PL EN


2017 | 2 | 61-75
Article title

WYBRANE MOTYWACJE EDUKACYJNE I PREFERENCJE DOROSŁYCH STUDENTÓW JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Content
Title variants
EN
Adult students’ motivations and preferences in the process of creating the competitive position of the higher education institiutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wybrane motywacje edukacyjne i preferencje dorosłych studentów opisywane w literaturze andragogicznej są wykorzystywane przez podmioty sektora szkolnictwa wyższego w procesie budowania pozycji konkurencyjnej (na przykładzie oferty studiów podyplomowych). Punktem wyjścia do podejmowanych rozważań będzie implementacja zaczerpniętej z marketingu koncepcji unique selling position (USP) na grunt analizy instytucjonalnej podmiotów sektora szkolnictwa wyższego.
EN
The aim of the article is to answer the question to what extent selected motivations and preferences of adult students (described in the andragogical literature) are used by the higher education institiutons in the process of building a competitive position (on the example of postgraduate studies). The starting point for further considerations is implementation one of the marketing concepts, unique selling position (USP), in the area of institutional analysis of higher education.
Year
Volume
2
Pages
61-75
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Socjologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b22cea09-5350-4431-bcd8-99bc1ec9a81e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.