Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 61-75

Article title

WYBRANE MOTYWACJE EDUKACYJNE I PREFERENCJE DOROSŁYCH STUDENTÓW JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Content

Title variants

EN
Adult students’ motivations and preferences in the process of creating the competitive position of the higher education institiutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wybrane motywacje edukacyjne i preferencje dorosłych studentów opisywane w literaturze andragogicznej są wykorzystywane przez podmioty sektora szkolnictwa wyższego w procesie budowania pozycji konkurencyjnej (na przykładzie oferty studiów podyplomowych). Punktem wyjścia do podejmowanych rozważań będzie implementacja zaczerpniętej z marketingu koncepcji unique selling position (USP) na grunt analizy instytucjonalnej podmiotów sektora szkolnictwa wyższego.
EN
The aim of the article is to answer the question to what extent selected motivations and preferences of adult students (described in the andragogical literature) are used by the higher education institiutons in the process of building a competitive position (on the example of postgraduate studies). The starting point for further considerations is implementation one of the marketing concepts, unique selling position (USP), in the area of institutional analysis of higher education.

Year

Volume

2

Pages

61-75

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Socjologii

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b22cea09-5350-4431-bcd8-99bc1ec9a81e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.