Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(14) | 19-30

Article title

DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE KONECKIM

Content

Title variants

EN
THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT TO DEVELOP TOURISM IN THE COUNTY KOŃSKIE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W minionych latach przesunął się ciężar odpowiedzialności za rozwój turystyki w Polsce ze szczebla ogólnopaństwowego w kierunku samorządu terytorialnego, który stał się samodzielnym, odpowiedzialnym za własne posunięcia podmiotem gospodarującym i zarządzającym gospodarką powiatu, gminy. Artykuł dotyczy możliwości rozwoju turystyki w powiecie koneckim oraz jej społeczno-gospodarczego wpływu na powiat. W artykule przedstawiono analizę infrastruktury turystycznej powiatu, promocję w gminach należących do powiatu koneckiego oraz znaczenie turystyki w strategiach rozwoju powiatu i gmin. Celem przeprowadzonych badań (kwiecień–czerwiec 2012) wśród dwóch grup badawczych: (1) mieszkańców oraz (2) działaczy i pracowników instytucji samorządowych powiatu jest odpowiedź na pytanie: czy turystyka może być szansą rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu koneckiego?
EN
In the past years the responsibility for tourism development in Poland has shifted from the state level towards local governments, which has become the independent entity in that matter and fully responsible for managing the economy of the county and municipality. The article focuses on the development possibilities of tourism in the Końskie county and its socio-economic impact on the district. The article presents an analysis of the county’s tourism infrastructure, promotion of tourism performed by the municipalities belonging to the district Końskie and the importance of tourism in the county development strategies and municipalities. The aim of the study (April– June 2012) of two research groups: (1) residents and (2) activists and employees of the district local government is the answer to the question of whether tourism can be an opportunity for socio-economic development of the county Konecki.

Year

Issue

Pages

19-30

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

References

 • 1. ABC samorządu terytorialnego, red. A. Korzeniowska, Branta, Bydgoszcz–Łódź 2004.
 • 2. Administracja publiczna, red. J. Hausner, PWN, Warszawa 2005.
 • 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2009.
 • 4. Fajkosz A., Kartki z historii ziemi koneckiej, Agencja JP, Kielce–Końskie 2010.
 • 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • 6. Gilowska Z., Proces reformowania systemu dochodów gmin w warunkach transformacji ustrojowej Polski, Wyd. KUL, Lublin 1993.
 • 7. Kulesza M., Wstęp, [w:] A. Wiktorowska, Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego 1840–1983, Ossolineum, Warszawa 1986.
 • 8. Leksykon samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Graf-Punkt, Warszawa 1999.
 • 9. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2007.
 • 10. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • 11. Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 • 12. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1970.
 • 13. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa 2001.
 • 14. Starościak J., Decentralizacja administracji, PWN, Warszawa 1960.
 • 15. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 1995.
 • 16. Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008.
 • 17. Turystyka w powiecie i gminie, red. A. Gordon, POT, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b2d6a39d-da9d-4817-b9a8-2abcd76f14c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.