Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 68-79

Article title

Rola reguł polityki pieniężnej i fiskalnej w prowadzeniu polityki makroekonomicznej

Content

Title variants

EN
The role of the monetary and fiscal policy rules in the conduct of macroeconomic policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działania państwa wpływające na sytuację gospodarczą kraju i na jego rozwój są podejmowane poprzez realizację polityki gospodarczej. Przy realizacji polityki makroekonomicznej podstawowe znaczenie mają polityka pieniężna i fiskalna. W artykule zaprezentowano znaczenie reguł polityki pieniężnej i fiskalnej w prowadzeniu polityki makroekonomicznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wybranego modelu dynamicznego do wyznaczenia optymalnych reguł fiskalnych i optymalnych reguł polityki pieniężnej, które mogą być pomocne przy osiągnięciu w przyszłości pożądanych wartości wybranych zmiennych, takich jak np. inflacja i produkcja.
EN
State action affecting the country’s economic situation and its development are taken through the implementation of economic policy. In the implementation of macroeconomic policy are essential monetary and fiscal policy. In the article we present the role of the monetary and fiscal policy rules in the conduct of macroeconomic policy. Taking into account that many of the economic problems is modeled using dynamic models, the aim of this article is use these models to determine the optimal fiscal policy rules and optimal monetary policy rules. These optimal rules may be helpful in achieving the desired future values of selected variables, such as inflation and production.

Year

Volume

246

Pages

68-79

Physical description

Contributors

References

  • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/41.
  • Kendrick D.A., Amman H.M. (2011), A Taylor Rule for Fiscal Policy, Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series, s. 11-17.
  • Kendrick D.A. (1981), Stochastic Control for Economic Models, McGraw-Hill, New York.
  • Rudebusch G., Svensson L.E.O. (1998), Policy Rules for Inflation Targeting, Working Papers in Applied Economic Theory 98-03, Federal Reserve Bank of San Francisco.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b2e84b25-d5e3-4581-a245-ccd82a162304
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.