incompatibilitas of the mandate of local government councilor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka zasady incompatibilitas w odniesieniu do radnych. Rozważania rozpoczynam od wskazania istoty incompatibilitas i jej rozumienia w doktrynie i orzecznictwie. Następnie opisuję stanowiska, których nie można łączyć z mandatem radnego samorządowego oraz rodzaje działalności, którymi radny nie może się zajmować. Zwracam również uwagę na pewne problemy interpretacyjne unormowań dotyczących opisywanej tu materii.
EN
The subject of the article is incompatibilitas in relation to councilors. To begin with, I point out the essence of incompatibilitas and how it is understood in the doctrine and the case law. It is followed by the description of the positions which cannot be combined with the ofice of councilor and those local government activities, which the councilor cannot deal with. I also point out certain problems with interpretation of the regulation of the matter described here.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b0cf6f86-9e21-4527-bf3d-8578d42bcf91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.