Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(90) | 87-97

Article title

Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań

Content

Title variants

EN
The Influence of Emotional Intelligence and Social Competencies on the Work Performance of Debt Collectors: A Research Report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poniższy artykuł stanowi raport z badań na temat wpływu inteligencji emocjonalnej (IE) i kompetencji społecznych na poziom uzyskiwanych wyników w pracy windykatorów. W badaniu potwierdzono silne relacje pomiędzy powyższymi zmiennymi. Zarówno wynik ogólny IE, jak i jej wszystkie składowe oraz wynik ogólny w zakresie kompetencji społecznych wraz z ich wszystkimi elementami wykazują silny pozytywny związek z wynikami pracy specjalistów ds. odzyskiwania należności.
EN
This article is a research report on a study on the impact of emotional intelligence and social competencies on the performance of debt collectors. The research confirms a strong correlation between the above variables. Both the general result for emotional intelligence and the total for all its component parts as well as the overall result for social competencies inclusive of all its component parts demonstrate a strong positive correlation with the achieved work performance of debt collecting specialists.

Year

Issue

Pages

87-97

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2013-02-15

Contributors

 • Kozminski University, Warsaw, Poland

References

 • Barrick M.R., Mount M.K. (1991), The Big-Five personality dimensions and job performance: A metaanalysis, „Personnel Psychology”, nr 44, s.1–26.
 • Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Hochwarter W.A., Witt L.A., Treadway D.C., Ferris G.R. (2006), The interaction of social skill and organizational support on job performance, „Journal of Applied Psychology”, vol. 91(2), s. 482–489.
 • Jaworowska A., Matczak A. (2001), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Krokowski M., Piotr Rydzewski P. (2004) Inteligencja emocjonalna, Imperia SC, Łódź.
 • Matczak A. (2007a), Rola inteligencji emocjonalnej, „Studia Psychologiczne”, z.1, s. 9–17.
 • Matczak A. (2007), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matthews G., Zeinder M., Roberts R.D. (2004), Emotional Intelligence: Science and Myth, MIT Press, Cambridge.
 • Śmieja M., Orzechowski J. (2008), Inteligencja emocjonalna, PWN, Warszawa.
 • Verbeke W., Belschak F.D., Bakker A.B., Dietz B. (2006), When Intelligence Is (Dys)Functional for Achieving Sales Performance. „Journal of Applied Psychology”, nr 91(2), s. 482–489.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b1774b2e-1352-4d4b-824a-9fa4578be3a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.