Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 258 | 148-162

Article title

Ocena warunków pracy w przemyśle tartacznym Śląska Opolskiego (studium przypadku)

Content

Title variants

EN
Assessment of working conditions in the sawmill industry in the region of Opole Silesia (case study)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest próba scharakteryzowania jakości warunków pracy na podstawie opinii pracowników wybranego zakładu przerobu drewna usytuowanego na obszarze Śląska Opolskiego wyrażonych w dwukrotnych badań ankietowych. Zbadano stopień świadomości pracowników w odniesieniu do ryzyka zawodowego, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz stanu ich zdrowia. Na tej podstawie dokonano oceny warunków pracy. Pierwsze badanie przeprowadzono w trakcie analizy jakości warunków pracy w przemyśle Śląska Opolskiego w okresie transformacji gospodarczej. Wówczas analizą objęto kilkaset zakładów przemysłu drzewnego i cementowego. W 2013 r. postanowiono przeprowadzić po raz drugi to samo badanie ankietowe w jednym z zakładów. Decyzja ta została podyktowana tym, że w 2006 r. zakład ten został zakupiony przez zagraniczny koncern i zaczął się dynamicznie rozwijać, co nie jest częstym przypadkiem w przemyśle tartacznym. Podejmując się powtórnej analizy, chciano pokazać, że zmiana właściciela miała pozytywny wpływ nie tylko na poprawę kondycji finansowej zakładu, ale również na warunki pracy.
EN
The aim of the study is to characterize the quality of working conditions of workers in the wood processing plant located in the area of Opole Silesia based on twofold surveys. The degree of awareness of employees in relation to occupational hazards, usage of personal protective equipment and the state of their health were examined. On this basis, an assessment of the working conditions was performed. The first study was carried out during the analysis of the quality of working conditions in the region of Opole Silesia in the period of economic transformation. Then, the analysis covered hundreds of woodworking plants and cement plants. In 2013, it was decided to carry out the same survey in one of the plants. This decision was dictated by the fact that in 2006 the plant was purchased by a foreign company and began to flourish, which is not frequent case in the sawmill industry. The reason to undertake a re-analysis was to show that the change in the ownership had a positive impact not only on improving the financial condition of the plant, but also in terms of working conditions.

Year

Volume

258

Pages

148-162

Physical description

Contributors

  • Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

References

  • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
  • Kolman R. (2009), Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Placet, Warszawa.
  • Mierzwiński A. (1991), 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Bellona, Warszawa.
  • Polek-Duraj K. (2013), Wpływ zmiany warunków pracy na wydajność pracowników na przykładzie wybranych zakładów produkcyjnych Śląska Opolskiego [w:] D. Kotlorz (red.), Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-b2f23c80-45f1-4fa0-b4af-e1ea4ddf0fba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.