Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 255 | 92-101

Article title

Marketing zrównoważony vs. niezrównoważona konsumpcja

Content

Title variants

EN
Sustainable marketing vs. unsustainable consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przybliżono pojęcie tzw. zrównoważonego konsumenta, który zwraca uwagę na wpływ własnej konsumpcji na przyrodę, gospodarkę i społeczeństwo. Scharakteryzowano również koncepcję marketingu zrównoważonego, która jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów związane ze zrównoważonym rozwojem. Wskazano, że w miarę narastania globalnych problemów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych potrzeby związane ze zrównoważonym rozwojem będą miały coraz większy wpływ na działania marketingowe, niemniej jednak powszechne wykorzystanie marketingu zrównoważonego napotyka poważną barierę w postaci niezrównoważonej konsumpcji i konsumpcjonizmu. Celem artykułu jest charakterystyka marketingu zrównoważonego oraz identyfikacja podstawowych problemów związanych z implementacją tej koncepcji w dobie niezrównoważonej konsumpcji i konsumpcjonizmu.
EN
The article describes the concept of the so-called sustainable consumer, who pays attention to the influence of his own consumption on the nature, economy and society. The article also characterized the concept of sustainable marketing, which is a response to consumer’s needs connected with sustainable development. It was pointed out, that accruing global ecological, economical and social problems will have an increasing impact on marketing activities, but widespread use of sustainable marketing’s concept encounters a serious barrier, which is unsustainable consumption and consumerism. The aim of this article is to characterize the sustainable marketing’s concept and identification of the basic problems related to its implementation in situation of unsustainable consumption and consumerism.

Year

Volume

255

Pages

92-101

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

References

 • Belz F.M., Peattie K. (2009), Sustainability Marketing. A Global Perspective, Willey, Chichester.
 • Belz F.-M., Karg G., Witt D. (2007), Nachhaltiger Konsum und Verbraucherpolitik im 21 Jahrhundert, Metropolis-Verlag, Marburg.
 • Brocke J., Seidel S., Recker J. (2012), Green Business Process Management: Towards the Sustainable Enterprise, Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York.
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 r. (1993), Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Pyka P. (2010), Die neue Dimension des Marketings: Vom Kunden zum Menschen, Campus Verlag, Frankurt–New York.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia [w:] A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Millenium Ecosystem Assesment (2005), Ecosystem Assessment and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington.
 • Robin M.-M. (2009), Świat według Monsanto, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 • Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Wirtenberg J., Russell W.G., Lipsky D. (2009), The Sustainable Enterprice Fieldbook, Greenleaf AMACOM, New York.
 • Zaremba-Warnke S. (2012), Orientacja na proekologiczne potrzeby klienta – wyzwanie dla marketingu [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • [www 1] http://www.greenpeace.org/poland/pl/o-nas/Nasze-sukcesy/ (dostęp: 28.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b194959f-7fdb-4466-814e-c077d37fc722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.