PL EN


2015 | 249 | 338-350
Article title

Logistyka międzynarodowa

Content
Title variants
EN
International logistics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania istoty logistyki międzynarodowej jako elementu współczesnej gospodarki światowej. W świetle realizowanych transakcji w skali międzynarodowej wskazano także na podmioty mające związek z realizowanymi procesami w tym obszarze, dla których szczególne warunki organizujące określa kontrakt zawierany pomiędzy sprzedającym-eksporterem a kupującym-importerem.
EN
This article attempts to identify the essence of international logistics as part of the modern world economy. In view of the international transactions also identifies entities in connection with the processes implemented in this area, and specific conditions for organizing processes created by contract as an international trade agreement between a seller-exporter and buyer-importer.
Year
Volume
249
Pages
338-350
Physical description
Contributors
References
 • Blaik P., Burska A., Kauf S., Matwiejczuk R. (2013), Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M. (2006), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Czubik P., Kuźniak B. (2002), Organizacje międzynarodowe, C.H.Beck, Warszawa.
 • Doliwa-Klepacki Z. (1999), Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, Wydawnictwo 69, Warszawa.
 • Gołembska E. (2001), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Gołembska E. (2010), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
 • Gołembska E. (1999), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Gołembska E. (2004), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gołembska E., Szymczak M. (2004), Logistyka Międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 • Hatch M.J. (1997), Organization Theory, Oxford University Press.
 • Jeszka A.M. (2009), Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (1997), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Murphy P.R, Wood D.F. (2011), Nowoczesna logistyka, One Press, Katowice.
 • Nowakowski M.K. (2005), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Płaczek E. (2000), Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Płaczek E. (2006), Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Rugman A.M., Hodgetts R.M. (2000), International Business: A Strategic Management Approach, Prentice Hall, London.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (1995), Logistyka w przedsiębiorstwie, CIM, Warszawa.
 • Skowron-Grabowska B. (2010), Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, PWE, Warszawa.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (1995), Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stoner J.S., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1998), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Wincewicz M., Korek J. (2001), Ogniwa kanałów dystrybucji w handlu zagranicznym [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej: materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wincewicz M., Krawczyk M. (2001), Obowiązki sprzedającego i kupującego wynikające z umowy sprzedaży w świetle wybranych regulacji międzynarodowych [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej: materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b1415e97-f573-4eca-9fc8-4383dc2393c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.