PL EN


2016 | 261 | 112-121
Article title

Ocena funkcjonowania placówek świadczących wybieralne usługi systemowe w Polsce – perspektywa konsumenta

Content
Title variants
EN
Functioning of facilities providing selectable services in Poland - the consumer perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat rozwoju i dostępności wybieralnych konsumpcyjnych usług systemowych w Polsce. W artykule zostały zaprezentowane wyniki ogólnopolskich badań ankietowych, których celem było pozyskanie opinii konsumentów na temat funkcjonowania placówek świadczących usługi wybieralne (m.in. bankowe, turystyczne, fitness czy Wellness i SPA). Badani konsumenci, oceniając funkcjonowanie placówek usługowych świadczących wybieralne usługi systemowe, wysoko oceniają poziom obsługi klienta i kompleksowość przedstawianej im oferty. Od przedsiębiorstw usługowych wymagają niższych cen oraz większej dostępności oferowanych usług, wyrażającej się przede wszystkim w dogodniejszych dla konsumenta godzinach otwarcia oraz dogodniejszej lokalizacji punktów usługowych.
EN
The article is a voice in discussion about development and availability of selectable consumer systemic services in Poland. The article presents the results of nationwide survey researches in Poland, which purpose was to get the consumers' opinion about functioning of facilities providing selectable services (banking, travel, fitness or Wellness and SPA). Respondents rated high the level of customer service and the complexity of the presented offer in the service facilities providing the selectable consumer systemic services. They demand lower prices and better availability of offered services from service enterprises; primarily by more convenient for the consumers opening hours and more convenient location of service points.
Year
Volume
261
Pages
112-121
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
  • Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2010), Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa.
  • Daszkowska M. (1998), Usługi – produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk B., Wolny R. (2015), Services in Europe – Diagnosis and development perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, „Konsumpcja i rozwój”, nr 2.
  • Prahaland C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
  • Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, AE w Katowicach, Katowice.
  • Raaij F. van (2001), Konsumpcja postmodernistyczna [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Wiechoczek J. (2012), Marketing wybieralnych konsumpcyjnych produktów systemowych [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
  • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b1f19498-106e-4715-bd67-ee06e9c205a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.