Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 289 | 89-97

Article title

The influence of the global economic crisis on the socio-economic situation of EU countries

Content

Title variants

PL
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację społeczno-gospodarczą krajów UE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Article deals the global economic crisis of 2008-2012 affected almost all regions of the world, most of all it affected the economy of the USA and European countries whose governments have taken coordinated measures to overcome the situation. An interventionist strategy, implying the extension of state regulation of market processes was based in the basis of actions of the EU.
PL
Artykuł dotyczy problemów światowego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2012, obejmującego niemal wszystkie regiony świata, a przede wszystkim jego wpływu na gospodarkę USA i krajów europejskich, których rządy podjęły skoordynowane działania w celu przezwyciężenia zaistniałej sytuacji. Strategie interwencyjne oznaczały przedłużenie państwowej regulacji procesów rynkowych, przeanalizowanych na podstawie działań UE.

Year

Volume

289

Pages

89-97

Physical description

Contributors

 • Peoples’ Friendship University of Russia. Faculty of Economics. Department of Regional Economics and Geography
 • Peoples’ Friendship University of Russia. Faculty of Economics. Department of Regional Economics and Geography
author
 • Peoples’ Friendship University of Russia. Faculty of Economics. Department of Regional Economics and Geography

References

 • Tarasova S.A., Mironova M.N. (2013), The Global Economic Crisis in the European Union: The Stages of Development and Measures for Economic Recovery [w:] Holina V.N. (red.), Geography of the World Economy: Regionalism in a Globalized World: Materials of IV International Scientific-Practical Conference, Moscow.
 • [www 1] www.newsru.com.
 • [www 2] http://ria.ru.
 • [www 3] http://news.bbc.co.uk.
 • [www 4] www.theguardian.com.
 • [www 5] www.gazeta.ru.
 • [www 6] http://data.worldbank.org.
 • [www 7] www.nationalbanken.dk.
 • [www 8] www.amberbridge.org.
 • [www 9] http://expert.ru.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b2dfe18d-5c73-446b-9245-bc433a868ee9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.