PL EN


2016 | 265 | 5-15
Article title

Kondycja finansowa podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
Financial condition of entities in the sector of health services and social assistance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano przeprowadzone badania kondycji finansowej podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej na podstawie ich jakości portfela kredytowego oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kondycja finansowa badanych podmiotów w znaczącym stopniu uzależniona jest od rodzaju organu założycielskiego. Podmioty, których organem założycielskim są jednostki budżetowe, znacząco gorzej radzą sobie z obsługą swojego portfela kredytowego, w porównaniu do podmiotów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Financial condition of examined entities depends of a type of founding body. The companies from the research group, for which the budgetary units are the founding body, cope with servicing credit portfolio significantly worse, and thus their financial condition is clearly inferior to the entities from the comparison group. The companies from the research group, which owners are off-budget units, cope with servicing credit obligations very good, and thus their financial condition is better than the comparison group.
Year
Volume
265
Pages
5-15
Physical description
Contributors
  • Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki
References
  • Popowska E., Wąsowski W. (2000), Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca,Warszawa.
  • Wielgórska-Leszczyńska J. (1995-1996), Rachunkowość w banku komercyjnym, Kwantum,Warszawa.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej KlasyfikacjiDziałalności (PKD), Dz.U. 2007, Nr 251, poz. 1885.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerwna ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2008, Nr 235, poz. 1589.
  • Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.
  • [www 1] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082351589 (dostęp: 6.09.2012).
  • [www 2] http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf(dostęp: 6.09.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b27796e3-61e3-4a3c-9b8e-0e1629f580a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.