PL EN


2013 | 1(90) | 87-97
Article title

Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań

Content
Title variants
EN
The Influence of Emotional Intelligence and Social Competencies on the Work Performance of Debt Collectors: A Research Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy artykuł stanowi raport z badań na temat wpływu inteligencji emocjonalnej (IE) i kompetencji społecznych na poziom uzyskiwanych wyników w pracy windykatorów. W badaniu potwierdzono silne relacje pomiędzy powyższymi zmiennymi. Zarówno wynik ogólny IE, jak i jej wszystkie składowe oraz wynik ogólny w zakresie kompetencji społecznych wraz z ich wszystkimi elementami wykazują silny pozytywny związek z wynikami pracy specjalistów ds. odzyskiwania należności.
EN
This article is a research report on a study on the impact of emotional intelligence and social competencies on the performance of debt collectors. The research confirms a strong correlation between the above variables. Both the general result for emotional intelligence and the total for all its component parts as well as the overall result for social competencies inclusive of all its component parts demonstrate a strong positive correlation with the achieved work performance of debt collecting specialists.
Year
Issue
Pages
87-97
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2013-02-15
Contributors
 • Kozminski University, Warsaw, Poland
References
 • Barrick M.R., Mount M.K. (1991), The Big-Five personality dimensions and job performance: A metaanalysis, „Personnel Psychology”, nr 44, s.1–26.
 • Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Hochwarter W.A., Witt L.A., Treadway D.C., Ferris G.R. (2006), The interaction of social skill and organizational support on job performance, „Journal of Applied Psychology”, vol. 91(2), s. 482–489.
 • Jaworowska A., Matczak A. (2001), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Krokowski M., Piotr Rydzewski P. (2004) Inteligencja emocjonalna, Imperia SC, Łódź.
 • Matczak A. (2007a), Rola inteligencji emocjonalnej, „Studia Psychologiczne”, z.1, s. 9–17.
 • Matczak A. (2007), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matthews G., Zeinder M., Roberts R.D. (2004), Emotional Intelligence: Science and Myth, MIT Press, Cambridge.
 • Śmieja M., Orzechowski J. (2008), Inteligencja emocjonalna, PWN, Warszawa.
 • Verbeke W., Belschak F.D., Bakker A.B., Dietz B. (2006), When Intelligence Is (Dys)Functional for Achieving Sales Performance. „Journal of Applied Psychology”, nr 91(2), s. 482–489.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b1774b2e-1352-4d4b-824a-9fa4578be3a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.