Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 354 | 50-59

Article title

Wpływ informacji żywieniowej w lokalu gastronomicznym na postawy i zachowania młodych konsumentów z uwzględnieniem płci

Content

Title variants

EN
Influence nutritional information in catering premises in attitudes and behaviour of young consumers including gender

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania było określenie wpływu informacji żywieniowej w lokalu gastronomicznym na zachowania młodych konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem ich płci. W celu szerokiego ujęcia zagadnienia przeprowadzono zarówno badania jakościowe, jak również ilościowe. Wyniki badania wskazują na to, że informacja żywieniowa w lokalu gastronomicznym ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze dań przez młodych konsumentów, zwłaszcza kobiety. Największe znaczenie ma umieszczanie informacji o składzie produktów, zawartości alergenów i wartości energetycznej potraw. Sposób prezentacji informacji żywieniowej w lokalu gastronomicznym ma mniejsze znaczenie dla młodych klientów (zwłaszcza dla mężczyzn) w procesie podejmowania decyzji o wyborze lokalu czy dania niż sam fakt jej umieszczenia.
EN
The aim of the study was to determine the effect of nutrition information in catering premises on the young consumers behavior. An important replacement discrim-inating consumers in the use of nutritional information in the decision-making process is sex. In order to achieve broad recognition issues, both qualitative research, as well as quantitative research, were conducted. The survey results indicate that the nutrition in-formation in catering premises is important when deciding on the dishes choice by young consumers, especially women. The greatest importance is the placement of infor-mation on the composition of products, allergen content and energy value of food. The presentation of nutrition information in catering premises is less important for young customers (especially for men) in the decision-making process on the selection of food premises than the fact of its inclusion.

Year

Volume

354

Pages

50-59

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

References

 • Aczel A.D. (2010), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Alexander M., O'Gorman K., Wood K. (2010), Nutritional Labelling in Restaurants, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 22(4), s. 572-579.
 • Boger C.A. (1995), Food Labelling for Restaurants: Fact versus Fiction, "Cornell and Restaurant Administration Quarterly", Vol. 36(3), s. 62-70.
 • Burton S., Creyer E.H., Kees J., Huggins K. (2004), Attacking the Obesity Epidemic: The Potential Health Benefits of Providing Nutrition Information in Restaurants, "American Journal of Public Health", Vol. 96(9), s. 1669-1675.
 • Burton S., Howlett E., Heintz-Tangari A. (2009), Food for Thought: How Will the Nutri-tion Labeling of Quick Service Restaurant Menu Items Influence Consumers' Product Evaluations, Purchase Intentions, and Choices? "Journal of Retailing", Vol. 85, No. 3, s. 258-273.
 • Cowburn G., Stockley L. (2005), Consumer Understanding and Use of Nutrition Labeling: A Systematic Review, "Public Health Nutrition", Vol. 8, s. 21-28.
 • Czarniecka-Skubina E., Jakubowska M., Koper A., Krysiak K., Laskowska M., Losie-wicz N., Skowyrska A. (2010), Stopień zrozumienia przez konsumentów znakowa-nia żywności na przykładzie gastronomii systemowej, "Zeszyty Problemowe Postę-pów Nauk Rolniczych", nr 553, s. 41-50.
 • de Winter J.C.F., Dodou D., (2012), Five-Point Likert Items: T Test versus Mann- -Whitney-Wilcoxon, "Practical Assessment Research & Evaluation", Vol. 15(11), s. 1-17.
 • Hawley K.L., Roberto C.A., Bragg M.A. (2013), The Science on Front-of-Package Food Labels, "Public Health Nutrition", Vol. 16, s. 430-439.
 • Hwang J., Lorenzen C.L. (2008), Effective Nutrition Labeling of Restaurant Menu and Pricing of Healthy Menu, "Journal of Foodservice", Vol. 19(5), s. 270-276.
 • Krajewski K., Zabrocki R. (2011), Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw i decyzji konsumentów na rynku usług żywieniowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 171, s. 255-265.
 • Krukowski R.A., Harvey-Berino J., Kolodinsky J., Narsana R.T., Desisto T.P. (2006), Consumers May Not Use or Understand Calorie Labeling in Restaurants, "Journal of American Dietetic Association", Vol. 106, No. 6, s. 917-920.
 • Kwasek M. (2016), Zmiany w zwyczajach żywieniowych Polaków, "Przemysł Spożyw-czy", vol. 70, nr 12, s. 2-7.
 • Mills J.E., Thomas L. (2008), Assessing Customer Expectations of Information Provided on Restaurant Menus: A Confirmatory Factor Analysis Approach, "Journal of Hos-pitality & Tourism Research", Vol. 32(1), s. 62-88.
 • Roberto C.A., Bragg M.A., Seamans M.J. (2012), Evaluation of Consumer Understanding of Different Front-of-Package Nutrition Labels 2010-2011, "Preventing Chronic Disease", Vol. 9, s. 1-12.
 • Schornack B., Rozensher S. (2014), The Effects of Menu Calorie Labeling on Consumer Food Choice Behavior, "American Journal of Health Sciences", Vol. 5, No. 1, s. 29-36.
 • Svastisalee C., Pedersen T.P., Schipperijn J., Jørgensen S.E., Holstein B.E., Krølner R. (2015), Fast-food Intake and Perceived and Objective Measures of the Local Fast- -food Environment in Adolescents, "Public Health Nutrition", Vol. 19(3), s. 446-455.
 • Świątkowska M., Stangierska D., Krajewski K. (2017), Rynek usług gastronomicznych w Polsce - stan i perspektywy, Wyzwania naukowe, ekonomiczne i prawne roku 2017, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju (NANR), Lwów, vol. 1, s. 222-228.
 • Thomas L., Mills J.E. (2006), Consumer Knowledge and Expectations of Restaurant, "Journal of Foodservice", Vol. 17(1), s. 6-22.
 • Yoon H. J., George T. (2012), Nutritional Information Disclosure on the Menu: Focusing on the Roles of Menu Context, Nutritional Knowledge and Motivation, "Interna-tional Journal of Hospitality Management", Vol. 31, No. 4, 1187-1194.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b2b34ace-ae34-413e-907f-12e9117d8c37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.