Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 265 | 5-15

Article title

Kondycja finansowa podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej

Content

Title variants

EN
Financial condition of entities in the sector of health services and social assistance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano przeprowadzone badania kondycji finansowej podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej na podstawie ich jakości portfela kredytowego oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kondycja finansowa badanych podmiotów w znaczącym stopniu uzależniona jest od rodzaju organu założycielskiego. Podmioty, których organem założycielskim są jednostki budżetowe, znacząco gorzej radzą sobie z obsługą swojego portfela kredytowego, w porównaniu do podmiotów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Financial condition of examined entities depends of a type of founding body. The companies from the research group, for which the budgetary units are the founding body, cope with servicing credit portfolio significantly worse, and thus their financial condition is clearly inferior to the entities from the comparison group. The companies from the research group, which owners are off-budget units, cope with servicing credit obligations very good, and thus their financial condition is better than the comparison group.

Year

Volume

265

Pages

5-15

Physical description

Contributors

  • Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Informatyki

References

  • Popowska E., Wąsowski W. (2000), Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
  • Wielgórska-Leszczyńska J. (1995-1996), Rachunkowość w banku komercyjnym, Kwantum, Warszawa.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007, Nr 251, poz. 1885.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2008, Nr 235, poz. 1589.
  • Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.
  • [www 1] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082351589 (dostęp: 6.09.2012).
  • [www 2] http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf (dostęp: 6.09.2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b27796e3-61e3-4a3c-9b8e-0e1629f580a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.