PL EN


2018 | 352 | 185-200
Article title

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów unii walutowych w Afryce a potencjał inwestycyjny tych państw

Content
Title variants
EN
Foreign direct investment inflow to the monetary unions countries in africa and the investment potential of these countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach integracji krajów afrykańskich działają dwa ugrupowania: UEMOA oraz CEMAC. Wielkość i dynamika napływu BIZ do krajów unii afrykańskich w latach 2007-2016 wykazuje duże zróżnicowanie. Wielkość tych inwestycji w skali światowej jest niewielka, jednak kraje te są zainteresowane jak największym napływem inwestycji zagranicznych. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów UEMOA oraz CEMAC w latach 2007-2016 oraz podejmowanych działań prowadzących do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów.
EN
There are two groups of countries as part of the African integration: UEMOA and CEMAC. The magnitude and dynamics of FDI inflows to the African union countries in 2007-2016 vary widely. The size of these investment in the world scale is small, but these countries are interested in the influx of foreign investment as high as possible. The aim of the study is to present the most important trends in the inflow of foreign direct investment (FDI) to the UEMOA and CEMAC countries during the period of 2007-2016 and measures taken to eliminate barriers and provide favorable conditions for foreign investors.
Year
Volume
352
Pages
185-200
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • Ambukita E. (2012), Czynniki determinujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Afryki Subsaharyjskie, „OPTIMUM. Studia Ekonomiczne”, nr 1(55), s. 29-40.
 • Ambukita E. (2015), Chińskie inwestycje w Afryce – szanse czy zagrożenie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia”, nr 855, s. 669-679.
 • Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. (2013), Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego, Materiały i Studia, nr 300, Narodowego Banku Polskiego, Warszawa.
 • Garlińska-Bielawska J. (2015), Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4, s. 85-97.
 • Marszk A. (2013), Zachodnioafrykańska Unia Ekonomiczna i Monetarna jako przykład integracji gospodarczej i finansowej w Afryce Zachodniej [w:] B. Pączek (red.), Czarny Ląd i Świat Arabski: Obrona pokoju czy interesów? Wydawnictwo JP, Gdynia, s. 201-210.
 • Ngongang E. (2012), Foreign Direct Investment in Regional Integration: Comparative Attractiveness in the CEMAC and UEMOA Economic Spaces, “European Journal of Sustainable Development”, No. 1, s. 419-444.
 • Szukalski S. (2013), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Subsaharyjskiej, „Studia Ekonomiczne / Polskiej Akademii Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych”, nr 2(LLXXVII), s. 244-266.
 • Tomi D. (2015), Foreign Direct Investment, Economic Growth and Structural Transformation: The Case of West African Economies and Monetary Union Countries, MPRA Paper, No. 62230, Munich Personal RePEc Archive, Munich.
 • UNCTAD (2017), World Investment Report 2016, New York – Geneva.
 • Zafar A., Kubota K. (2003), Regional Integration in Central Africa. Key Issues, Africa Region Working Paper Series ,No. 52, World Bank, Washington, DC.
 • Zaremba M. (2015), Integracja monetarna w Afryce Zachodniej – rozwój i funkcjonowanie strefy franka CFA, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 6(317), s. 175-195.
 • Zysk W. (2015), Kraje Next Eleven – wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 41(3), s. 259-271.
 • [www 1] http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/67-u/1464-uemoa (dostęp: 7.09.2017).
 • [www 2] http://www.doingbusiness.org/rankings (dostęp: 11.09.2017).
 • [www 3] http://www.dw.com/en/germany-togo-seeking-closer-relations/a-19156589 (dostęp: 10.09.2017).
 • [www 4] http://www.heritage.org/index/pdf/2017/book/index_2017.pdf (dostęp: 11.09.2017).
 • [www 5] https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/chad/investing (dostęp: 10.09.2017).
 • [www 6] https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/congo/investing-3 (dostęp: 10.09.2017).
 • [www 7] https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (dostęp: 11.09.2017).
 • [www 8] https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241729.htm (dostęp: 11.09.2017).
 • [www 9] https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/af/254167.htm (dostęp: 10.09.2017).
 • [www 10] https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (dostęp: 11.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-b2ce1091-cf04-455e-aba7-1c9d715178f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.