Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 261 | 112-121

Article title

Ocena funkcjonowania placówek świadczących wybieralne usługi systemowe w Polsce – perspektywa konsumenta

Content

Title variants

EN
Functioning of facilities providing selectable services in Poland - the consumer perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat rozwoju i dostępności wybieralnych konsumpcyjnych usług systemowych w Polsce. W artykule zostały zaprezentowane wyniki ogólnopolskich badań ankietowych, których celem było pozyskanie opinii konsumentów na temat funkcjonowania placówek świadczących usługi wybieralne (m.in. bankowe, turystyczne, fitness czy Wellness i SPA). Badani konsumenci, oceniając funkcjonowanie placówek usługowych świadczących wybieralne usługi systemowe, wysoko oceniają poziom obsługi klienta i kompleksowość przedstawianej im oferty. Od przedsiębiorstw usługowych wymagają niższych cen oraz większej dostępności oferowanych usług, wyrażającej się przede wszystkim w dogodniejszych dla konsumenta godzinach otwarcia oraz dogodniejszej lokalizacji punktów usługowych.
EN
The article is a voice in discussion about development and availability of selectable consumer systemic services in Poland. The article presents the results of nationwide survey researches in Poland, which purpose was to get the consumers' opinion about functioning of facilities providing selectable services (banking, travel, fitness or Wellness and SPA). Respondents rated high the level of customer service and the complexity of the presented offer in the service facilities providing the selectable consumer systemic services. They demand lower prices and better availability of offered services from service enterprises; primarily by more convenient for the consumers opening hours and more convenient location of service points.

Year

Volume

261

Pages

112-121

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

References

  • Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2010), Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa.
  • Daszkowska M. (1998), Usługi – produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Jaciow M., Kolny B., Maciejewski G., Mikołajczyk B., Wolny R. (2015), Services in Europe – Diagnosis and development perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, „Konsumpcja i rozwój”, nr 2.
  • Prahaland C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
  • Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, AE w Katowicach, Katowice.
  • Raaij F. van (2001), Konsumpcja postmodernistyczna [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Wiechoczek J. (2012), Marketing wybieralnych konsumpcyjnych produktów systemowych [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
  • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b1f19498-106e-4715-bd67-ee06e9c205a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.