Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 37-46

Article title

PILOCI MAJĄ SWOJE CZARNE SKRZYNKI. A ANDRAGODZY?

Content

Title variants

EN
Pilots have black boxes. And andragods?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ważnym elementem pracy z uczniami dorosłymi jest kształtowanie kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie podlegającym nieustannym przemianom. Znacząca zatem staje się konieczność refleksji szczególnie nad tymi obszarami społecznych umiejętności, które są zaniedbane, zapomniane czy niedoceniane. Wśród nich znajduje się m.in. nauka na błędach, która w społeczeństwie nastawionym na sukces nie jest zjawiskiem popularnym. Niniejszy tekst koncentruje się wokół uwarunkowań nauki na błędach jako istotnym doświadczeniu o walorze edukacyjnym.
EN
One of the most important elements while working with adult students is building competencies which are necessary to function in the ever-changing society. It is therefore crucial to reflect on those social skills which are neglected, forgotten or underestimated, such as learning from own mistakes. In the success-oriented society it is not a popular ability. This text shows learning from own mistakes as an important educational experience.

Year

Volume

2

Pages

37-46

Physical description

Contributors

  • Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b13626d7-3013-472c-b2b9-6b75dcce76ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.