PL EN


2017 | 2 | 37-46
Article title

PILOCI MAJĄ SWOJE CZARNE SKRZYNKI. A ANDRAGODZY?

Content
Title variants
EN
Pilots have black boxes. And andragods?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ważnym elementem pracy z uczniami dorosłymi jest kształtowanie kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie podlegającym nieustannym przemianom. Znacząca zatem staje się konieczność refleksji szczególnie nad tymi obszarami społecznych umiejętności, które są zaniedbane, zapomniane czy niedoceniane. Wśród nich znajduje się m.in. nauka na błędach, która w społeczeństwie nastawionym na sukces nie jest zjawiskiem popularnym. Niniejszy tekst koncentruje się wokół uwarunkowań nauki na błędach jako istotnym doświadczeniu o walorze edukacyjnym.
EN
One of the most important elements while working with adult students is building competencies which are necessary to function in the ever-changing society. It is therefore crucial to reflect on those social skills which are neglected, forgotten or underestimated, such as learning from own mistakes. In the success-oriented society it is not a popular ability. This text shows learning from own mistakes as an important educational experience.
Year
Volume
2
Pages
37-46
Physical description
Contributors
  • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b13626d7-3013-472c-b2b9-6b75dcce76ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.